Vés enrere La UPF posa en marxa un nou pla de sostenibilitat ambiental per convertir-se en un referent en aquest àmbit

La UPF posa en marxa un nou pla de sostenibilitat ambiental per convertir-se en un referent en aquest àmbit

Amb la voluntat de sistematitzar i agrupar totes les accions de la Universitat en matèria de sostenibilitat, el Pla s’articula entorn de deu eixos temàtics, cadascun dels quals inclou una diagnosi i una proposta d’actuació. El Pla, que engloba el període 2021-2024, es va impulsar a través de la Taula d’Emergència Climàtica de la UPF, en el marc de la iniciativa Planetary Wellbeing, i es va completar a partir d’un procés participatiu.

 

08.10.2021

Imatge inicial

El Pla de Sostenibilitat Ambiental 2021-2024, que el Consell de Govern de la Universitat va aprovar el passat 21 de juliol, té com a objectiu sistematitzar i agrupar totes les accions que la UPF porta a terme en aquest àmbit en la seva activitat quotidiana.

Amb aquest nou pla, la voluntat de la institució, en el marc d'UPF Sostenible, és avançar en millors pràctiques de sostenibilitat en els seus campus; tant pel que fa a noves inversions, reducció i gestió de residus, com a activitats de sensibilització.

Amb aquest pla, la UPF vol avançar en millors pràctiques de sostenibilitat en els seus campus; tant pel que fa a noves inversions, reducció i gestió de residus, com a activitats de sensibilització

Segons Ester Oliveras, vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat, "el Pla de Sostenibilitat Mediambiental (2021-2024) fa aterrar la iniciativa de Benestar Planetari i la Declaració d’Emergència Climàtica a partir d'accions i d'activitats en els mateixos campus. L’objectiu és participar de la cursa mundial cap a la neutralitat de la petjada de carboni, promovent canvis des de dins de la comunitat universitària".

Per donar resposta a aquest repte, el Pla s’articula a l’entorn de deu eixos temàtics, per a cadascun dels quals es fa una anàlisi diagnòstica de l’estat actual a la UPF i una proposta d’actuació en concordança. Els eixos els següents: canvi climàtic, energia, aigua, infraestructures saludables i sostenibles, mobilitat, residus, alimentació, inversions, procediments i subministraments sostenibles, comunicació i sensibilització i aliances amb la societat.

D’altra banda, seguint la mateixa estructura d’organització per eixos, el Pla s’acompanya d’un document operatiu, que concreta les diferents accions recollides, a més d’incorporar un calendari d’execució i una previsió de pressupost per a cada acció.

El procés d’elaboració del Pla de Sostenibilitat Ambiental 2021-2024, dins de la iniciativa Planetary Wellbeing, ha estat impulsat per la Taula d’Emergència Climàtica de la UPF, un grup de treball d'alt nivell format per personal acadèmic i investigadors experts en la matèria, càrrecs tècnics i de gestió i estudiants implicats en associacions relacionades amb la sostenibilitat i el medi ambient. Aquesta taula farà un seguiment periòdic del Pla.

Després de l’estudi sobre la petjada de carboni generada per la Universitat, es va establir un pla d’accions per disminuir el seu impacte ambiental i accelerar-ne les iniciatives. A més, durant la darrera fase d’elaboració del Pla, es va obrir un període de participació de tota comunitat universitària, per recollir propostes i suggeriments, que es va tancar el passat mes de juny.

La sostenibilitat ambiental, una prioritat i un compromís per a la UPF

En la línia de la seva missió de governança i de compromís amb l’entorn, l’any 2014 la UPF va aprovar el document “Política de sostenibilitat ètica de la UPF”, com a punt de partida per implementar polítiques de sostenibilitat. A principis del 2016, la Universitat va presentar el seu Pla Estratègic per al període 2016-2025, que explicita la voluntat d’esdevenir una “universitat socialment responsable i sostenible”.

L’any 2017, el rector va anunciar el desplegament de la iniciativa Benestar Planetari, que recull el compromís de la UPF de cercar solucions als reptes del segle XXI que afronten la humanitat i el planeta. Dos anys més tard, el 2019, el Consell de Direcció va fer una Declaració d’emergència climàtica, en què s’explicita el compromís de la Universitat amb l’actual crisi ambiental.

En aquesta línia, es va incorporar la sostenibilitat com un dels principis ètics de la Universitat al Codi Ètic de la UPF, aprovat l’any 2020. El document fa menció explícita a la necessitat d’impulsar polítiques en l’àmbit de la sostenibilitat, promovent la lluita per superar l’emergència climàtica i la cerca del benestar planetari.

Multimèdia

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

11. Ciutats i comunitats sostenibles
13. Acció climàtica
Els ODS a la UPF

Contact