Vés enrere La UPF participa en la creació de la primera enquesta de cohorts de naixement d’Europa, per millorar el benestar dels infants

La UPF participa en la creació de la primera enquesta de cohorts de naixement d’Europa, per millorar el benestar dels infants

El centre de recerca RECSM del Departament de Ciències Polítiques i Socials, dirigit per Mariano Torcal i amb Wiebke Weber com a investigadora principal del projecte COORDINATE a la Universitat, col·laborarà en el disseny dels qüestionaris i en garantir-ne la seva qualitat. COORDINATE, que compta amb el finançament de la Comissió Europea i la participació de dinou universitats i centres de recerca, permetrà construir la capacitat i la infraestructura per recopilar i utilitzar dades d’enquestes longitudinals.

14.04.2021

Imatge inicial

COhort cOmmunity Research and Development Infrastructure Network for Access Throughout Europe  (COORDINATE) és el titol d’un projecte de recerca, finançat en el marc de la convocatòria ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) del programa Horitzó 2020 de la Comissió Europea. El projecte compta amb la participació de la UPF, a través del Centre d'Investigació i Recerca en Metodologia de l'Enquesta (RECSM) del Departament de Ciències Polítiques i Socials, dirigit per Mariano Torcal. La investigadora principal a la UPF és Wiebke Weber, sotsdirectora de RECSM i responsable de l’àmbit de qualitat en les preguntes de l'enquesta.

El projecte, dotat amb un total de prop de cinc milions d’euros, reuneix dinou socis, entre universitats i centres de recerca pertanyents a catorze països europeus.

COORDINATE, que tindrà una durada de quatre anys (des d’abril del 2021 fins al març de 2025), té com a principals objectius millorar l’accés a les dades d’enquesta existents sobre el benestar infantil, augmentar la capacitat de les enquestes longitudinals a tot Europa, ampliar la xarxa d’enquestes Growing Up in Digital Europe (GUIDE / Eurocohort) i posar-la en marxa, amb una enquesta pilot amb cohorts a gran escala mitjançant un disseny de recerca harmonitzat a Croàcia, Finlàndia, França i Irlanda, considerats països clau.

El projecte, dotat amb un total de prop de cinc milions d’euros, reuneix dinou socis, entre universitats i centres de recerca pertanyents a catorze països europeus, sota la coordinació de la Manchester Metropolitan University (Gran Bretanya). Tots plegats iniciaran la comunitat d’investigadors i organitzacions, per tal d’impulsar el desenvolupament coordinat de la investigació de les enquestes comparatives de grups de naixement a Europa.

“Tot i que Espanya al principi no forma part de l'enquesta pilot, està previst que en els propers anys es pugui incorporar, sempre que el Ministeri de Ciència i Innovació de l'Estat aposti per aquest projecte europeu amb finançament addicional, i que pugui proporcionar informació bàsica sobre l'efecte generacional dins de l'Estat de temes com educació, sanitat, benestar, etc.”, afirma Mariano Torcal, catedràtic de Ciència Política de la UPF.

La participació de la UPF a COORDINATE és essencial per a l’èxit del projecte

La participació de la UPF en el projecte (la Universitat disposarà d’un pressupost de 106.875 euros) serà determinant per garantir el disseny i la qualitat de les enquestes. Wiebke Weber explica que “al centre de l’enquesta sempre hi ha el qüestionari, i les preguntes que contenen són la raó de ser de tot l’exercici. La qualitat de les preguntes en si mateixes és, per tant, fonamental, així com la seva capacitat per mesurar eficaçment el que interessa d’una manera equivalent entre països”.  I afegeix: “A RECSM no només comptem amb l'experiència dels desenvolupadors de qüestionaris per garantir la millor qualitat, sinó també amb el programari Survey Quality Predictor (SQP) que permet quantificar la qualitat de les preguntes de l'enquesta”.

Wiebke Weber: "La qualitat de les preguntes de l'enquesta és fonamental, així com la seva capacitat per mesurar eficaçment el que interessa d’una manera equivalent entre països."

La investigadora detalla que “en el marc de COORDINATE utilitzarem el programari SQP per comparar diferents variacions de preguntes durant el disseny del qüestionari i per predir la qualitat de la mesura de les preguntes finals que serveixen d’indicador general de qualitat, així com per a la correcció de l’error de mesura en les anàlisis de dades”.

De la seva banda, Mariano Torcal destaca la rellevància d’aquest projecte: “El benestar dels infants és fonamental per a qualsevol societat i em complau que puguem contribuir a aquest objectiu gràcies a la nostra participació a COORDINATE. El projecte és molt ambiciós i presenta alguns reptes metodològics importants que posen en relleu l'experiència única de RECSM, i que reforça la seva posició com a centre d'investigació d'excel·lència”.

Mariano Torcal: "El projecte és molt ambiciós i presenta alguns reptes metodològics importants que posen en relleu l'experiència única de RECSM, i que reforça la seva posició com a centre d'investigació d'excel·lència."

El director de RECSM destaca que el projecte contribuirà a més a portar a terme una tasca de transferència de coneixement: “Oferirem seminaris de recerca i cursos específics basats en aquesta participació en el marc de les nostres escoles de mètodes que organitzem cada any. Com a tal, recolzarem la creació d’una xarxa d’investigadors espanyols per garantir la seva participació en la primera enquesta de cohorts de naixement d’Europa, la GUIDE (Growing Up In Digital Europe: EuroCohort)”.

COORDINATE iniciarà una comunitat d'investigadors que treballaran per millorar el benestar infantil

El projecte COORDINATE començarà la primera enquesta de cohorts de naixement a tota Europa per fer un seguiment del benestar dels nens a mesura que creixen, i s’assegurarà que les dades d’enquesta d’alta qualitat puguin ser tingudes en compte en les polítiques que afecten directament la vida dels infants. Estarà dirigit pel professor Gary Pollock, de la Unitat d’Avaluació i Investigació de Polítiques de la Manchester Metropolitan University, i la professora Jennifer Symonds, del Geary Institute for Public Policy de la University College Dublin.

Gary Pollock: “Els efectes sísmics de la crisi de la covid-19 sobre l’educació i el benestar mental dels joves subratlla la importància d’entendre com els afecten les decisions polítiques adoptades avui de cara els propers anys."

Segons el professor Pollock “els efectes sísmics de la crisi de la covid-19 sobre l’educació i el benestar mental dels joves subratlla la importància d’entendre com els afecten les decisions polítiques adoptades avui de cara els propers anys. Al Regne Unit, per exemple, hem estat testimonis d’enormes canvis en la seva vida quotidiana, des de l’escola fins a casa”.

Segons la professora Symonds "una enquesta de cohort de naixement a escala europea permetrà als responsables polítics accedir a grans quantitats de dades sobre mesures de salut i benestar de les persones joves, com l'estrès a l'escola i la felicitat a casa, i analitzar com es veuen afectades per les decisions que prenen els joves en les diferents etapes de la seva vida. Creiem que això els donarà al una veu més forta en els diàlegs sobre les qüestions que els afecten”.

En aquesta línia, el projecte donarà veu als infants en les investigacions que els preocupin, ja que establirà Comitès Assessors per a Joves al Regne Unit, Portugal, Croàcia i Finlàndia, per involucrar-los a tots els nivells i etapes de la recerca.

Un pas més enllà del projecte GUIDE, una enquesta de cohort accelerada que pot ajudar els responsables polítics

COORDINATE és la següent fase del projecte GUIDE (Growing Up In Digital Europe: EuroCohort), finançat pel programa Horitzó 2020 com a reconeixement que els responsables polítics de tota Europa no són capaços d’aprofitar actualment dades consistents, comparables i d’alta qualitat sobre el benestar infantil per prendre les seves decisions.

GUIDE pretén ser una font important d’evidència en el desenvolupament de polítiques socials per a infants, joves i famílies a tot Europa durant molts anys.

GUIDE pretén ser una font important d’evidència en el desenvolupament de polítiques socials per a infants, joves i famílies a tot Europa durant molts anys. Serà una enquesta de cohort longitudinal accelerada, que inclourà mostres representatives a escala nacional de nadons acabats de néixer i infants en edat escolar. Amb dues cohorts en paral·lel, serà possible fer comparacions de cohorts a principis de la vida de l'enquesta.

Les enquestes longitudinals són importants, ja que informen sobre el desenvolupament de polítiques. Les dades longitudinals es poden utilitzar per mostrar com varien les experiències de diferents cohorts de persones al llarg de la seva vida. L’enquesta GUIDE pot oferir als responsables polítics coneixements únics sobre les transicions clau en la vida dels nens i nenes, la capacitat de fer comparacions internacionals sobre el benestar infantil i juvenil i les oportunitats per avaluar l’impacte de les polítiques al llarg del temps.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació