Vés enrere

Canvis en l'obligatorietat de l'ús de les mascaretes

Canvis en l'obligatorietat de l'ús de les mascaretes

Comunicat de la direcció de la Universitat Pompeu Fabra. 21 d'abril de 2022

21.04.2022

 

D’acord amb la publicació del Reial Decret 286/2022, de 19 d’abril, pel qual es modifica l’obligatorietat de l’ús de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19, queda sense efecte l’obligació de fer servir mascareta en els espais tancats d’ús públic o oberts al públic. Només es consideren 3 supòsits en què la mascareta seguirà sent obligatòria: en centres, serveis i establiments sanitaris; en centres sociosanitaris, i en mitjans de transport públic. Les universitats, per tant, no estan incloses en els supòsits en què la mascareta continuarà sent obligatòria i, en conseqüència, passa a ser opcional.

Així, doncs, en el context epidemiològic i d'immunitat actual, amb caràcter general, cap persona de la comunitat UPF ni externa està obligada a utilitzar mascareta. Tanmateix, cal apel·lar a la responsabilitat individual i continuar fent-ne un ús responsable en situacions concretes. En aquest sentit, l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut recomana, amb caràcter general, el seu ús:

▪ Als espais tancats compartits de les dependències universitàries, tant acadèmics com administratius, on les persones s’hi estan un temps perllongat, especialment aquells en què no es pugui mantenir la distància interpersonal de seguretat d'1,5 metres, independentment de les seves característiques de ventilació i de la presència o no de barreres físiques com les mampares de metacrilat. S'hi inclouen els ascensors, els lavabos, les aules, els tallers i els laboratoris, la biblioteca, les sales de reunions o els auditoris, per exemple.

▪ Als esdeveniments en què es pugui preveure l’afluència massiva o una aglomeració de persones.

▪ Per part dels membres de la comunitat universitària que, segons el sistema de salut, siguin considerades persones vulnerables a la covid-19 (persones majors de 60 anys, persones immunodeprimides i dones embarassades) en qualsevol situació en què tinguin contacte perllongat amb altres persones a una distància inferior a 1,5 metres.

▪ Per part de les persones que presentin simptomatologia compatible amb la covid19 així com per als casos confirmats amb símptomes lleus i asimptomàtics que no facin aïllament, durant els 10 dies posteriors a l'inici de símptomes o a la data de diagnòstic, respectivament.

Paral·lelament, la Universitat mantindrà les mesures organitzatives i de protecció col·lectiva adoptades en el context de la pandèmia, així com les generals de reforç de la ventilació, higiene i neteja implantades al conjunt dels seus edificis. Continuaran vigents mentre no s'indiqui el contrari.

Barcelona, 21 d'abril de 2022

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

ODS - Objetivos de desarrollo sostenible:

SDG - Sustainable Development Goals:

Els ODS a la UPF Los ODS en la UPF The ODS at UPF