Vés enrere Els projectes d’innovació educativa com a eina per a la millora de la qualitat del procés d’ensenyament i aprenentatge

Els projectes d’innovació educativa com a eina per a la millora de la qualitat del procés d’ensenyament i aprenentatge

La Jornada CLIK Pràctiques d'Innovació Educativa, que va tenir lloc el passat 1 de juny, va incloure la presentació de cinc projectes que van rebre ajudes del PlaCLIK 2016-2017, vinculats a diversos àmbits del coneixement, i que ja s'estan aplicant.
07.06.2018

 

"OSWALDO: Observació i Avaluació de la docència per a la millora de la qualitat de la informació"; “MOOC: Why biology matters”; “IMAX: interaccions més enllà de les assignatures i les aules per augmentar l’èxit dels estudiants”; "Experiments interactius en l’aula i en temps real com a eina docent en l’ensenyament de conceptes econòmics en ciències socials i naturals: una nova proposta via smartphones" i "App avalua't: una eina per l'autoaprenentatge de l'estudiant".

Aquests són els cinc projectes d’innovació docent, que van rebre ajuts dins el PlaCLIK 2016-2017, presentats en el decurs de la Jornada CLIK Pràctiques d’Innovació Educativa 2018. Va tenir lloc el passat 1 de juny, a la sala de graus Albert Calsamiglia del campus de la Ciutadella, sota l’organització del Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK).

La jornada va incloure dues ponències a càrrec d'Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill, i Albert Forn, director d'mSchools.

A banda de l’exposició d’aquests cinc projectes, que s'han anat desenvolupant i implementant al llarg del curs actual, la jornada va comptar amb una benvinguda a càrrec de Josep Lluís Martí, vicerector per a projectes d’innovació, de Manel Jiménez, director acadèmic del CLIK.

També va incloure dues ponències sobre innovació docent: la primera, impartida per Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill, que va exposar “Els reptes de la innovació educativa: de les solucions als ecosistemes transformadors”, i la segona, per Albert Forn, director d’mSchools, la branca educativa del Mobile World Capital, que va parlar d’”Una nova manera d’ensenyar i aprendre”.

Aquesta trobada al voltant de les pràctiques d’innovació educativa de la Universitat Pompeu Fabra va tenir lloc l’endemà de la Jornada EDvolució, també organitzada pel CLIK, un espai de reflexió en què experts i pedagogs van debatre sobre els nous canvis en educació que la Universitat vol tenir en compte per al nou model educatiu.

Exposició dels cinc projectes referents d’innovació educativa a la UPF

Miquel Oliver, professor del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC), juntament amb Encarna Atienza, del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, van presentar “OSWALDO: Observació i Avaluació de la docència per a la millora de la qualitat de la informació”.

El projecte vol promocionar la observació entre professors, per a la millora de la qualitat de la docència, a partir de la metodologia OSWALDO, i sobretot, del feedback entre observador i observat.

“OSWALDO permet posar un contrapunt en l’avaluació basant-se en processos d’observació sistemàtica del personal docent, o classe, entre iguals, és a dir, entre professors. Consisteix en la implicació del propi professorat amb un rol d’observador i a partir d’uns criteris d’avaluació basats en la reflexió crítica de la funció docent”, afirma Miquel Oliver, responsable del projecte.

MOOC: Why biology matters” és el títol del projecte impulsat per Jaume Bertranpetit, catedràtic de Biologia Evolutiva del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (DCEXS), que té la voluntat de proporcionar els continguts de biologia més rellevants, i especialment els de biologia humana, als estudiosos de les ciències socials i de les humanitats en l’àmbit de la Universitat.

“El projecte vol que els estudiants puguin entendre, interpretar i fer servir continguts biològics, que cada vegada tenen més rellevància per moltes disciplines, incloent les ciències històriques, la filosofia, la lingüística, l’antropologia social, la política, la sociologia, el dret, la (bio)ètica o l’economia. Es tracta de donar les bases per tenir un pensament crític en àmbits en els quals la biologia pugui ser influent”, explica el professor Jaume Bertranpetit.

Potenciar l’ensenyament fora de l’aula, amb un aprenentatge basat en les relacions acadèmiques tant verticals com horitzontals, amb la creació de contextos que millorin les interaccions entre els participants, i un aprenentatge informal i interdisciplinari més enllà dels plans d’estudi. Aquest és l’objectiu del projecte “IMAX: Interaccions més enllà de les assignatures i les aules per augmentar l’èxit dels estudiants”.

Davinia Hernández-Leo, professora del DTIC i responsable d'IMAX, explica que “aquest projecte busca fomentar les interaccions socials, a diferents nivells, més enllà del marc de les assignatures o de l’aula, orientades a la millora de l’adaptació, el trànsit, l’aprenentatge i l’ocupació dels estudiants de la UPF”. Algunes de les activitats que proposa són “mecanismes de mentorització (entre alumnat, professorat i agents externs) i activitats d’aprenentatge compartides, que comportin més impacte dels espais físics de trobada a la Universitat i aprofitin el recolzament d’espais tecnològics virtuals”.

Dues aplicacions innovadores com a eines docents

Experiments interactius en l’aula i en temps real com a eina docent en l’ensenyament de conceptes econòmics en ciències socials i naturals: una nova proposta via smartphones”, és el títol del projecte d'innovació docent impulsat per Humberto Llavador, professor del Departament d’Economia i Empresa.

“Es tracta del desenvolupament d’una aplicació innovadora d’ús lliure per fer experiments dins l’aula en temps real i de manera interactiva entre els estudiants, i que permet la difusió de l’ús d’experiments com a eina docent. Introduïm instruments necessaris per fer-ho possible. Primer ho volem fer a la UPF, i després, a d’altres centres”, afirma Humberto Llavador.

El darrer projecte exposat va ser “App avalua’t: una eina per l’autoaprenentatge de l’estudiant”, una aplicació que permet respondre preguntes de les assignatures i saber a l’instant la resposta correcta. És a càrrec de dues professores del DCEXS: Nora PérezElisabet Moyano (responsable). El procés d’avaluació, que es desenvolupa en els graus de Biologia Humana i de Medicina, a la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida, és un projecte col·lectiu i unificat que inclou Proves d’Elecció Múltiple (PEM) conjuntes.

“Aquests exàmens contenen preguntes de totes les assignatures del trimestre, amb un màxim de 100, i es porten a terme al final del trimestre. Un cop finalitzat l’examen, els estudiants conserven el formulari i tenen a la seva disposició la plantilla amb les respostes correctes. Així, poden corregir de manera immediata les seves respostes i tenen la possibilitat de fer reclamacions, suggerir canvis en les respostes correctes o bé sol·licitar l’anul·lació de preguntes”, apunten les professores implicades.

PlaCLIK, una convocatòria per millorar la qualitat docent a partir de la innovació

Aquests cinc projectes presentats en el decurs de la jornada s’emmarquen en la convocatòria d’ajuts PlaCLIK 2016-2017, que va atorgar ajuts a un total de 22 propostes, repartides entre dues modalitats diferents: Projectes d’Innovació Docent i Projectes de reorganització docent.

El Pla d’Ajuts de Suport a la Qualitat i la Innovació en l’Aprenentatge i el Coneixement (PlaCLIK) es troba actualment dins el procés de tramitació de la convocatòria 2018-2019, que ja ha resolt una primera fase de recollida d'idees, amb 34 d'acceptades, i que passen a la següent fase de redacció de projectes. La resolució final està prevista per al 20 de juliol del 2018.

Els Ajuts PlaCLIK, de caràcter anual i biennal, si s'escau, tenen una dotació econòmica total de 90.000 euros, amb un màxim de 8.000 euros per a cada projecte seleccionat. El seu objectiu és donar suport al disseny i al desenvolupament de projectes sobre innovació i millora de la qualitat docent en el marc de les titulacions de la Universitat que atenguin necessitats del procés d’ensenyament-aprenentatge i que hi aportin innovació a partir de diverses línies estratègiques.

Multimèdia

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact