Vés enrere Committees and Commissions Research Network (CommiNet)

Committees and Commissions Research Network (CommiNet)

29.07.2020

 

Amb el present comunicat us volem donar a conèixer la xarxa d’investigació CommiNet centrada en l’estudi dels comitès i les comissions de les institucions parlamentàries i representatives al llarg dels segles.

https://www.upf.edu/web/comminet

 

Committees and Commissions Research Network (CommiNet) va posar-se en peu l’any 2020 per part d’un grup d’investigadores i investigadors vinculats als grups de recerca i centres universitaris següents: Grup d’Estudi de les Institucions i de les Cultures Polítiques (segles XVI-XXI) (GEICP) de la Universitat Pompeu Fabra, el Grup “Biography & Parliament” de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, l’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea del CNR (ISEM-CNR), l’University of Strathclyde, Humanities Institute (UCD) i el Dipartimento di Scienze politiche de l’Università di Pisa. Una gran part de les investigadores i investigadors que formen part del CommiNet es troben vinculats a la International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions (ICHRPI) que ha donat suport, en els darrers anys, a moltes de les activitats organitzades per les investigadores/ investigadors del CommiNet.

L’objectiu de Committees and Commissions Research Network rau en estudiar les comissions de treball de les institucions parlamentàries i representatives al llarg dels segles, majoritàriament a Europa, però no exclusivament, valorant el seu protagonisme polític i el marge de capacitat executiva que pogueren tenir, així com també, l’activitat i el rol polític que tingueren els seus membres o els seus òrgans de direcció: presidents, vice-presidents i secretaris. Per aquest fet, pretén abordar tant aquelles comissions de treball que van ser merament consultives i deliberatives, com aquelles que van disposar de funcions executives i judicials importants. Tant aquelles que van vincular-se al poder legislatiu com aquelles que van vincular-se als poders executiu o judicial. Tant aquelles que van néixer de la mà del poder central, com aquelles que ho van fer de la mà dels poders provincials o locals.

Metodològicament Committees and Commissions Research Network persegueix abordar les comissions de treball des d’una perspectiva el més àmplia possible. Analitzant entre altres molts aspectes: 1) el seu establiment; 2) la seva naturalesa; 3) els reglaments que les estableixen; 4) el personal que les composa; 5) els seus òrgans de direcció: presidents, vice-presidents i secretaris; 6) les missions que reben i les competències que tenen; 7) la informació que controlen o obtenen; 8) els contactes que estableixen amb les institucions que les han establert, amb altres organismes existents o amb la pròpia ciutadania; 9) les interferències que provoquen sobre les missions i competències d’altres institucions i/o àmbits de poder; 10) la manera en que adopten les seves decisions; 11) la dependència o autonomia que mantenen respecte la institució que les ha establert; 12) les lluites polítiques que es dirimeixen en el seu sí o que les envolten; 13) els resultats dels seus treballs i la seva repercussió; o 14) la seva durada.

Mitjançant l’organització de congressos i jornades d’estudi internacionals, seminaris i/o publicacions individuals i col·lectives, des de Committees and Commissions Research Network es vol impulsar: 1) l’estudi de les comissions de treball de les institucions parlamentàries i representatives, mal considerades menors i sovint poc estudiades, malgrat la importància que van tenir algunes d’elles en la presa de decisions i en l’elaboració de les lleis que marcaren la configuració d’un determinat ordre polític, econòmic i social; 2) la difusió de les investigacions que es duguin a terme o s’hagin dut a terme per part dels membres del CommiNet; 3) la col·laboració dels membres del CommiNet, i dels seus grups d’investigació, centres de recerca i departaments Universitaris en activitats científiques rellevants per a l’estudi de les comissions de treball; i 4) la difusió de totes aquelles notícies que puguin ser d’interès per a les investigacions que s’estan duent a terme sobre les comissions de treball de les institucions parlamentàries i representatives.

Per tal de difondre tant les activitats organitzades com els seus resultats, les publicacions fetes per les investigadores i els investigadors que integren el CommiNet, així com les línies de recerca que s’estan duent a terme, i totes aquelles notícies que poden ser d’interès pels integrants del CommiNet o pels seguidors de la seva activitat, s’ha creat una pàgina web per tal de recollir-ho i visualitzar-ho.

Aquells que vulguin contactar amb Committees and Commissions Research Network poden escriure a l’adreça d’e-mail següent:

[email protected]

 

 

 

 

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact