Vés enrere El programa Caixaimpulse Validate accelerarà dos projectes de la UPF amb solucions contra trastorns neurològics

El programa Caixaimpulse Validate accelerarà dos projectes de la UPF amb solucions contra trastorns neurològics

Aquesta iniciativa impulsarà el desenvolupament d’una tecnologia per localitzar el focus de l’epilèpsia al cervell de cada pacient i de solucions personalitzades contra encefalopaties com la síndrome de Dravet.
31.07.2020

Imatge inicial

CaixaImpulse Validate, un programa de la Fundació La Caixa en col·laboració amb Caixa Capital Risc i EIT Health que promou la transformació del coneixement científic de l’àmbit biosanitari en serveis, productes i empreses, ha escollit en la seva última convocatòria dos projectes de la UPF amb solucions contra trastorns neurològics. Un d’ells, anomenat BrainFocus, està desenvolupant una tecnologia per detectar el focus de l’epilèpsia al cervell; l’altre, OrganAId, impulsat de manera conjunta amb el CNAG-CRG, treballa en solucions de medicina personalitzada aplicada a encefalopaties com ara la síndrome de Dravet.

El programa, que dóna suport a projectes en etapes primerenques de desenvolupament, proporcionarà conjuntament als projectes de la UPF prop de 100.000 euros per crear i posar en marxa plans de valorització i comercialització de les seves tecnologies.

BrainFocus està desenvolupant una tecnologia per detectar el focus de l’epilèpsia al cervell, i OrganAId treballa en solucions de medicina personalitzada aplicada a encefalopaties com ara la síndrome de Dravet.

Els participants també rebran l’assessorament de mentors que els ajudaran a definir les seves iniciatives i obtindran formació especialitzada en camps com la gestió de projectes, la valorització tecnològica, la negociació d’acords de llicència, la creació d’empreses i el finançament. Així mateix, els participants tindran la possibilitat d’establir contactes amb empreses i inversors per explorar oportunitats de negoci i col·laboració.

El programa ha escollit en aquesta convocatòria un total de 23 projectes desenvolupats a universitats i centres de recerca. Les entitats organitzadores volen contribuir amb aquesta iniciativa a transferir al mercat els resultats de la recerca amb potencial per aportar valor a la societat.

BrainFocus

Aquesta iniciativa vol millorar el procés diagnòstic de l’epilèpsia, un dels trastorns neurològics més comuns, que provoca crisis recurrents i imprevisibles originades per l’activitat neuronal sobtada i excessiva al cervell dels pacients. Actualment, identificar l’indret exacte on s’originen aquestes crisis en el cervell de cada pacient és una tasca molt complexa que requereix la revisió per part del personal mèdic d’un volum ingent de dades. La detecció d’aquest punt és essencial en aquells pacients que no responen als medicaments i que han de sotmetre’s a una intervenció quirúrgica com a única solució.

El projecte BrainFocus, liderat pels investigadors Adrià Tauste i Manel Vila-Vidal, del Grup de Recerca en Neurociència Computacional del Center for Brain and Cognition (CBC), està desenvolupant una família d’algorismes per automatitzar aquesta tasca de revisió. 

Gràcies a la seva tecnologia, els impulsors del projecte volen fer més ràpida i senzilla la localització del focus de les crisis epilèptiques per millorar així la taxa d’èxit dels tractaments. Aquesta iniciativa rebrà 50.000 euros del programa Caixaimpulse Validate.

OrganAId

Determinats trastorns neurològics, com ara la síndrome de Dravet, són complexos de tractar perquè presenten altes taxes de resistència als fàrmacs i molta variabilitat entre pacients. Això provoca que, sovint, calgui provar amb els propis pacients diferents combinacions de medicaments per trobar el tractament més efectiu en cada cas, un procés que pot provocar efectes indesitjats. Per això, trobar solucions personalitzades permetria accelerar la identificació del tractament farmacològic més adient i millorar la vida dels pacients, així com reduir els costos i el temps d'atenció mèdica.

Aquest és, precisament, l’objectiu del projecte OrganAId, que obtindrà 46.500 euros de Caixaimpulse Validate. És una iniciativa liderada per la investigadora de l’Institut de Biologia Evolutiva (IBE, UPF-CSIC) Sandra Acosta i desenvolupada en col·laboració amb l’investigador Oscar Lao, del Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica, part del Centre de Regulació Genòmica (CNAG-CRG). 

La seva proposta és obtenir cèl·lules mare dels pacients per crear organoides cerebrals (una mena de reproducció en miniatura i in vitro del cervell de cada pacient) i utilitzar-los per testar els efectes dels medicaments. Per comprovar com reaccionen els organoides a cada tractament, estan desenvolupant algorismes d’anàlisi d’imatge que examinen els canvis en la morfologia i l’estructura de cada organoide per avaluar l’efectivitat i la toxicitat dels fàrmacs.

Multimèdia

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació