Vés enrere Farinelli, Marcello A.

FARINELLI, MARCELLO A.

Università di Corsica Pasquale Paoli, Laboratoire UMR CNRS LISA 6240
Campus Mariani, Avenue Jean Nicoli BP 52, 20250 CORTE
Doctor en Història - Investigador

Augusto Marcello Farinelli. Nascut a l’Alguer, ha obtingut el títol de doctor en historia contemporània a la UPF, a finals del 2013. Interessat en el nacionalisme i la insularitat, la seva recerca es concentra en dos arguments. Per una banda, la minoria catalanoparlant de Sardenya durant la era contemporània, i en particular les relacions entre el nacionalisme català i els intel·lectuals de l’Alguer, i per un altra, l’anàlisi de l’evolució dels moviments nacionalistes a Còrsega i Sardenya, del rol que aquestes dues illes han tingut en la construcció nacional dels respectius estats als quals pertanyen, i de les relacions entre les dues illes. Membre de la International Small Island Studies Association, del Gruppo di Lavoro dell’Associazione dei Geografi Italiani sulle Piccole Isole egli Stati Arcipelagici, Farinelli és actualment investigador a la Universtià di Corsica Pasquale Paoli, on treballa al projecte de recerca Deconstructing and Reconstructing the Relation between Corsica and Sardinia (1861-2017), en què s’ocupa de la evolució de les relacions/no relacions entre Còrsega i Sardenya des de la unificació italiana i fins als nostres dies.

 

I. PUBLICACIONS DESTACADES

Llibres

 • El feixisme a l'Alguer, CETC-Angle Editorial, Barcelona 2010.
 • Història de l’Alguer, Llibres de l’Índex, Barcelona 2014.
 • El archipiélago invisible. Cerdeña y Córcega entre nacionalismos, Arpegio, Sant Cugat (publicació prevista pel 2019).

Articles

 • «Città nuova, colonizzazione e impero: il caso di Fertilia», Passato&Presente, 88 (2013), pp. 57-82.
 • «The Invisible Motherland? The Catalan-Speaking Minority in Sardinia and Catalan Nationalism», Studies on National Movements, Vol. 2 (2014).
 • «Benvinguts amics Catalans. Catalunya i l’Alguer entre el “Viatge del Retrobament” i els Jocs Florals de 1961», Recerques, Núm. 69 (2014), 215-241.
 • «De "abans sards, desprès italians" a "Sardenya no és Itàlia". Una panoràmica sobre el sardisme», Working Papers, 337, (2015).
 • «Ausencia presente: el soberanismo catalàn desde su mas lejana peridferia», Tiempo Devorado, 3 (2015).
 • «Island societies and mainland nation-building in the Mediterranean: Sardinia and Corsica in Italian, French and Catalan nationalism», Island Studies Journal 12, 1 (2017), 21-34.
 • Sardegna e Corsica: due isole o un arcipelago invisibile?, in F. Salvatori, Atti del XXXII Congresso dell’Associazione dei Geografi Italiani, A. Ge. I., Roma, pp. 2897-2903.
 • (with Philip Hayward) «Place, Visibility and Perception. The materiality of Es Vedrà and its enfolding within New Age discourse and media-lore», Coolabah, Núm. 26, 2019 (en curs de publicació)
 • «Managing the Island Territory. A Historical Perspective on Corsica and Sardinia», Small States & Territory Journal, 2, 2019 (en curs de publicació).

 

II. CONFERÈNCIES DESTACADES 

 • Managing the island territory. A historical perspective on Corsica and Sardinia, paper acceptat per la conferencia “First Intenrational Conference on Small Island States and Sub National Island Jurisdictions” organitzada per la Unesco Chair in Island Studies and Sustainability, Prince Edward Island University i la University of Aruba. Oranjestadt, 26-29 de març de 2019.
 • Sardegna e Corsica, due isole o un arcipelago invisible?, ponència discutida en el marc del XXXII Congresso Geografico Italiano, organizzato dalla Associazione dei Geografi Italiani, Roma, 7-10 de juny del 2017.
 • Irredentas i centauros de Fiume. Del congreso de Roma a las propuestas de D’Annunzio, ponència presentada, en col·laboració amd Steven Forti, dins del marc del workshop organitzat pel GRENS-UPF: “El sueño de una internacional de pueblos oprimidos, 1912-1939. Seccesionismo y revolución”, Barcelona 24-25 de noviembre del 2016.
 • The Role of Islandness in the formation of National Identities: the case of Corsica and Sardinia, ponència discutida a: “Islands of the World XIV Conference”, congrés organitzat per la International Small Islands Studies Association i la University of the Aegean, Mytilene (Lesbos) 23-27 de maig del 2016.
 • El ritmo de la descolonización. Música e independència en Jamaica, ponència presentada dins del marc de les jornades d’estudis organitzades pel GRENS-UPF: “Música y nacionalismo”, Barcelona 14-15 d’octubre del 2014.
 • Alghero: from a colonial port city to a linguistic minority, ponència discutida dins de:World History Association Symposium 2014-Port Cities in World History”, Barcelona 26-28 de març del 2014.
 • The Invisible Motherland? The Catalan-Speaking Minority in Sardinia and Catalan Nationalism, ponència presentada en el marc del workshop organitzat pel GRENS-UPF: GRENS-UPF i el European Institute of Identities-Swansea University: “Nationalists and the Problem of Overcoming Invisibility” Catalonia and Wales” 12 de novembre del 2013 (Barcelona)-2 d’abril del 2014 (Swansea).
 • Emilio Lussu, el moviment autonomista sard i la problemàtica ibèrica (1918-1938) ponència presentada en el marc de les jornades d’estudi organitzat pel GRENS-UPF: “80 aniversari de l'Estatut de Núria: el problema territorial”, Barcelona 26-27 d’abril del 2012.

 

III. TRADUCCIONS

 • G. Casalis, L’Alguer, extret del Diccionari Geogràfic-Històric-Estadístic-Commercial dels estats De Sa Majestat el Rei de Sardenya (Torí, 1834), Llibres de l’Índex, Barcelona, 2018.
 • A. Palladio, Els quatre llibre de l’arquitectura (Venècia 1570), Llibres de l’Índex, Barcelona, 2018.
 • O. Nel·lo, La città di Pasqual Maragall, Franco Angeli, Milà, 2019.

 

IV. BEQUES I CONTRACTES 

 • Programme postdoc 2019, Università di Corsica Pasquale Paoli
 • Contracte per dur a terme el programa de recerca Decontructing and Reconstructing the Relation between Corsica and Sardinia (1861-2017), finançat per la Collectivitée de la Corse
 • Beca Països Catalans 2018, Institut d’Estudis Catalans
 • Beca obtinguda per realitzar el projecte de recerca Antoni Simon Mossa i la catalanitat. Les relacions entre l’Alguer i els Països Catalans durant el Franquisme (1945-1971).
 • FI-DGR 2010-2013 - Beca per a la formació d’investigadors en el marc del sistema universitari espanyol.
 • BE-DGR 2012 - Beca de mobilitat, en el marc dels estudis de doctorat realitzats a la UPF. Institució estrangera de destí: Università di Corsica Paquale Paoli (Còrsega, França).
 • Assistent a la Docència 2009/2010
 • Beca de formació docent de la Universitat Pompeu Fabra.

 

V. REVISTES

 • Shima. Academic Journal of Marittime Culture ISSN: 1834-6057 (membre del consell editorial des de gener 2019)
 

@MarcelFarinelli