Vés enrere La melodia de la parla és un fort indicador de l'expressió de la cortesia i les relacions socials

La melodia de la parla és un fort indicador de l'expressió de la cortesia i les relacions socials

Revela un estudi dut a terme per investigadors del Grup d'Estudis de Prosòdia del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, publicat a la revista Language and Speech.
26.03.2015

 

Tradicionalment, l'entonació, o la melodia de la parla, s'ha associat amb l'expressió de les actituds i intencions del parlant, però no se sap gaire si factors sociopragmàtics relacionats amb la cortesia social (com el poder o la distància social) o situacionals (com la distància física o la insistència) determinen la tria dels contorns entonatius.

Un article recentment publicat a Language and Speech per Joan Borràs-Comes, Rafèu Sichel-Bazin i Pilar Prieto (ICREA), investigadors del Grup d'Estudis de Prosòdia, del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF, se centra en les condicions que fan que el parlant triï un determinat contorn entonatiu per als vocatius.

 

vocatiusimatge

Els resultats de l'estudi demostren que la melodia de la parla és un fort indicador de l'expressió de la cortesia i les relacions socials.

Tal i com manifesten els autors de l'estudi "Els parlants de català tenim tres melodies o contorns entonatius possibles per a cridar algú". "El treball que hem publicat investiga, mitjançant dos experiments, les condicions d'adequació que fan que els parlants triem una de les tres melodies possibles per als vocatius", han afegit.

El primer experiment ha consistit en una tasca de producció en la qual 20 parlants de català van produir 320 contorns vocatius després de situar-se en diferents contextos comunicatius de característiques de cortesia social diverses.

El segon experiment va consistir en una tasca de judicis d'acceptabilitat en què es va demanar a 72 oients que avaluessin l'adequació entre un contorn entonatiu i un context discursiu precedent (3.456 respostes). 

Els resultats dels dos experiments mostren que tant els factors situacionals com els relacionats amb la cortesia social afecten la tria de l'entonació dels vocatius. Finalment, els resultats es discuteixen en el marc de les estratègies de cortesia proposades per Brown i Levinson, en el sentit que els tres contorns entonatius poden ser vinculats a estratègies de cortesia negatives, positives i directes (bald on-record).

Treball de referència:

Joan Borràs-Comes, Rafèu Sichel-Bazin,  Pilar Prieto (2015) ,  " Vocative Intonation Preferences are Sensitive to Politeness Factors", Language and Speech, 2015, Vol. 58(1) 68-83.


 

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact