Per mantenir la UPF com a espai segur, la teva participació és vital per evitar un eventual contagi. Per això, et recordem com fer-ho adequadament. Amb aquesta finalitat, et presentem nou vídeos i dos enllaços a material específic amb les pautes que has de seguir. 

Perquè no et perdis cap recurs, els hem destacat en negreta. Els vídeos disposen de subtítols en català, castellà i anglès. Per activar-los, has de clicar en la icona (cc).

Ajuda’ns a combatre el coronavirus. També depèn de tu:

1.- Controla la simptomatologia

A casa i a la Universitat - Estudiants

A casa i a la feina (PAS, PSR i PDI)

 

2.- Tingues present sempre les 4M (mans, mascareta, metre i mig):

Duu a terme una correcta higiene respiratòria i de les mans

 

Saps com rentar-te les mans correctament?Utilitza la mascareta, ben ajustada, que cobreixi nas i boca, en els supòsits que s'han establert.

guants, únicament quan sigui recomanable.

Evita fer activitats que impliquin aglomeracions de persones i respecta en tot moment la distància física de seguretat mínima de metre i mig:

Als accessos i sortides. Tingues present que els edificis, de manera progressiva, poden ampliar o canviar els accessos i que caldrà seguir en cada moment la senyalització que els indica.

A les vies de pas a l'interior dels edificis.

Als ascensors.

En la concurrència amb altres persones.


3.- Respecta la senyalització excepcional dels espais

Senyalització excepcional covid-19 als campus

 

4.- Consulta la informació que t'ofereix la Universitat

Accedeix a la web sobre l'afectació del coronavirus (covid-19) a la UPF