Vés enrere

Joan Benach i José García Montalvo lideren dos projectes centrats en les implicacions socioeconòmiques i de salut de la pandèmia

Joan Benach i José García Montalvo lideren dos projectes centrats en les implicacions socioeconòmiques i de salut de la pandèmia

Els catedràtics dels departaments de Ciències Polítiques i Socials i Economia i Empresa de la UPF, respectivament, han rebut un ajut de 100.000 euros cadascun per desenvolupar els seus projecte de recerca durant dos anys, en el marc de la segona Convocatòria de Recerca Social de la Fundació "la Caixa".

11.12.2020

Imatge inicial

La Fundació "la Caixa" ha resolt recentment la segona Convocatòria de Recerca Social, que ha finançat un total de quinze projectes, entre els quals els que portaran a terme dos catedràtics de la UPF: Joan Benach, del Departament de Ciències Polítiques i Socials, i José García Montalvo, del Departament d’Economia i Empresa, també vinculat a l’Institute of Political Economy and Governance (IPEG).

Els projectes de Joan Benach i José García Montalvo estan dotats amb 100.000 euros cadascun, i tindran una durada de dos anys.

Els projectes de Joan Benach i José García Montalvo, amb una dotació de 100.000 euros cadascun, i amb una durada de dos anys, se centraran, respectivament, en analitzar la dinàmica i les causes socials de la covid-19 i recomanar polítiques per reduir les desigualtats en salut, i en l’ús de dades administratives que permetin fer un seguiment de la política de recuperació econòmica després de la pandèmia.

Quins són els determinants socials de la covid-19 i quines polítiques poden ajudar a afrontar la pandèmia?

Joan Benach de Rovira, professor de l’àrea de Sociologia del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF i director del Grup de Recerca en Desigualtats en Salut, Ecologia - Employment Conditions Network (GREDS-EMCONET), és l'investigador principal del projecte “Understanding the spatio-temporal social determinants of health to improve agent-based modelling of recurrent covid-19 outbreaks" (COVID-SHINE) (Comprendre els determinants socials espaciotemporals de la salut per millorar el modelatge basat en agents dels brots recurrents de la covid-19).

“COVID-SHINE ajudarà a predir i explicar els brots recurrents de la covid-19".

Segons Joan Benach, “COVID-SHINE ajudarà a predir i explicar els brots recurrents de la covid-19; comprendre les conseqüències socials de la pandèmia en les desigualtats de salut; sensibilitzar sobre el paper dels determinants socials de les desigualtats; elaborar recomanacions polítiques en matèria de salut pública i desigualtats per prevenir noves pandèmies, i extreure lliçons aplicables a altres països”. 

Per portar-ho a terme, el projecte utilitzarà un enfocament transdisciplinari de sistemes complexos integrats que inclogui marcs teòrics conceptuals, anàlisis multinivell de casos i controls d’indicadors d’àrees agregades a Catalunya, així com estratègies de modelització matemàtica per avaluar efectes causals complexos i escenaris de simulació per desenvolupar un marc de polítiques integrades.

Com avaluar l’eficàcia de la política econòmica per fer front a la covid-19 a través de l’anàlisi de dades bancàries?

José García Montalvo, catedràtic d’Economia Aplicada del Departament d’Economia i Empresa de la UPF i vinculat a l’Institute of Political Economy and Governance (IPEG), portarà a terme el projecte “The economic recovery after covid-19: Inequality, consumption and the fate of the Spanish economy“ (ERACOVID19) (La recuperació econòmica després de la covid-19: desigualtat, consum i el destí de l’economia espanyola).

“L’objectiu principal del projecte ERACOVID19 és comprovar el potencial de les dades d’alta freqüència de bancs i llocs web de finances personals per al seguiment de l’evolució de l’economia i la seva capacitat per avaluar l’eficàcia de la política econòmica aplicada per fer front a l’impacte econòmic de la pandèmia”, explica José García Montalvo. L’elevada granularitat geogràfica de les dades disponibles ofereix la possibilitat d’identificar efectes d’oferta i demanda a partir de les restriccions de mobilitat (confinaments i altres mesures d’aïllament) i els tancaments sectorials associats a la reacció contra el virus.

“L’ús de dades administratives permetrà la creació d’una base de dades internacional amb informació i criteris comparables entre països".

Segons el professor Montalvo, “l’ús de dades administratives, en particular dades de bancs i plataformes d’agregació en línia, permetrà la creació d’una base de dades internacional amb informació i criteris comparables entre països, per tal de documentar, en temps real, l’evolució de la despesa, els ingressos i altres indicadors, com ara els estalvis líquids.

La segona Convocatòria de Recerca Social de la Fundació "la Caixa", dotada amb un total d’1,5 milions d’euros, ha subvencionat un total de quinze projectes de recerca social d’excel·lència, d’entre 768 candidatures rebudes, que ajudaran a comprendre els reptes presents i futurs que afronta la societat. Es portaran a terme en dotze universitats i centres de recerca d’Espanya i en dos de Portugal, durant un període màxim de 24 mesos. A banda de cinc projectes dedicats a les implicacions de la covid-19, entre els quals els dos de la UPF, els altres se centraran en temes com ara el canvi climàtic, la pobresa energètica, les baixes emissions, les cures pal·liatives o l’educació professional dual.

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

ODS - Objetivos de desarrollo sostenible:

SDG - Sustainable Development Goals:

Els ODS a la UPF Los ODS en la UPF The ODS at UPF

Per a més informació

Para más información

For more information

Notícia publicada per:

Noticia publicada por:

News published by:

Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals

Unidad de Comunicación y Proyección Institucionales

Institutional Communication and Promotion Unit