Vés enrere Wassu Gambia Kafo

Wassu Gambia Kafo

Millorar les condicions de vida de les dones i les nenes, reconeixent el seu dret a la integritat i la llibertat personal, en condicions d’igualtat social.

 

Wassu Gambia Kafo (WGK) és una ONG amb seu a Gàmbia i a Catalunya que té com a objectiu promoure el desenvolupament i la cooperació en drets sexuals i reproductius, a través de la recerca i la transferència de coneixement, especialment per a promoure la igualtat de gènere i evitar pràctiques tradicionals perjudicials com la mutilació genital femenina i el matrimoni infantil.

MISSIÓ 

Dissenyar, desenvolupar i implementar una metodologia científica i una transferència de coneixement per promoure transformacions socials positives en drets sexuals i reproductius, i en particular per permetre l’abandonament de pràctiques nocives com la mutilació genital femenina i el matrimoni infantil a l’Àfrica i a la diàspora. 

OBJECTIUS

Promoure la cooperació transnacional entre Gàmbia i Espanya, millorant el paper de la diàspora i els processos migratoris en el desenvolupament de sinergies canalitzant estratègies i nous models de referència creats amb el país d’origen.
  • Crear proves científiques sobre les conseqüències de determinades pràctiques nocives que afectin la salut sexual i reproductiva de les dones i les nenes i l’exercici de les seves llibertats i drets fonamentals.
  • Transmetre els coneixements generats per la investigació aplicada a diferents àrees de la societat, des de l’àmbit polític institucional fins a la comunitat, a través de les diferents àrees professionals implicades (salut, educació, legal).
  • Sensibilitzar i defensar la salut sexual i reproductiva de les dones i les nenes, des d’un enfocament ampli de les relacions de gènere i l’apoderament de les dones.
  • Contribuir a millorar l’accés i la qualitat dels serveis bàsics de salut sexual i reproductiva a Gàmbia, en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 3 i 5 i l’agenda 2030.

LA NOSTRA METODOLOGIA
Hem desenvolupat una metodologia pionera basada en la recerca aplicada a la transferència de coneixement per a la prevenció de la Mutilació Genital Femenina (MGF) i atenció de les seves conseqüències. Treballem amb un model científic, respectuós, sostenible i holístic, amb la convicció ferma que tot ésser humà té dret a participar de forma plena en cada decisió que afecti la seva vida.

Nombrosos esforços per promoure l'abandonament de la Mutilació Genital Femenina (MGF) ens han ensenyat que imposar la seva eradicació no és el camí cap a un canvi sociocultural. Contràriament, creen resistències que promouen la seva perpetuació o deriven en què la pràctica persisteixi clandestinament. El canvi veritable neix de interior, no es pot imposar. Només quan les persones són realment capaces de poder escollir, aconsegueix un canvi durador. I les eleccions autèntiques tenen lloc quan les persones disposen informació, poden identificar-se amb les conseqüències perjudicials de la pràctica, i reconèixer l'impacte negatiu que té a les seves vides. Sempre des un diàleg respectuós amb el context sociocultural. Seguint la nostra metodologia, el coneixement obtingut en el terreny es transfereix en cascada a institucions i actors clau, empoderant-los perquè siguin ells qui ho transfereixin a les comunitats. Aquestes institucions es troben estratègicament situades per la presa de decisions, de manera que han de disposar d'accés a informació precisa i actualitzada.

Els actors socials clau se seleccionen curosament en funció de l' impacte que potencialment tenen en les condicions de vida de dones i nenes que, o bé han patit, o es troben en risc de patir les conseqüències de la MGF. La experiència i la recerca mostren que els i les professionals de la salut, l'educació i l'àmbit social es troben en una posició privilegiada per transferir el coneixement a les comunitats i multiplicar el seu efecte, gràcies a la seva proximitat, accessibilitat i universalitat. D' altra banda, els líders locals i religiosos prenen decisions en l'àmbit comunitari i la seva participació, és, per tant, crucial per l'èxit de qualsevol intervenció.

Vols Col.laborar? Associa’t!
Fes-te membre de la nostra entitat i col·labora periòdicament amb els nostres projectes amb l’aportació que tu vulguis. Envia’ns un email a: [email protected]

Contacta amb l’entitat:

Mèdia: