Vés enrere “A la UPF, en català!”: la nova campanya per fomentar l’ús de la llengua catalana i els drets lingüístics a la Universitat

“A la UPF, en català!”: la nova campanya per fomentar l’ús de la llengua catalana i els drets lingüístics a la Universitat

La campanya vol fomentar l’ús del català com a llengua pròpia i oficial de la UPF i donar conèixer els drets lingüístics de la Universitat, sobretot entre els estudiants de primer curs, així com els canals amb què compta la UPF per respondre les queixes sobre la seva possible vulneració.

04.10.2023

Imatge inicial

Coincidint amb l’inici del curs acadèmic, la Universitat Pompeu Fabra inicia enguany la campanya “A la UPF, en català!” amb un doble objectiu. D’una banda, vol promoure i normalitzar l’ús del català com a llengua pròpia i oficial de la Universitat. D’altra banda, vol donar a conèixer als estudiants i al conjunt de la comunitat universitària els seu drets lingüístics i els canals amb què compta la UPF per tramitar i donar resposta a les queixes sobre la seva possible vulneració.

La campanya es dirigeix especialment als estudiants de primer curs, perquè puguin conèixer els seus drets lingüístics des de la seva entrada a la Universitat, i a alumnes i professorat de procedències diverses, que també poden optar a l’àmplia oferta de cursos de català de la UPF. Com a universitat catalana oberta al món, a la UPF hi ha amb un gran nombre d’alumnes internacionals -especialment en els estudis de màster i doctorat, on hi representen el 47% del total- i una quarta part del seu professorat també procedeix d’altres països.

Les assignatures s’han d’impartir en la llengua publicada al pla docent

Un dels eixos centrals de la campanya és donar a conèixer el denominat principi de seguretat lingüística. Aquest principi estableix que cada assignatura s’ha d’impartir en la llengua que figura al pla docent. Aquest document ha de ser accessible als estudiants abans del període de matriculacions i és vinculant per al professorat, que no pot canviar la llengua en què s’ha d’impartir l’assignatura d’acord amb aquest pla.

A més, els drets lingüístics dels estudiants contemplen que puguin expressar-se oralment o per escrit en català, castellà o anglès, en aquest darrer cas, acordant-ho prèviament amb el professor, independentment de la llengua en què es faci cada assignatura. L’única excepció són aquelles assignatures amb un perfil lingüístic concret, per exemple aquelles on s’avaluï el coneixement d’un idioma específic. També pot expressar-se en qualsevol de les tres llengües esmentades el Personal Docent i Investigador (PDI), excepte pel que fa a la llengua en què s’imparteix cada assignatura, que sempre ha de ser la publicada al pla docent.  

On pots adreçar-te en cas de possible vulneració dels drets lingüístics?

La UPF disposa de diversos canals per rebre i donar resposta a les queixes de qualsevol membre de la comunitat universitària per presumpta vulneració dels drets lingüístics. En cas que les queixes estiguin relacionades amb la llengua d’ús de l’activitat docent, es poden tramitar per dues vies: preferentment de forma digital a través del Centre d’Atenció a l’Usuari (CAU) (a través del circuit següent: Atenció acadèmica a l’estudiant > Llengües de la docència); o bé dirigint un escrit al degà/na o director/a dels estudis corresponents. En cas que les queixes tinguin a veure amb d’altres àmbits de la universitària -no amb la docència- s’han d’adreçar per instància general electrònica al rectorat o al comissionat de Política Lingüística de la UPF.

Una campanya pròpia de la UPF sobre els drets lingüístics, que reforça la de la Generalitat

Aquest és el primer any que la UPF desenvolupa una campanya pròpia per divulgar i donar a conèixer dels drets lingüístics entre la comunitat universitària, per complementar la desenvolupada per la Generalitat de Catalunya. Enguany, la campanya del govern català porta per lema “No et tallis” Els drets lingüístics a la universitat”.

El marc normatiu dels drets lingüístics a la UPF i a Catalunya

Des de fa molts anys, el marc normatiu de la UPF i del sistema universitari català ja compta amb diverses mesures per protegir-hi els drets lingüístics i fomentar-hi l’ús del català.

En aquest àmbit, la protecció dels drets lingüístics s’ha vist reforçada recentment pel Pla d’Enfortiment de la Llengua Catalana del Sistema Universitari i de Recerca de Catalunya, aprovat pel Consell Interuniversitari de Catalunya l’any 2022.  Entre d’altres qüestions, el pla estableix que les universitats han de facilitar la informació i la divulgació dels drets lingüístics entre el col·lectiu d’estudiants, mitjançant campanyes específiques o d’altres mitjans de difusió; i que han de difondre entre l’alumnat l’existència de les bústies d’usos i drets lingüístics o canals de comunicació similars. 

Pel que fa al marc normatiu propi de la UPF, cal destacar que el Pla d'Acció pel Multilingüisme de la Universitat (2007) recull el principi de seguretat lingüística i que defineix el català com a llengua pròpia i oficial a la Universitat. El castellà hi és cooficial i l’anglès té l’estatus de llengua de treball. A més, la Regulació i foment de l’ús del català a la UPF (2000) estableix que qualsevol membre de la comunitat universitària que consideri afectats els seus drets lingüístics pot tramitar les seves queixes pels canals exposats anteriorment.

La UPF també compta amb un comissionat de Política Lingüística. Entre d’altres qüestions, s’ocupa de definir els criteris lingüístics d’ús general de la Universitat; determinar l’ús del català en un entorn plurilingüe; oferir assessorament en aquesta matèria; definir la formació en idiomes del personal docent i investigador i de l’alumnat; i dinamitzar diferents accions per promoure la llengua, la cultura i d’altres aspectes socioculturals catalans.

Més informació a la postal de la campanya "A la UPF, en català!" 

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

04. Educació de qualitat
Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació