Vés enrere La inestabilitat laboral afecta a la futura salut mental de les persones joves

La inestabilitat laboral afecta a la futura salut mental de les persones joves

En aquest estudi s'avalua la relació entre les diferents possibles trajectòries a l'inici de la vida laboral amb les futures baixes per trastorns mentals en una mostra de persones treballadores assalariades.
04.03.2021

Imatge inicial

Un nou estudi mostra que un inici de la vida laboral inestable i precari en les persones joves està relacionat amb una pitjor salut mental futura. El treball ha estat realitzat per investigadores del Centre de Recerca en Salut Laboral (CISAL, un grup mixt de la UPF i l'Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques). Amaya Ayala-Garcia, Laura Serra i Mònica Ubalde-López són les autores de l'estudi, que ha estat publicat a la revista BMJ Open.

Des dels anys 90, Espanya es troba entre els països europeus amb les taxes d'ocupació més baixes, les quals s'accentuen en la població activa jove. A més, al 2017, Espanya tenia la major proporció de contractes temporals i una de les taxes més altes de precarietat. Estudis previs mostren que la desocupació, l'ocupació temporal i la inseguretat laboral estan relacionats amb una major incidència de trastorns mentals.

En aquest estudi s'avalua la relació entre les diferents possibles trajectòries a l'inici de la vida laboral amb les futures baixes per trastorns mentals en una mostra de persones treballadores assalariades. L'estudi de cohort es basa en persones treballadores d'entre 18 i 28 anys, residents Catalunya, que van presentar almenys un episodi de baixa per trastorns mentals entre 2012 i 2014.

Les autores van observar que les persones amb una vida laboral més estable, per exemple una estabilitat laboral creixent, tendien a tenir un futur d'acumulació de dies per trastorn mental més favorable que les persones que tenien una vida laboral més inestable. 

“És un enfocament nou que avalua com les transicions entre tipus de contracte, situacions d'ocupació/desocupació i períodes sense cobertura de la seguretat social, poden afectar l'evolució de la salut mental en la població treballadora més jove que s'incorpora al mercat laboral. A més, investiga el possible efecte de la propietat pública o privada de les empreses en les quals s'ha dut a terme aquest inici de vida laboral”, explica Mònica Ubalde-López, coordinadora del treball i actualment investigadora a l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), un centre impulsat per Fundació "la Caixa".

Amaya Ayala-Garcia, primera autora de l'article, comenta que “per a avaluar l'estabilitat laboral, vam aplicar una tècnica estadística que ens va permetre fer una primera foto dels 10 anys de vida laboral prèvia, en la qual identifiquem quatre patrons diferents de participació en el mercat laboral”. Aquests quatre patrons són: una ocupació permanent estable, una estabilitat creixent (disminució del nombre de transicions entre contractes temporals i falta de cobertura de la seguretat social cap a contractes indefinits), ocupació inestable que varia entre tipus de contracte i, finalment, un quart patró caracteritzat per una entrada al mercat de treball més tardana. “Per a aproximar-nos a la gravetat dels trastorns mentals, mesurem els dies acumulats de baixa laboral per trastorn mental durant tres anys. D'aquesta manera, detectem una evolució més o menys favorable en el temps”, afegeix.

Van observar que haver treballat en empreses grans a l'inici de la vida laboral es relacionava amb una millor salut mental posterior.

Les autores de l'article van observar que les persones amb una vida laboral més estable, per exemple una estabilitat laboral creixent, tendien a tenir un futur d'acumulació de dies per trastorn mental més favorable (menys dies acumulats) que les persones que tenien una vida laboral més inestable. També van observar que haver treballat en empreses grans a l'inici de la vida laboral es relacionava amb una millor salut mental posterior.

“Existeix una precarietat laboral en la població jove que podem veure en les taxes de temporalitat i atur que, a més, han augmentat moltíssim amb la COVID. Els nostres resultats mostren que un mercat laboral precari podria estar modelant la futura salut mental en les poblacions treballadores joves. Per això, les futures polítiques de salut pública haurien d'abordar aquest problema amb l'objectiu de prevenir les baixes a llarg termini.”, conclouen.

Article de referència

Ayala-Garcia A, Serra L, Ubalde-Lopez M. Association between early working life patterns, in publicly and privately owned companies, and the course of future sickness absence due to mental disorders: a cohort study in Catalonia (Spain). BMJ Open 2021;11:e040480. doi: 10.1136/bmjopen-2020-040480.

 
 

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació