Vés enrere Els infants detecten la cortesia d’un parlant tant per l’entonació com per l’expressió facial

Els infants detecten la cortesia d’un parlant tant per l’entonació com per l’expressió facial

El primer estudi que ho demostra en nens i nenes de 3 anys, l’han dut a terme Iris Hübscher, Laura Wagner, amb Pilar Prieto professora d’investigació ICREA del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge,  i l’han publicat en edició avançada en línia al Journal of Politeness Research Language, Behaviour, Culture.

04.02.2020

Imatge inicial

El gest i la prosòdia (accent, ritme i entonació) juguen un paper important en el desenvolupament de les capacitats comunicatives dels infants. Els estudis, tradicionalment, s’han centrat més en el paper d’aquests elements en l’adquisició precoç d’elements lèxics i morfosintàctics i menys en edats més avançades, quan els nens empren la prosòdia i el gest per expressar significats pragmàtics com ara la cortesia.

“Malgrat les evidències que els nens i nenes són sensibles als gestos facials i a la prosòdia per a la detecció de les emocions, fins ara hi havia proves contradictòries sobre si els infants en edat preescolar empren aquests indicis per a deduir la  cortesia dels parlants”, comenta Pilar Prieto, professora d’investigació ICREA del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge ( DTCL ) de la UPF i investigadora principal d’una àrea de recerca que ha produït un treball publicat  en edició avançada en línia en el Journal of Politeness Research Language, Behaviour, CultureUn nou treball del qual Iris Hübscher (Universitat de Zúrich, Suïssa i UPF), és primera autora i investigadora principal, amb Laura Wagner, coautora, investigadora de la Universitat d’Ohio (EUA).

Aquest és el primer estudi que demostra que els nens de 3 anys són sensibles al significat de la cortesia que es transmet a través de l'entonació i els indicis facials

En aquest estudi les autores es van proposar investigar si els nens en edat preescolar inferien la postura afectiva i el grau de cortesia d’un parlant tenint en compte el paper que juguen els indicis prosòdics i les expressions facials. Aquest és el primer estudi que demostra que els nens de 3 anys són sensibles al significat cortès que es transmet a través de l'entonació i els indicis facials.

Per a l’estudi, es va dissenyar un experiment en què els infants escoltaven una petició dirigida a ells del tipus Em pots donar [aquesta joguina]? (seguit o no de si us plau) pronunciada de manera cortesa i no cortesa. Trenta-sis infants americans de tres anys i de parla anglesa van participar en aquest experiment per saber si els infants deduïen cortesia d’un parlant a través de l’entonació i / o gestos facials i en diferents formats, tant en modalitat àudio com modalitat visual com en ambdues modalitats al mateix temps.

Els resultats de l’estudi han mostrat que els nens i nenes de tres anys poden reconèixer la cortesia a través de claus prosòdiques com l’entonació, de claus visuals com les expressions facials,  i de les dues conjuntament         

Els resultats de l’estudi han mostrat que els nens i nenes de tres anys poden reconèixer la cortesia a través de claus prosòdiques com l’entonació, de claus visuals com les expressions facials,  i de les dues conjuntament, i el més important és que, a diferència de treballs anteriors, l’estudi mostra que, tant l’entonació com l’expressió facial són senyals igualment fortes per fer entendre als nens la postura educada d'un parlant.

Això té implicacions per a pares, cuidadors i professors d'educació infantil perquè suggereix prendre consciència dels comportaments social i pragmàtics dels nens, que sovint només se centra en el contingut verbal

“Això té implicacions per a pares, cuidadors i professors d'educació infantil perquè suggereix prendre consciència dels comportaments social i pragmàtics dels nens, que sovint només se centra en el contingut verbal”, ha destacat Hübscher, investigadora principal de l’estudi. A més, Pilar Prieto comenta també que l’estudi posa de manifest la importància de sensibilitzar els nens en la major varietat d’expressions de cortesia possibles, i no només en els continguts verbals com ara l’ús del ‘si us plau’.

Les autores indiquen que en un futur seria interessant comparar els nens de parla anglesa nord-americana amb nens que parlen altres llengües, per veure si els resultats obtinguts actualment són comparables o si hi ha diferències interculturals en el desenvolupament dels nens i nenes en la comprensió de la cortesia, així com també estudiar el desenvolupament de la cortesia en franges d’edat més àmplia.

Article de referència:

Iris Hübscher, Laura Wagner and Pilar Prieto (2020),” Three-year-olds infer polite stance from intonation and facial cues”, 16(1), Journal of Politeness Research Language, Behaviour, Culture, edició en línia, https://doi.org/10.1515/pr-2017-0047

Multimèdia

Perfils dels protagonistes:

Pilar Prieto

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació