Vés enrere Una recerca estudia la relació entre els programes de tractament i la qualitat de vida als centres penitenciaris catalans

Una recerca estudia la relació entre els programes de tractament i la qualitat de vida als centres penitenciaris catalans

La portaran a terme investigadors del Grup de Recerca en Criminologia i Sistema Penal del Departament de Dret de la UPF, en el marc d’un ajut del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

09.12.2015

 

Conèixer quins són els aspectes que, en opinió dels interns, incideixen més en el compliment de la seva condemna i en la qualitat de vida a les presons catalanes és el repte de l’estudi “Qualitat de vida als centres penitenciaris i programes d’intervenció”, que porten a terme investigadors del Grup de Recerca en Criminologia i Sistema Penal del Departament de Dret de la UPF.

El projecte ha obtingut una beca de recerca del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), dotada amb 5.000 euros, dins de l’àmbit de la convocatòria referent a l'execució penal, la mediació penal i l’atenció a la víctima.

Els investigadors del projecte són Elena Larrauri, catedràtica de Dret Penal i Criminologia del Departament de Dret; Albert Sales, professor associat del Departament de Ciències Polítiques i Socials, i Martí Rovira, tècnic de recerca i estudiant de doctorat.

Per avançar en aquesta recerca, el Grup de Recerca en Criminologia i Sistema Penal ha traduït i portat a terme a tres centres penitenciaris catalans l’enquesta "Measuring Quality of Prison Life" (MPQL), elaborada per  l’Institut de Criminologia de la Universitat de Cambrigde (Liebling 2004) i adoptada pel National Offender Management Service (NOMS) del Regne Unit.

Els primers resultats de l’anàlisi dels resultats de l’enquesta, adreçada exclusivament als interns (en properes fases segurament es passarà una enquesta a personal d'altres col·lectius dels centres penitenciaris) mostren la diferent avaluació de la qual són objecte les presons sota diferents models de gestió.

Una guia per orientar els programes de tractament i rehabilitació

La recerca pretén determinar en quin grau els programes de tractament influeixen en la qualitat de vida a les presons i si tenen un efecte que varia en funció de les diferents característiques sociodemogràfiques (el gènere o la nacionalitat, per exemple) o penals (com ara el temps que manca fins a la sortida de la presó) dels interns.

La resposta a aquestes preguntes de recerca permetrà orientar en quines condicions aquests programes de tractament i rehabilitació tenen un impacte en la qualitat de vida dels interns. Així mateix, ajudaran a identificar aquells col·lectius en què els tractaments no estan tenint l’efecte desitjat, per tal de poder desenvolupar millores en els programes.

La qualitat de vida als centres penitenciaris està associada a una major legitimitat del sistema, que es preveu que produeixi diverses conseqüències, com ara una menor conflictivitat i radicalització, una major seguretat, i possiblement influeixi en unes taxes de reincidència més baixes.

El projecte de recerca que portaran a terme els membres del Grup de Recerca en Criminologia i Sistema Penal de la UPF (un grup fundat l’any 2009 amb l’objectiu de crear un entorn multidisciplinari que fomenti la recerca rellevant i innovadora en aquest camp) ha estat una de les dinou propostes seleccionades pel CEJFE per desenvolupar durant l’any 2016.

El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, un organisme autònom adscrit al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, convoca anualment aquesta borsa de beques per promoure la recerca, els estudis i les anàlisis en els àmbits de l’execució penal, la mediació penal, l’atenció a la víctima, l’administració de justícia i el dret civil català.

Multimèdia

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact