Vés enrere Laia de Nadal, rectora de la UPF, convoca la comunitat a un acte el 15 de juny per explicar les línies i accions que regiran el mandat

Laia de Nadal, rectora de la UPF, convoca la comunitat a un acte el 15 de juny per explicar les línies i accions que regiran el mandat

L’anunci l’ha fet en el marc de la sessió del Claustre universitari que s’ha celebrat avui, 30 de maig, a l’auditori del campus de la Ciutadella. En el decurs de la sessió també s’ha presentat l’informe de la síndica de Greuges de la Universitat, per al període 2022-2023.

30.05.2023

Imatge inicial

Laia de Nadal, rectora de la UPF, ha convocat avui tota la comunitat de la Universitat –PDI, PAS i estudiants– a un acte el proper 15 de juny per explicar quines són les línies i accions que regiran el seu mandat al capdavant de la Pompeu Fabra. L’anunci l’ha fet en el marc de la sessió del Claustre universitari, el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària, celebrat avui, 30 de maig, de manera presencial a l’auditori del campus de la Ciutadella. Els membres claustrals que no han pogut assistir al claustre de manera presencial s'ha pogut connectar per videoconferència i la resta de la comunitat l’ha pogut seguir en streaming a través del Campus Global.

La sessió ha començat amb l’elecció dels membres vacants de la mesa del Claustre universitari. Després de les votacions en determinats sectors, han estat escollits nous membres Berta Alsina Espanyol, professora del Departament de Medicina i Ciències de la Vida, Mònica Figueras Maz i Ona Anglada Pujol, professores del Departament de Comunicació, i Pau Duran Castillo i César Jessé Enríquez Rodríguez, estudiants de grau i doctorat, respectivament.

A continuació, Laia de Nadal, rectora de la UPF, ha pres la paraula. Ha agraït a tots els membres del Claustre la seva participació a la sessió d’avui, el primer que presideix, i ha manifestat que espera “fer molta feina plegats durant aquests quatre anys de mandat que tenim per endavant”. A continuació, ha desgranat detalladament l’estructura del nou equip de direcció de la UPF, a qui ha volgut agrair per acceptar el repte. També ha manifestat el seu agraïment a les persones “que han estat al servei de la Universitat els últims anys, en especial a tots aquells amb qui vam coincidir en el mandat del rector Oriol Amat”.

Ha continuat explicant que l’equip de govern està acabant de treballar les línies estratègiques del mandat que s’estan concretant en un primer document d’accions que servirà de guia pels propers anys. En aquest punt, ha anunciat que el proper 15 de juny al matí farà “un acte per explicar a tot el PDI, el PAS i els estudiants que vulguin quines són les línies i accions que regiran el mandat”. També ha remarcat que després d’aquest acte deixarà un període fins a finals de juliol perquè qualsevol persona que ho desitgi pugui fer suggeriments, amb l’objectiu de tenir el document definitiu tancat de les prioritats de l’equip de govern per a la inauguració del curs acadèmic vinent. Una de les accions que ja ha anunciat avui ha estat l’elaboració del nou Pla Estratègic de la Universitat.

La recent aprovació de la LOSU al Congrés dels Diputats ha centrat part del seu discurs vinculat a temes de governança. La rectora ha manifestat que ha creat un grup de treball intern “per entendre bé les oportunitats i obligacions que venen amb la LOSU i com enfocar la reforma dels Estatuts per a la UPF a la llum d’aquest canvi normatiu”. D’altra banda, també ha anunciat que des de la Secretaria General “s’entomarà l’inici del procés de la reforma dels estatus de la UPF, amb la participació de la comunitat, per tal de no exhaurir el termini previst”. Finalment, en aquest apartat ha anunciat que forma part de l’única candidatura que s’ha presentat a la presidència de la CRUE, liderada per Eva Alcón, rectora de la Universitat Jaume I, i a la qual Laia de Nadal hi participarà com a vocal.

Des de la Secretaria General “s’entomarà l’inici del procés de la reforma dels estatus de la UPF, amb la participació de la comunitat, per tal de no exhaurir el termini previst”

En l’àmbit de la gestió, la rectora ha posat de relleu l’acord que gerència ha assolit amb la part social  sobre el teletreball. Un acord que es començarà a implementar en breu i deixarà enrere l’etapa de treball a distància derivada de la pandèmia. També ha remarcat l’aprovació recent del pla d’estalvi i eficiència energètica 2023-2027, “que conté mesures d’estalvi energètic i sostenibilitat imprescindibles, i que serà publicitat en breu a tota la comunitat UPF”.

L’última part del seu discurs l’ha centrat en dos temes d’actualitat universitària “que són reptes rellevants que tenim com a sistema universitari”. El primer, és la irrupció d’eines com el ChatGTP i tot allò vinculat a la intel·ligència artificial. La rectora ha explicat que en una reunió recent amb delegats de grau els estudiants van demanar celeritat per donar resposta a aquest tema, tant des del punt de vista normatiu com des del punt de vista de l’aprofitament d’aquestes eines per a la docència. El segon, és l’aparició de diversos casos d’assetjament que afecten les universitats catalanes. “Crec que com a organització tenim un deure de protegir els membres de la nostra comunitat i faré tot el que estigui a les meves mans per millorar els procediments que, s’ha fet evident que no estan funcionant d’una manera òptima”, ha emfasitzat la rectora.

“Crec que com a organització tenim un deure de protegir els membres de la nostra comunitat i faré tot el que estigui a les meves mans per millorar els procediments que, s’ha fet evident que no estan funcionant d’una manera òptima”, ha emfasitzat la rectora.

Informe de la síndica de Greuges

Durant la sessió del Claustre, la catedràtica Caterina Garcia ha presentat el seu primer informe de gestió com a síndica de Greuges de la UPF. L’informe resumeix els expedients tramitats i les consultes ateses durant el període que va del 16 de març del 2022 al 28 de febrer del 2023. El nombre d’actuacions desplegades ha estat, en conjunt, lleugerament més alt que en el període anual anterior.

Durant aquest període, s’han atès un total de 75 persones i s’han portat a terme 74 actuacions, de les quals 14 són queixes i 60 són consultes. Dins del còmput total d’entrades s’han pogut contestar, investigar i tancar 74 sol·licituds; hi ha 67 queixes individuals, 3 retirades, 2 d’ofici, 1 rebutjada i 1 col·lectiva. S’han pogut resoldre favorablement el 57% de les queixes presentades i s’han pogut contestar i resoldre el 100% de les consultes. En molts casos, s’ha decidit no incoar un expedient, perquè s’ha valorat la possibilitat de resoldre ràpidament i informal el conflicte sense que es requerís l’obertura d’expedient.

Durant aquest període, s’han atès un total de 75 persones i s’han portat a terme 74 actuacions, de les quals 14 són queixes i 60 són consultes. Dins del còmput total d’entrades s’han pogut contestar, investigar i tancar 74 sol·licituds; hi ha 67 queixes individuals, 3 retirades, 2 d’ofici, 1 rebutjada i 1 col·lectiva.

Aquest any s’ha mantingut gairebé igual el percentatge de resolucions favorables a les pretensions de la persona interessada respecte a les registrades en aquest sentit en el període anterior. Sobre les reclamacions i les persones que les fan, destaquen les següents: el 26% dels casos són queixes o consultes dels estudiants de grau (19); el 8%, d’estudiants de postgrau (6); el 5%, del PDI (4); el 0%, del PAS (0), i el 61% (45), del col·lectiu anomenat “Altres” a efectes classificatoris, apartat on es comptabilitzen les reclamacions o les consultes presentades per persones no membres de la comunitat universitària. Respecte al període anterior, és destacable la baixada de queixes dels estudiants de grau, que passen de 24 a 19; la baixada de queixes dels estudiants de postgrau, que passen de 8 a 6. D’altra banda, augmenten les queixes del PDI, que passen de 2 a 4, i les queixes del PAS, que baixen de 2 a cap. En canvi, pugen les queixes del col·lectiu anomenat “Altres”, que passen de 19 a 45. Pel que fa al sexe dels reclamants que s’han adreçat a l’oficina de la síndica, hi ha un nombre inferior d’homes i superior de dones que en el període anterior: 32% d’homes (24), que baixen de 28 a 24; i un 68% de dones (50), que pugen de 27 a 50.

Els cinc temes en què hi ha més volum de queixes i de consultes durant aquest període són els temes sobre l’accés al grau en Medicina, que entren per segon any consecutiu i passen de 16 a 38; les sol·licituds d’informació, que han pujat respecte al període anterior, de 4 a 10; els relacionats amb les avaluacions i les recuperacions, que han baixat respecte al període anterior, de 8 a 6; els relacionats amb el tracte rebut, que han pujat respecte al període anterior, de 4 a 6; i els relacionats amb els temes econòmics (4), que entren novament. Quant a les vies d’accés, el 23% de queixes i de consultes han entrat pel formulari de l’Acollida de la Síndica (17); el 74%, per correu electrònic (55), i el 3% s’ha iniciat d’ofici (2).

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació