Vés enrere La iniciativa “La Ciutadella del Coneixement” es comença a fer realitat amb la construcció del pàrquing subterrani

La iniciativa “La Ciutadella del Coneixement” es comença a fer realitat amb la construcció del pàrquing subterrani

La UPF i Barcelona Serveis Municipals han signat un conveni per a la construcció de dues plantes subterrànies a l’antic Mercat del Peix, una dedicada a l’aparcament i l’altra a ubicar els serveis tècnic-científics de suport als futurs edificis de recerca.

24.07.2019

Imatge inicial

La directora general de Barcelona Serveis Municipals (B:SM), Marta Labata Salvadó, i el gerent de la Universitat Pompeu Fabra, Jaume Badia Pujol, han signat el conveni per a la construcció de l’aparcament subterrani “Ciutadella del Coneixement – Zoo” a l’antic Mercat del Peix, annex al campus de la Ciutadella.

Aquest conveni, que ha estat rubricat en un acte que ha tingut lloc el 23 de juliol a l’edifici Mercè Rodoreda, és una continuació de l’acord que fa uns mesos van signar l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, la UPF, el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST).

La signatura d'aquest conveni s'emmarca en la iniciativa multi-institucional "La Ciutadella del Coneixement"

En base a l’acord, que es va signar el 12 d'abril del 2019, aquestes institucions feien palesa la seva voluntat de convertir a mitjà termini l’entorn del Parc de la Ciutadella en un dels nodes més excel·lents i rellevants de coneixement d’Europa, mitjançant la iniciativa anomenada “La Ciutadella del Coneixement” (dossier en pdf lliurat durant l'acte de presentació).

Es tracta d’una iniciativa que pretén desenvolupar el primer projecte multi-institucional, centrat en les àrees de coneixement de la UPF, en el solar confrontat al Parc de la Ciutadella conegut com a antic Mercat del Peix, del qual són copropietaris la UPF i l’Ajuntament de Barcelona.

Dues plantes subterrànies, dedicades al pàrquing i a serveis tècnic-científics

El conveni signat entre la UPF i B:SM acorda construir dues plantes subterrànies: una dedicada a aparcament (la planta-2), amb aproximadament el mateix nombre de places que l’aparcament exterior actual, i l’altra (la planta -1) dedicada a serveis tècnic-científics de suport dels edificis de recerca que es construiran sobre rasant en un futur.

Segons l’acord, B:SM redactarà el projecte constructiu de les dues plantes sota rasant, així com els espais de circulació i connexió amb el campus de la Ciutadella, i la UPF garantirà la coherència tècnica i econòmica dels projectes de les plantes -1 i -2, redactats per B:SM, amb la dels edificis sobre rasant. 

Posteriorment, B:SM assumirà la construcció i explotació directa de l’aparcament “Ciutadella del coneixement-Zoo”, que incorporarà tots aquells serveis addicionals i noves funcionalitats que puguin afegir valor a la mobilitat i augmentar el confort al ciutadà.

Finalment, la UPF i B:SM establiran en el futur els pactes i els acords que considerin oportuns en relació a les condicions d’utilització de l’aparcament per part de la comunitat universitària i centres relacionats.  

Les dues plantes subterrànies inclouen una superfície màxima sota rasant edificable és de 15.300 m2  i una superfície aproximada de 1.500 m2 corresponents a les rampes d’accés i sortida de vehicles a l’aparcament i als passos de connexió entre els edificis existents de la UPF amb les noves edificacions.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació