Vés enrere Grup d'Estudis de les Institucions i de les Cultures Polítiques (Segles XVI-XXI) (2017 SGR 1041)

SGR AGAUR 2017 - Grup d'Estudis de les Institucions i de les Cultures Polítiques (Segles XVI-XXI) (2017 SGR 1041)

SGR AGAUR 2017 - Grup d'Estudis de les Institucions i de les Cultures Polítiques (Segles XVI-XXI) (2017 SGR 1041)

El GEICP (Grup d’estudis de les institucions i de les cultures polítiques, segles XVI-XXI) és un grup de recerca consolidat centrat especialment en l’estudi de les institucions i les cultures polítiques a Catalunya, Espanya i Europa des del segle XVI fins el segle XXI. És la continuació del grup de recerca consolidat “Grup d’estudis de les institucions i societat a la Catalunya Moderna (segles XVI-XVIII)” amb una llarga trajectòria acadèmica i científica des de l'any 1997. El GEICP s’articula a partir de tres projectes competitius des de l'any 2014. A saber: La política exterior de Felipe V y su repercusión en España (1713-1740) (HAR 2014 – 52645-P) – Investigador principal: Joaquim Albareda; Culturas políticas y sociabilidad religiosa. España, Italia, América Latina (siglos XVI-XIX) (HAR2014 - 53160 - P) – Investigador principal: Xavier Torres; i Las "fisión" y "fusión" estatales en los sistemas políticos contemporáneos : el excepcionalismo y los cambios de fronteras (HAR 2015-67658-P) – Investigador principal: Josep Pich. El GEICP acull membres de diferents grups de la UPF: GEISCAM, GRENS i NEXUS, així com també, membres d’altres universitats catalanes, com la Universitat Internacional de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat Oberta de Catalunya o la Universitat Ramón Llull.

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) - Generalitat de Catalunya