Vés enrere

La Càtedra Barcelona-UPF de Política Econòmica Local destina gairebé 100.000 euros a la seva primera convocatòria d’ajuts a la recerca

La Càtedra Barcelona-UPF de Política Econòmica Local destina gairebé 100.000 euros a la seva primera convocatòria d’ajuts a la recerca

Centrada en temes de política local en l'àmbit metropolità de Barcelona, s'adreça a grups de recerca i a investigadors de Catalunya i Espanya. S'encamina al desenvolupament d'un projecte durant un període d'un any, i fins el 23 de juliol hi ha temps de presentar les sol·licituds en les seves dues modalitats.

28.06.2018

 

La Càtedra Barcelona-UPF de Política Econòmica Local ha convocat la primera edició dels ajuts a la recerca sobre política econòmica local en l’àmbit metropolità de Barcelona. Aquesta convocatòria vol donar suport als grups de recerca i investigadors que desenvolupin la seva tasca a Catalunya i a l'estat espanyol en les diverses àrees d’interès de la Càtedra.

Els ajuts es basaran en el suport econòmic per a la realització d’un projecte de recerca que estigui vinculat a la reflexió, el dissenyi l’impuls de polítiques econòmiques locals, amb especial interès pel cas de Barcelona i el seu entorn metropolità. La data límit d'admissió de les sol·licituds, que s'han de trametre a la Càtedra per correu electrònic ([email protected]) finalitza el 23 de juliol del 2018 a les 23.59 hores.

Per a la convocatòria 2018, la Càtedra destina un total de 99.000 euros, fins a 54.000 per a grups de recerca (modalitat A) i fins 45.000 per a investigadors individuals (modalitat B), depenent del nombre i de la qualitat de les propostes presentades. L’import màxim dels ajuts serà de 27.000 euros per a grups de recerca i de 9.000 euros per a ajuts individuals.

Els projectes s’han de centrar en alguna de les àrees temàtiques següents: l’impacte sobre l’activitat econòmica i l’ocupació de la gestió econòmica, financera i fiscal dels ens locals, l’ocupació de la gestió de les seves àrees finalistes i les polítiques orientades a generar un entorn adequat per a l’activitat econòmica

Altres temàtiques són les estratègies i programes de polítiques de promoció econòmica i de suport a sectors estratègics de la metròpoli barcelonina, així com de millora de les condicions laborals i de polítiques de foment laboral; i finalment, els mecanismes de concertació econòmica i social locals i de cooperació intermunicipal i supramunicipal.

Elaboració del projecte, jurat i grups de recerca i investigadors que hi poden optar

El projecte es desenvoluparan durant un any, entre l’1 d’octubre del 2018 i el 30 d’octubre del 2019, i culminarà en un Informe final, que serà presentat públicament en el marc de les activitats de la Càtedra.  Un jurat  designat per la comissió mixta de la Càtedra, i format per cinc persones (el director de la Càtedra, i la resta repartides entre els àmbits universitari i empresarial, social i institucional)  seleccionarà les propostes guanyadores.

Per poder optar a l’ajut, en la modalitat de grups de recerca, aquests han de pertànyer a les universitats del sistema universitari públic, o a un institut, centre o organització pública, que tingui com activitat principal la recerca amb seu a l’Estat Espanyol. Pel que fa a la modalitat individual, cal tenir la mateixa vinculació i la nacionalitat d’algun dels estats membres de la Unió Europea.

La Càtedra Barcelona-UPF de Política Econòmica Local, creada per l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, és un instrument que vol impulsar l’activitat econòmica de la ciutat i la seva àrea metropolitana, potenciant l’empoderament de la ciutadania i el reequilibri entre territoris, per tal d’assolir un model just de desenvolupament econòmic des de la perspectiva de l’economia plural. El foment de la docència, la recerca i la difusió de coneixements en l’àmbit de la política econòmica local i la seva transferència cap a les polítiques publiques, per a la seva millora, es troben entre els seus objectius principals.

Multimèdia

Multimedia

Multimedia