Vés enrere La UPF compleix el seu compromís en la reducció de les emissions contaminants

La UPF compleix el seu compromís en la reducció de les emissions contaminants

L’objectiu pel 2025 era reduir en un 25% les emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH) i pel 2030 en un 55%. La Universitat ja ha assolit aquestes dues fites gràcies, sobretot, a la compra d’electricitat verda.

01.06.2022

Imatge inicial

El compromís de la UPF amb la reducció de les emissions i de la petjada de carboni és un fet. L’objectiu pel 2025 era reduir en un 25% les emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH) i pel 2030 en un 55%. Aquestes dues fites ja s’han assolit gràcies, sobretot, a la compra d’electricitat verda. El següent repte és esdevenir neutres en carboni l’any 2040. Malgrat que encara hi ha aspectes per millorar, es parteix d’una bona posició i un potencial important per aconseguir els objectius definits. Tots els compromisos de reducció es prenen en base al període de 1996, primer any que la Universitat es pot considerar implantada territorialment.

Ester Oliveras: “El que fem a nivell operatiu és important, però encara és més vital que la recerca estigui encaminada a solventar els problemes que es derivaran del canvi climàtic i mirar de mitigar-los”

Ester Oliveras, vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat de la UPF i professora del Departament d’Economia i Empresa, posa de relleu el paper de la Universitat a l’hora de lluitar contra el canvi climàtic: “El que fem a nivell operatiu és important, però encara és més vital que la recerca estigui encaminada a solventar els problemes que es derivaran del canvi climàtic i mirar de mitigar-los. També és necessari que les nostres graduades i graduats estiguin el millor preparats possible per afrontar aquests reptes. Els canvis en docència i recerca s'estan articulant desde la iniciativa de Benestar Planetari”, explica.

Per això, argumenta, "l'impacte climàtic és un dels eixos del pla de sostenibilitat, i aquests avenços, calculant de manera periòdica la petjada de carboni, ens ajuden a monitoritzar els resultats obtinguts”. Afegeix que “la compra pública d'energia elèctrica verda, conjuntament amb les universitats catalanes, ha suposat una reducció d'emissions molt important".

Per tenir una base sobre la qual treballar, des de la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF es van realitzar dos informes sobre la petjada de carboni de la UPF, corresponents al 2018 i al 1996, aquest últim any s’ha utilitzat com a referència per poder realitzar la comparativa i l’evolució fins a les dades més actuals.

La Taula d’Emergència Climàtica integra personal de tota la comunitat universitària, personal investigador, estudiants i PAS, proposa accions per mitigar la petjada de carboni

L’objectiu dels informes era conèixer la petjada de carboni que genera l’activitat de la UPF i tenir una base de referència per calcular els avenços en la reducció del CO2 equivalent. Paral·lelament també es va impulsar un grup de treball a partir de la Taula d’Emergència Climàtica que integra personal de tota la comunitat universitària, personal investigador, estudiants i PAS, que van proposar accions per mitigar la petjada de carboni, avançar en l’adaptació cap al canvi climàtic inevitable, i que inclou altres aspectes relacionats amb el respecte per al medi ambient, com la gestió de residus i la mobilitat. Oliveras, explica que “la Taula està composada per perfils diversos de la comunitat universitària que tenen en comú la preocupació pel canvi climàtic. A les reunions sempre surten moltes idees que després mirem d'anar implantant durant el curs”.

Resultats positius

Les dades comparatives que s’extreuen d’aquests informes de 1996 i 2018 mostren la millora experimentada en la reducció de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH). Per calcular els indicadors d’emissions dels dos períodes analitzats es van agafar els següents divisors: superfície en metres quadrats, PAS, PDI, estudiants i usuaris totals.

Per calcular els indicadors d’emissions dels dos períodes analitzats es van agafar els següents divisors: superfície en metres quadrats, PAS, PDI, estudiants i usuaris totals.

Aquests paràmetres escollits permeten realitzar la comparativa entre dos moments diferents en el temps, tenint en compte l’increment del volum d’instal·lacions, personal, estudiants i usuaris de la universitat entre els dos períodes. La millora és significativa i se situa per sobre del 70% en tots els casos. Per realitzar els informes es van tenir en compte les emissions directes i les indirectes corresponents al consum elèctric.

Pel que fa a l'horitzó futur, Oliveras explica que la Universitat s’ha “compromès a arribar a emissions zero per a l'any 2040”. “De moment, anem pel bon camí”, conclou. Finalment, els informes de la petjada de carboni també permeten identificar els punts i les possibilitats de millora de cara a iniciatives futures que es puguin posar en funcionament.

Multimèdia

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

07. Energia neta i assequible
13. Acció climàtica
Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació