Vés enrere Malgrat no estar d’acord, els joves en la ficció trien estereotips d’amor i gènere tradicionals

Malgrat no estar d’acord, els joves en la ficció trien estereotips d’amor i gènere tradicionals

Revela un estudi dut a terme per identificar els estereotips d’amor i gènere reals en comparació amb els preferits en les sèries de televisió, realitzat en tres països iberoamericans: Colòmbia, Espanya i Veneçuela. Maria-Jose Masanet i Rafael Ventura, investigadors del Departament de Comunicació, i Maddalena Fedele, de la Universitat Ramon Llull, ho han publicat a la revista Masculinities and Social Change.

28.02.2019

 

Les sèries de ficció televisiva poden influir en la construcció de les identitats i valors dels joves. En relació a la representació de l’amor que fan les sèries televisives, els joves manifesten preferir estereotips tradicionals de gènere, revela un estudi dut a terme per identificar els estereotips d’amor i gènere manifestats pels joves en comparació amb aquells que prefereixen en les sèries de ficció televisiva, en tres països iberoamericans: Colòmbia, Espanya i Veneçuela.

Maria-Jose Masanet i Rafael Ventura, investigadors del Departament de Comunicació de la UPF, i Maddalena Fedele, investigadora de la Universitat Ramon Llull, ho han publicat l’1 de febrer a la revista Masculinities and Social Change.

L'objectiu principal d'aquest estudi ha estat identificar estereotips i models relacionats amb el gènere i les relacions que els joves afirmen tenir, i comparar-los amb els que consumeixen en els seus programes de ficció serialitzats preferits, és a dir, aquells que tenen el potencial de manera inconscient i emocional d’influir en les seves conceptualitzacions i valors. La recerca es va dur a terme des d’una perspectiva interdisciplinària, combinant metodologies d’estudis culturals i d’audiència, conjuntament amb contribucions provinents dels camps de la sociologia i la psicologia. Va consistir en una enquesta a 485 estudiants universitaris de primer curs i una anàlisi qualitativa de les representacions mediàtiques preferides pels participants.

Una bretxa entre l'esfera cognitiva i l'emocional

Dels resultats de l’enquesta, els autors del treball han identificat en els joves una bretxa entre l’esfera cognitiva i l’emocional. Malgrat que en les enquestes els joves es posicionen distants dels models estereotípics, heteronormatius i patriarcals, les representacions mediàtiques que trien coincideixen precisament amb aquests models i amb estereotips tradicionals de gènere.

Els joves mostren també preferències per "l’amor ludens", un amor que està basat en el gaudi i en el moment present. Compartir i gaudir del temps junts, la complicitat emocional i el suport a la parella s'han convertit en alguns dels elements més importants per als joves que han participar en l’enquesta

“Les dades revelen que la relació amorosa ideal entre els joves pertany a la conceptualització de l'amor romàntic de Sternberg (2000) i fomenta els mites que això implica. Els joves valoren els elements basats en la intimitat i la passió per sobre dels que es basen en el compromís”, afirmen els autors del treball. Els joves mostren també preferències per "l’amor ludens", un amor que està basat en el gaudi i en el moment present. Compartir i gaudir del temps junts, la complicitat emocional i el suport a la parella s'han convertit en alguns dels elements més importants per als joves que han participar en l’enquesta. L’”amor ludens”és un concepte que encunyen els propis autors a partir dels resultats de la recerca.

Els homes emfatitzen els valors corresponents als estereotips heteronormatius i patriarcals; les dones li atribueixen més importància a la intimitat i a l'ideal romàntic i, per tant, als sentiments

Per països, les diferències més notables són que els joves espanyols se surten més de l'ideal de l'amor romàntic i s’identifiquen més amb "l’amor ludens"; els joves colombians tendeixen més cap a l'enamorament; els veneçolans, valoren el compromís i s'identifiquen més amb l'amor romàntic. A més, s'observen en l’estudi diferències per gènere en la manera d’entendre l'amor. Els homes emfatitzen elements relacionats amb la passió i els valors físics i sexuals i, per tant, els valors corresponents als estereotips heteronormatius i patriarcals. D'altra banda, les dones li atribueixen més importància a la intimitat i a l'ideal romàntic i, per tant, als sentiments. D'aquesta manera, es demostra que l'ideal romàntic i els mites associats no impregnen ambdós sexes de la mateixa manera, ja que els homes tendeixen menys a associar les relacions romàntiques amb les emocions.

“Es fa palès que els estereotips de gènere tradicionals, inclosos els relacionats amb el "masclisme", encara estan actius en les generacions més joves de l'entorn iberoamericà”

Els autors infereixen que les diferents concepcions de l’amor entre homes i dones observades en l’estudi podrien portar a una situació en la qual les dones estiguessin més disposades a estar subordinades i passives en les seves relacions, essent els homes més actius i dominants. “Es fa palès que els estereotips de gènere tradicionals, inclosos els relacionats amb el "masclisme", encara estan actius en les generacions més joves de l'entorn iberoamericà”, indiquen Maddalena Fedele, Maria Jose Masanet i Rafael Ventura, autors de l’estudi.

Relacions d'amor més saludables i igualitàries

Això també es reflecteix en les preferències en la ficció serialitzada. Tot i que els homes prefereixen les sèries basades en la violència, el sexe o les drogues i l'alcohol, les dones prefereixen trames en funció de les relacions personals: l'amor o l'amistat. De nou, s'observen estereotips que associen homes amb violència i acció, i dones amb aspectes més íntims, làbils i emocionals.

En aquest estudi es posa de manifest que les sèries de ficció són àmpliament consumides pels joves i que tenen un gran potencial d'esdevenir eines educatives i transformadores útils per ajudar a promoure models basats en la igualtat i afectar les actituds dels joves en les seves relacions d'amor actuals i futures. “El potencial de les sèries per influir en la joventut podria ajudar a facilitar debats adreçats a desafiar els estereotips de gènere i ajudar-los a crear relacions d'amor més saludables i igualitàries”, conclouen els autors.

Treball de referència:

Maddalena Fedele, Maria Jose Masanet, Rafael Ventura (2019), “Negotiating love and gender stereotypes: Prevalence of “amor ludens” and television preferences rooted in hegemonic masculinity”, Masculinities and Social Change, 8 (1),1-43. doi: 10.17583/MCS.2019.3742

“Negotiating love and gender stereotypes among young people: prevalence of “Amor Ludens” and television preferences rooted in hegemonic masculinity”, e-Repositori UPF, enllaç permanent https://repositori.upf.edu/handle/10230/36665

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact