Vés enrere Un avenç en la cura de la Distròfia Muscular de Duchenne revela noves dianes per lluitar contra aquesta malaltia rara i greu

Un avenç en la cura de la Distròfia Muscular de Duchenne revela noves dianes per lluitar contra aquesta malaltia rara i greu

Segons un treball publicat a la revista Journal of Cell Biology que ha estat coordinat per l'equip de Pura Muñoz-Cánoves a la Unitat de Biologia Cel·lular del CEXS.
17.01.2012

 

Un treball, publicat aquest gener a la revista  Journal of Cell Biology, descriu el mecanisme pel qual un increment en la producció de microRNA condueix al deteriorament progressiu del múscul en malalts de Distròfia Muscular de Duchenne (DMD), una malaltia genètica neuromuscular del grup de les miopaties i de les malalties rares que afecta a un de cada 3.300 joves i que té el seu origen en una deficiència en distrofina que condueix a la mort.

El treball ha estat coordinat a la Unitat de Biologia Cel·lular sota la direcció de Pura Muñoz-Cánoves, investigadora ICREA del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (CEXS) de la UPF, investigadors tots ells que, a més, pertanyen a la xarxa d'excel·lència CIBERNED (Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa sobre Malalties Neurodegeneratives).

distrofia muscularLa fibrosi muscular suposa un deteriorament de la cèl·lula cardíaca

La Distròfia Muscular de Duchenne (DMD) cursa amb un deteriorament de la cèl·lula muscular i amb fibrosis, un procés que amb el temps fa que la cèl·lula acumuli fibres riques en col·lagen que acaben amb la viabilitat del muscul, i més tard amb la vida del pacient.

Aquesta fibrosi està induïda per una citoquina, la TFGß, que per un mecanisme poc conegut provoca la producció de fibres de col·lagen. En el treball publicat s'ha estudiat el paper que juga un microRNA, el miR-21, la producció del qual està estimulada per una via de senyalització en què intervé el TGFß.

S'ha comprovat que la producció del miR-21 està incrementada en els afectats,  tant en models animals com en els pacients. A nivell experimental bàsic, s'ha vist que inhibint la seva producció,  i per tant reduint els nivells de col·lagen, es pot prevenir i fins i tot revertir la fibrogènesi en els animals malalts estudiats i, a l'inrevés, quan el model murí sobrexpressa la producció de miR-21.

Dos factors extracel·lulars nous han estat identificats

A més, en aquest mateix treball, l'equip d'investigadors ha posat de manifest que en la producció de miR-21 modulada pel TGFß, intervenen dos factors extracel·lulars: una proteasa anomenada uPA que activa el TGFß i un inhibidor, el PAI-1.

En definitiva,  els autors arriben a la conclusió que atès que inhibir directament el factor TGFß prevé la fibrosi muscular però presenta efectes adversos, l'uPA i el miR-21 podrien resultar dianes eficaces per prevenir o alentir la malaltia. La investigadora Pura Muñoz-Cánoves,  ha manifestat que "caldrà seguir investigant la funció del miR-21 en altres tipus de cèl·lules que intervenen en el funcionament del múscul, com ara les cél.lules inflamatories, per tal de considerar aquestes substàncies com a diana potencial en futures estratègies terapèutiques".

Les línies de recerca de la Unitat de Biologia Cel·lular del CEXS-UPF pretenen comprendre els mecanismes moleculars subjacents a la regeneració del múscul adult i el creixement. La degeneració de les fibres musculars i pèrdua de massa muscular es produeix en múltiples contextos, incloent el càncer, caquèxia, trastorns neuromusculars (com la distròfia muscular de Duchenne, DMD) i durant l'envelliment, segueix sent un factor clau que contribueix a la morbiditat. La comprensió de les vies moleculars que regulen la reparació del múscul i pèrdua / guany de massa muscular, és crucial per al tractament del desgast muscular associat als trastorns. No obstant això, els mediadors moleculars d'aquests processos són poc coneguts i el grup ha desenvolupat diferents mètodes experimentals per fer front a aquest repte.

Treball de referència:

Esther Ardite, Eusebio Perdiguero, Berta Vidal, Susana Gutarra, Antonio L. Serrano, i Pura Muñoz-Cánoves (2012), " PAI-1-regulated miR-21 defines a novel age-associated fibrogenic pathway in muscular dystrophy", Journal of Cell Biology, www.jcb.org/cgi/doi/10.1083/jcb.201105013.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact