Descobrint el potencial amagat dels treballadors de la Universitat Pompeu Fabra

Aquesta iniciativa consisteix a presentar casos concrets de PAS i PDI de la UPF que durant la setmana treballen a la Universitat (en qualsevol àmbit) i que durant el seu temps lliure desenvolupen activitats poc habituals, que se surten de la norma general, i que no tenen res a veure amb el seu perfil professional. 

Es publicarà un capítol cada mes, i s'ha habilitat un formulari per poder-se proposar com a protagonista de Jekyll and Hyde.