Vés enrere Tres Grups de Recerca de la UPF escollits candidats per formar part de la xarxa TECNIO de l’agència ACCIÓ

Tres Grups de Recerca de la UPF escollits candidats per formar part de la xarxa TECNIO de l’agència ACCIÓ

La Generalitat de Catalunya reconeix la innovació tecnològica dels grups:  BCN MEDTECH, que aplega diversos grups de tecnologies mèdiques; el Grup de Recerca en Tractament del Llenguatge Natural (TALN) i el Grup de Recerca en Sistemes Sintètics, Perceptius, Emotius i Cognitius (SPECS).

14.03.2016

 

TECNIO és el segell que atorga la Generalitat de Catalunya a través d’ACCIÓ per identificar on es troba la tecnologia diferencial catalana, els desenvolupadors i els facilitadors que participen en el procés de transferència de tecnologia i coneixement.

Las UPF té una presencia rellevant en el context de la xarxa TECNIO de l’Agència ACCIÓ de la Generalitat de Catalunya. Amb els tres recents candidats a poder aconseguir el segell en els propers tres anys: BCN MEDTECH, que aplega diversos grups de tecnologies mèdiques; el Grup de Recerca en Tractament del Llenguatge Natural (TALN) i el Grup de Recerca en Sistemes Sintètics, Perceptius, Emotius i Cognitius (SPECS), són nou els centres i les unitats de recerca que formen part d’aquesta xarxa tecnològica de la Generalitat de Catalunya que reconeix la innovació tecnològica capdavantera al nostre país.

Tots els centres candidats pertanyen al Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC), centre María de Maeztu de la UPF.

El grup BCN MedTech, és una unitat que engloba quatre Grups de Recerca vinculats amb les tecnologies biomèdiques:  PhySense (Sensing in Physiology and Biomedicine), co-dirigit per Bart Bijnens (ICREA),  Simulation, Imaging and Modelling for Biomedical Systems (SIMBiosys), dirigit per Miguel Ángel González Ballester (ICREA), Nonlinear Time Series Analysis  (NTSA), dirigit per Ralph Gregor Andrzejak  i Biomedical Electronics Research Group (BERG), dirigit per Antoni Ivorra.

El grup de Recerca en Tractament Automàtic del Llenguatge Natural (TALN) és un grup de recerca que està dirigit per Leo Wanner, professor ICREA del DTIC. Dins la seva àrea d'expertesa té com a línies principals de recerca la generació de llenguatge natural multilingüe, la creació computacional de text simplificats, la lexicologia computacional i, en general, la generació d'aplicacions que fomentin sinèrgies amb altres camps de les ciències de la computació, com ara la  Intel·ligència Artificial.

El laboratori SPECS (Sistemes Sintètics, Perceptius, Emotius i Cognitius), dirigit per Paul Verschure, estudia els principis neuronals, psicològics i del comportament subjacents a la percepció, l'emoció i la cognició. L'aproximació sintètica de SPECS és una vessant constructiva que combina sistemes del món real (robots, realitat virtual, sistemes interactius) amb models computacionals. Les activitats que duu a terme el centre giren al voltant de tres eixos: neurociència cognitiva teòrica; sistemes biològics basats en el món real; tecnologies reparadores del cervell i per a la qualitat de vida.

Aquestes candidatures signifiquen una bona oportunitat per connectar amb el sector privat i transferir els fruits del coneixement provinent de la recerca orientada a l'obtenció de resultats en un àmbit d'alta competència i adaptada a la demanda. 

Multimèdia

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact