Vés enrere Prop de 300 membres del professorat de la UPF han acreditat enguany coneixements suficients de català per a la docència

Prop de 300 membres del professorat de la UPF han acreditat enguany coneixements suficients de català per a la docència

Entre els mesos d'abril i juny del 2022, 258 membres del personal docent i investigador de la UPF han estat acreditats en nivell C1 o superior per la Comissió Avaluadora de l'Activitat Acadèmica realitzada en Català pel Professorat de la Universitat, i 26 més han obtingut l'acreditació després de presentar-se als exàmens oficials de la CIFALC.
28.06.2022

Imatge inicial

En el marc del Pla d'Actuacions 2022-2023 en relació amb l'ús de la llengua catalana a la UPF, un total de 284 membres del personal docent i investigador (PDI) de la Universitat han acreditat, entre els mesos d’abril i juny, la seva suficiència lingüística en català. Aquesta xifra, que és provisional i es pot incrementar durant els propers mesos, inclou els que ho han fet a través de la Comissió Avaluadora de l'Activitat Acadèmica realitzada en Català pel Profesorat i els que han superat un examen oficial de nivell C1 de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC).

“La UPF té molt de professorat que, tot i procedir de territoris que no són de parla catalana, coneixen bé la situació sociolingüística de Catalunya i de la Universitat i s'han preocupat per formar-se en català per a, no només complir amb un requisit, sinó poder integrar-se lingüísticament a la nostra societat."

La UPF posa especial èmfasi a oferir formació i vies d’acreditació per al PDI que necessita acreditar el nivell C1 en català per complir d’aquesta manera amb el Decret 128/2010 de 14 de setembre,  sobre l’acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya. També per alinear-se amb el pla de gestió del mutilingüisme a l'aula de la UPF, a través del qual els professors han de tenir coneixements actius d'almenys una de les tres llengües de treball de la Universitat (català, castellà i anglès), i com a mínim coneixements passius de les altres dues. 

Mireia Trenchs, comissionada de Política Lingüística de la UPF, explica que "Aquestes són unes dades molt positives que reflecteixen diversos factors. D'una banda, seguint el Pla d'Actuacions per al 2022 i el 2023 en relació amb l'ús del català a la UPF, al febrer vam iniciar una campanya informativa adreçada a tot el PDI sobre el requisit d'acreditació lingüística i els procediments d'acreditació i sobre els recursos que oferia la Universitat per a la seva formació en català a través d'Idiomes UPF. Hem fet aquests procediments d'acreditació més àgils i hem millorat la informació respecte al requisit, que oferim al web 'Les llengües a la UPF'".

D'altra banda, la comissionada de Política LIngüística destaca que "Hem treballat conjuntament amb el Servei de PDI i les Unitats de Coordinació Acadèmica (UCA) de la Universitat perquè aquesta informació també arribés al professorat en el moment de les contractacions i d'assignació de la docència, i hem augmentat el nombre de cursos que oferim al PDI des d'Idiomes UPF per a la formació en llengua catalana, així com les convocatòries d'exàmens d'acreditació. De fet, ha augmentat el nombre de PDI que ha seguit els cursos”. Finalment, Mireia Trenchs apunta que “La UPF té molt de professorat que, tot i procedir de territoris que no són de parla catalana, coneixen bé la situació sociolingüística de Catalunya i de la Universitat i s'han preocupat per formar-se en català per a, no només complir amb un requisit, sinó poder integrar-se lingüísticament a la nostra societat."

Dues vies diferents per obtenir l’acreditació

Des del mes de febrer de 2022 i fins al juny, la Comissió Avaluadora de l'Activitat Acadèmica realitzada en Català pel Professorat de la UPF s’ha reunit un total de tres vegades i ha acreditat en nivell C1 o superior de català un total de 258 membres del personal docent i investigador de la UPF. Aquestes dades són provisionals perquè durant els propers mesos de juliol i setembre estan previstes tres reunions més de la Comissió.

Així mateix, al llarg d’aquest curs acadèmic (amb dades fins a finals del mes de maig del 2022), un total de 26 membres del PDI de la UPF s’han presentat als exàmens oficials de la CIFALC (Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya) de català a la UPF per tal d’acreditar un nivell C1 o superior. Es preveu que aquesta xifra augmenti en les properes convocatòries, durant els mesos de juny i juliol de 2022.

Aquest procés d’acreditació, i per facilitar la seva consecució amb èxit, ha estat incentivat amb la formació continuada en català (entre d’altres llengües) del professorat, des de l’inici de la seva contractació, mitjançant l’increment de l’oferta de formació d’Idiomes UPF, des del nivell A1 fins al C2.

 

Multimèdia

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

04. Educació de qualitat
Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació