Vés enrere La Pompeu Fabra vol ser un referent de la recerca en sostenibilitat amb la creació d’un centre d’estudis

La Pompeu Fabra vol ser un referent de la recerca en sostenibilitat amb la creació d’un centre d’estudis

El Centre d'Estudis UPF sobre Sostenibilitat, que inicialment inclou investigadors de quatre departaments diferents de la Universitat, estimularà la recerca interdisciplinària i servirà com a catalizador de les diferents iniciatives que ja s'estan portant a terme per separat en aquest àmbit.
06.04.2017

 

El Centre d’Estudis UPF sobre Sostenibilitat, aprovat recentment pel Consell de Govern de la Universitat, basarà la seva activitat en els àmbits de la sostenibilitat i el desenvolupament sostenible, valors que es troben entre els principals objectius polítics de la comunitat internacional al segle XXI, i ho farà a partir de diferents aproximacions metodològiques.

El Centre, que té la voluntat d’estimular la recerca interdisciplinària sobre la matèria, està obert a la participació d'aquells professors i investigadors que hi estiguin interessats. Inicialment, estarà format per disset investigadors vinculats a quatre departaments diferents de la Universitat (Dret, Ciències Polítiques i Socials, Comunicació, Tecnologies de la Informació i les Comunicacions) i a l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), fet que demostra la seva transversalitat.

“La missió principal del Centre d’Estudis UPF sobre Sostenibilitat és promoure i fomentar la importància del valor de la sostenibilitat i de les pràctiques sostenibles a la nostra societat i a la comunitat internacional. Es tracta d’ajudar a fer comprendre les conseqüències econòmiques, socials i ambientals de les pràctiques no sustentables, resultat de l’acció humana”, afirma el coordinador del Centre, Angel Rodrigo, professor de l’àrea de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals del Departament de Dret de la UPF.

Altres dels objectius del nou centre d’estudis són servir com a eina per a la gestió del coneixement relatiu a la docència i a la recerca a la UPF sobre sostenibilitat i desenvolupament sostenible, i contribuir a reforçar i ampliar la comunitat d’investigadors de la Universitat que ja realitzen tasques per separat en aquest àmbit. A més, també ajudarà a difondre els principals estudis, mesures i propostes que s’elaborin i a implementar programes d’educació i sensibilització, a banda de fer una funció d’assessorament i d’influència de presa de decisions politicosocials.

Angel Rodrigo, actualment delegat del rector de al UPF per a la Sostenibilitat, explica la justificació de la creació d’aquesta figura de recerca: “El Centre serà una bona eina per abordar diferents àmbits de les ciències socials amb aquest enfocament de la sostenibilitat. Aquesta perspectiva d’anàlisi contribuirà a integrar diferents activitats docents i de recerca, d’una manera nova i amb millor rendiment. A més, ajudarà a situar la UPF en una posició capdavantera en l’àmbit de les ciències socials, que li podrà donar més visibilitat i avantatges competitius”. I conclou: “Si la UPF vol ser una universitat líder en aquest àmbit, abordar temes de diferents disciplines amb aquest enfocament de la sostenibilitat és un argument més per assolir aquest objectiu”.

Agrupar la recerca que es fa a la Universitat en aquest àmbit

Els investigadors que formen part del Centre, que actuarà com a eina per resoldre l’actual fragmentació de la recerca en aquest àmbit que existeix a la Universitat, han centrat la seva activitat en temes com ara el desenvolupament sostenible, la protecció del medi ambient, el canvi climàtic, el medi ambient i el comerç internacional, la governança del desenvolupament sostenible, la seguretat alimentària, la sostenibilitat i les inversions públiques i privades, l’ètica ambiental, o les xarxes de la informació i de la comunicació.

La creació d’un repositori per a la divulgació dels treballs ja publicats per aquests investigadors, incloure a la web de la Universitat informació relativa a problemes, mesures, publicacions i convocatòries sobre aquest tema, o organitzar activitats de recerca i de divulgació, així com cursos de formació, són alguns dels projectes i activitats previstes pel Centre.

La sostenibilitat i el desenvolupament sostenible, àmbits inclosos en el Pla Estratègic UPF 2016-2025, impregnen la recerca i la docència de la Universitat, amb presència de continguts en assignatures de grau i de màster. La UPF va ser una de les institucions signants de l’Agenda 21 de Barcelona i des del 2007 ja va incorporar criteris de sostenibilitat a la seva gestió. En aquest sentit, es va crear tota una estructura per a la sostenibilitat, composta pel vicerectorat de Responsabilitat Social i Promoció, la figura de delegat del rector per a la Sostenibilitat, el Servei de Patrimoni i la Xarxa UPF Sostenible.

Multimèdia

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact