Presentació

Tot i que les formes breus són comunes a la literatura universal des de l'Antigor, a la tradició occidental experimenten una proliferació sense precedents a partir de la modernitat. Hi ha raons històriques que expliquen aquest fet: el procés de secularització afavoreix d'una banda la creació de sistemes encarats a explicar el món de manera racional; de l'altra propicia la caiguda dels sistemes de creences ja establerts. L'atomització del saber i la consegüent pèrdua d'una visió cohesionada del món aguditza la sensació d'incertesa, cosa que provoca en certs intel·lectuals el rebuig d'aquelles formes que pretenen reproduir la realitat amb fidelitat i de manera estructurada i completa. L'esclat de les formes breus, doncs, es produeix com a reacció a una crisi que resulta especialment fructífera. Les sis conferències del cicle presentaran alguns casos concrets de formes breus pròpies dels segles XIX i XX, i la taula rodona proporcionarà l'ocasió de repensar les implicacions de la brevetat i la seva poètica.