Vés enrere Un nou estàndard per a les xarxes Wi-Fi del futur

Un nou estàndard per a les xarxes Wi-Fi del futur

Boris Bellalta, coordinador del Grup de Recerca en Wireless Networking del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, presenta l'IEEE 802 11ax en el treball publicat a IEEE Wireless Communications Magazine. Identifica l’evolució d’aquestes xarxes, planteja els problemes que presenten a curt termini i ofereix solucions.

07.03.2016

 

Boris Bellalta, investigador i coordinador del Grup de Recerca Wireless Networking del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) de la UPF, acaba de publicar a la reconeguda revista IEEE Wireless Communications Magazine, un treball pioner sobre com podrien ser les xarxes WIFI del futur.

L'objectiu principal d'aquest treball ha estat identificar el conjunt de tecnologies que guiaran l'evolució de les xarxes Wi-Fi actuals en els propers anys i, en primera instància, donaran peu a la definició del conjunt d'especificacions IEEE 802.11ax, l'any 2019.

Com ha explicat Bellalta, “el propi èxit que estan tenint les xarxes Wi-Fi a l'actualitat, motivat per la seva facilitat d'ús i elevades prestacions, pot ser el seu principal enemic en els propers anys”.

El desplegament massiu d'aquestes xarxes en tot tipus d'escenaris, incloent edificis d'habitatges, estadis, centres de congressos i parcs públics, entre molts altres, lligat al fet que les xarxes Wi-Fi treballen en bandes d'espectre de lliure ús, “fa que el desplegament d'aquestes xarxes segueixi un patró caòtic, sense cap mena d'organització coherent”, alerta Bellalta i continua dient: “A més, el creixement en el nombre de dispositius de tot tipus que s'hi connecten, des d'ordinadors, telèfons mòbils i tauletes fins a escalfadors d'aigua, neveres i sensors meteorològics, poden crear en breu problemes greus de coexistència entre les pròpies xarxes Wi-Fi  operant en la mateixa zona en l'ús de l'espectre, afectant així greument a les prestacions que ofereixen”.  

El repte de la Wi-Fi del futur és superar els problemes de l’actual

El treball posa de manifest els reptes als quals s'enfrontaran les xarxes Wi-Fi en un futur proper, i destaca principalment la necessitat tant de proporcionar velocitats de transmissió de l’ordre de varis Giga bits per segon, per tal de satisfer les noves demandes dels usuaris, com l'obligació de resoldre els problemes de coexistència entre diferents xarxes Wi-Fi. Des d'aquest punt de partida, l'article identifica un conjunt de tecnologies i solucions que poden ser considerades per a resoldre els problemes plantejats, fent èmfasis tant en les virtuts com en aquells aspectes encara no resolts.

Com remarca Bellalta: “La propera generació de xarxes Wi-Fi farà us intensiu de la comunicació multiusuari utilitzant tant tècniques de compartició d'espectre com l'ús de transmissions direccionals. A més, les xarxes seran prou intel·ligents per a adaptar la seva operació de manera dinàmica, ajustant l'àrea de cobertura o el conjunt de canals utilitzats amb l'objectiu de minimitzar les interaccions amb altres xarxes i oferir el servei desitjat”.

Tanmateix, com s'indica també al treball, l'èxit de les futures xarxes Wi-Fi no depèn només de millorar les tecnologies de transmissió de dades i accés a l'espectre, sinó també de la integració de funcions de més alt nivell amb l'objectiu d'oferir una bona experiència d'ús com són l'establiment ràpid de la connectivitat quan un dispositiu canvia de punt d'accés, possibilitar la comunicació directa entre dispositius propers o oferir mecanismes per millorar el servei donat al tràfic multimèdia.

Boris Bellalta coordina el Màster en Comunicacions Mòbils que s'imparteix conjuntament entre la UPF i la UPC.

Treball de referència:

Bellalta, B., “IEEE 802.1ax: High-Efficiency WLANs", Wireless Communications, IEEE, volum 23 (1), pàgines: 38-46

Multimèdia

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact