Vés enrere El Diari de Barcelona i l’Ajuntament produeixen dues sèries audiovisuals sobre alimentació, canvis generacionals i origen dels productes

El Diari de Barcelona i l’Ajuntament produeixen dues sèries audiovisuals sobre alimentació, canvis generacionals i origen dels productes

Una quinzena d’alumnes dels graus en Comunicació Audiovisual i Periodisme de la UPF, col·laboradors del Diari de Barcelona, han participat en la producció de les dues sèries audiovisuals sobre alimentació. L’Ajuntament de Barcelona ha finançat la producció de les dues sèries, titulades “Créixer i péixer” i “Menú infantil”, que s’estrenaran a l’entorn dels dies internacionals contra el malbaratament alimentari (29 de setembre)  i l’alimentació (16 d’octubre), respectivament.

28.09.2023

Imatge inicial

L’Ajuntament i el Diari de Barcelona (DdB) han produït dues sèries de vídeos, “Créixer i péixer” i “Menú infantil”, que versen sobre  alimentació, canvis generacionals i origen dels productes. El DdB, amb una redacció integrada majoritàriament per alumnes de la Facultat de Comunicació de la UPF, ha produït les dues sèries el contingut de les quals gira al voltant de les preguntes següents: “En què es diferencien els hàbits alimentaris de les persones més joves i de les més grans i com poden aprendre les unes de les altres?” i “Coneixem prou l’origen dels aliments que consumim?”.  Ambdues sèries han comptat amb el suport i finançament de l’Ajuntament de Barcelona.

La primera d’aquestes dues sèries, “Créixer i Péixer”, s’estrenarà demà, divendres 29 de setembre, coincidint amb el Dia mundial contra el malbaratament alimentari. La segona sèrie, “Menú infantil”, es començarà a difondre el dilluns 16 d’octubre, el Dia mundial de l’alimentació. En ambdós casos, els vídeos dels diferents capítols es divulgaran a través de web i les xarxes socials del Diari de Barcelona i de l’Ajuntament de Barcelona

“Créixer i péixer”: una sèrie sobre el diàleg intergeneracional a l’entorn de l’alimentació

En primer lloc, s’estrenarà la sèrie “Créixer i péixer”, coincidint amb el Dia mundial contra el malbaratament alimentari (29 de setembre). Aquesta sèrie, que consta de set capítols, posa l'accent en el diàleg intergeneracional a l’entorn de l’alimentació. Aquest és un tema de rellevància creixent, ja que cada vegada hi ha més joves amb coneixements i conviccions sobre alimentació que xoquen amb les de les persones de major edat, cosa que ha fet aflorar una bretxa intergeneracional en aquesta matèria. Els joves mostren un creixent interès per qüestions com el veganisme, les intoleràncies, els productes ecològics, l'estacionalitat, les afectacions als territoris de la producció alimentària, el malbaratament... La sèrie posa en valor sobretot els coneixements sobre aquest i d’altres temes que les persones més joves poden transmetre a les generacions més grans. 

En cadascun dels set capítols de la sèrie es plantegen reptes a l’entorn de temes específics com el malbaratament, l'omnipresència del sucre, les intoleràncies, els nivells de consum de carn, l'estacionalitat i les confusions en l'etiquetatge, amb un format de quiz televisiu. El primer capítol de “Créixer i péixer”, que s’estrenarà el 29 de setembre, tractarà sobre el malbarament alimentari. Els altres sis capítols es difondran els 2, 4, 6, 9,11 i 13 d’octubre.

“Menú infantil”: una sèrie sobre l’origen del que mengem

Caràtula de la sèrie "Menú infantil"

Posteriorment, el 16 d’octubre, s’entrenarà la segona sèrie audiovisual, “Menú infantil,” que es dedica a conèixer els orígens dels aliments que mengem.

En aquest cas, el fil conductor de la sèrie és el repte que es marca una jove de 12 anys per resseguir l’origen dels productes del seu menú preferit. Es compromet a anar a buscar tots els ingredients necessaris per preparar-lo sense sortir de Barcelona, però preguntant-se d'on procedeixen realment. Aquesta petita aventura la porta a interactuar amb els venedors dels productes, a qui fa preguntes pròpies de la seva edat, però sempre pertinents, intel·ligents i incisives. En cadascun dels sis capítols de la sèrie, la jove visita un lloc diferent: una botiga a granel, un mercat, un supermercat, una peixateria, un hort urbà, etc.

Després del llançament de la sèrie “Menú infantil,” la resta de capítols s’estrenaran els dies següents:18, 20, 23, 25 i 27 d’octubre.

Una quinzena d’alumnes de la Facultat de Comunicació de la UPF col·laboren en l’elaboració de les dues sèries de vídeos sobre alimentació

En total, una quinzena d’alumnes dels graus en Comunicació Audiovisual i Periodisme de la UPF han participat de l’elaboració d’aquestes dues sèries de vídeos, sota la supervisió dels coordinadors del Diari de Barcelona i amb el suport i assessorament de professionals externs. L’escriptora, guionista i actriu Estel Solé ha donat suport en tasques de guionatge, mentre que el realitzador Jordi Carreño ha assessorat els alumnes pel que fa al rodatge.

L’Ajuntament de Barcelona s’ha fet càrrec del finançament dels vídeos i de les beques dels nou alumnes de comunicació audiovisual dedicats exclusivament a aquest projecte. També han col·laborat en l’elaboració dels vídeos, principalment en tasques de guionatge, altres alumnes del grau en Periodisme. Cal tenir en compte que els alumnes d’aquests estudis poden cursar el seu Treball Fi de Grau (TFG) al Diari de Barcelona. Així doncs, alguns d’ells han col·laborat en el desenvolupament d’aquestes sèries de vídeos durant el desenvolupament del seu TFG.

Per seguir l’emissió dels capítols de les dues sèries, es poden consultar els canals següents del DdB i de l’Ajuntament de Barcelona.

Diari de Barcelona:

Web: https://www.diaridebarcelona.cat/

Tw: https://twitter.com/diaridebcn

FB: https://www.facebook.com/diaridebcn/

IG: https://www.instagram.com/diaridebcn/

YB: https://www.youtube.com/watch?v=k2nPOxuzxtc

Ajuntament de Barcelona:

Web: https://www.alimentaciosostenible.barcelona/ca

IG: @alimentaciososteniblebcn

Multimèdia

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació