SALLÉS VILASECA, NÚRIA

Professora associada
Departament d'Humanitats - Institut d'Història Jaume Vicens Vives
GEISCAM

+34 93 542 2628
[email protected]
Ramon Trias Fargas, 25-27 08005 Barcelona

Google Schoolar LinkGOOGLE SCHOLAR OORCID LinkORCID


Doctora en Història per la Universitat Pompeu Fabra (2016) amb la tesi Giulio Alberoni y la dirección de la política exterior española después de los tratados de Utrecht (1715-1719), sota la direcció de Joaquim Albareda. L'índex de la tesi es pot consultar aquí.

Llicenciada en Història per la Universitat de Barcelona (2006-2010; premi extraordinari de final de llicenciatura). Màster en Història del Món per la Universitat Pompeu Fabra (2010-2011). Cursà el doctorat amb una beca-contracte FPU finançada pel Ministeri d'Educació.

Academia