Vés enrere Alfabetització i creació de significats transculturals a través del fanfiction

Alfabetització i creació de significats transculturals a través del fanfiction

És el que ha analitzat un estudi d’etnografia digital a càrrec de Liudmila Shafirova, Daniel Cassany i Carme Bach, tots ells membres del grup de recerca GR@EL, del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, publicat a la revista Journal of Language and Intercultural Communication el 24 de setembre.

15.10.2020

Imatge inicial

La tecnologia digital ha convertit els contactes interculturals en una activitat diària per a moltes persones del món. Com a resultat, la globalització dels fluxos culturals i les diverses maneres d’apropiar-se’ns’han convertit en temes candents per a la investigació, en què el prefix «trans-» ara s’aplica a termes com translocalitats, transnacionals, translingüístics i transculturals, subjacents a fluïdesa i barreja de cultures, llengües i localitats en l’entorn digital.

Aquestes pràctiques transculturals de creació de significats són produïdes amb freqüència per aficionats,en espais en línia formats per persones profundament compromeses amb un interès compartit per productes específics de cultura popular. El terme fanfiction pertany a la llengua anglosaxona i pot traduir-se com a "ficció de fans". Es tracta d'una ficció creada per fans i per a fans, la qual pren un text original o persona famosa com a punt de partida, que es crea, en general en una comunitat o fandom i és distribuïda, principalment, en línia.

Aprenentatge incorporat a les pràctiques socials

En estudis d’alfabetització previs, investigadors experts en aquest àmbit, Liudmila Shafirova i Daniel Cassany havien posat de manifest que les comunitats de fans són un camp rellevant per estudiar l’aprenentatge de segones llengües (L2) des d’una nova perspectiva d’alfabetització, la perspectiva que considera l’aprenentatge incorporat a les pràctiques socials.

Creació transcultural dels significats i alfabetitzacions que sorgeixen durant la traducció amateur d’una novel·la de fanfiction del rus a l’anglès

Un nou treball de Liudmila Shafirova , Daniel Cassany  amb Carme Bach, tots ells membres del grup de recerca GR@EL del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF, ha explorat la creació transcultural dels significats i alfabetitzacions que sorgeixen durant la traducció amateur d’una novel·la de fanfiction del rus a l’anglès. Ho han fet seguint la metodologia de l’etnografia digital, mitjançant observacions i entrevistes en línia, i els resultats els han publicat el 24 de setembre a  la revista Journal of Language and Intercultural Communication .

Els autors han emprat com a estudi de cas la traducció a l'anglès feta per fans de la novel·la de fanfiction basada en una sèrie de dibuixos animats nord-americana My Little Pony: Friendship is Magic, que està escrita en rus.  El brony fandom d’interès aquí consta de fans de diverses repúbliques post-soviètiques que creen i comparteixen animacions, vídeos, fanfiction i fanart en diferents plataformes digitals. Els traductors aficionats —d’Ucraïna, Bielorússia, Estònia i Polònia— tradueixen aquest text del rus a l’anglès, tot fent servir el rus com a llengua franca. Els autors defensen en el seu treball que aquesta activitat de traducció pot obrir oportunitats per al desenvolupament d’alfabetitzacions transculturals.

La creació de significats transculturals es va fer palesa durant els debats sobre com adaptar una novel·la russa de fanfiction per a un públic global de parla anglesa 

"Vam aplicar l’etnografia digital per fer observacions del procés de traducció i entrevistes amb els participants", expliquen els autors.  La creació de significats transculturals es va fer palesa durant els debats sobre com adaptar una novel·la russa de fanfiction per a un públic global de parla anglesa. Durant els debats els participants van combinar creativament diferents recursos lingüístics i culturals i es van situar com a mediadors entre dos lectors, cosa que els va empènyer a reflexionar sobre les tradicions literàries i filosòfiques de les cultures de parla russa i anglesa i a participar en alfabetitzacions transculturals.

Questions de semàntica, d'estil narratiu de la traducció, valors i ideologia dels personatges  van ser els temes que van generar més debat entre els participants

Els debats generats van versar sobre semàntica, els participants buscaven els equivalents d’expressions russes idiosincràtiques i noms propis en anglès per tal de fer més fluid el text; sobre l'estil, per tal de d'adaptar l’estil narratiu rus a quelcom més adequat a la literatura anglesa moderna i, els debats més profunds es van general al voltant de l’adequació de les accions dels personatges als valors i a la ideologia de la literatura en llengua anglesa. 

Treball de referència:

Liudmila Shafirova, Daniel Cassany, Carme Bach (2020), "Transcultural literacies in online collaboration: a case study of fanfiction translation from Russian into English", 24 de setembre, Journal of Language and Intercultural Communication , https://doi.org/10.1080/14708477.2020.1812621

e-Repositori UPF: https://repositori.upf.edu/handle/10230/45434

Aquest treball va comptar amb el suport del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació