Vés enrere Nutrició sense fronteres

Nutrició sense fronteres

Imatge inicial

Contribuir en la disminució de les desigualats al món, a través del dret a l'alimentació, actuant tant en promoure la sobirania alimentària, en reduir el malbaratament alimentari i alhora evitar el canvi climàtic.

 

Nutrició sense Fronteres neix el 2005 de la voluntat de contribuir a la disminució de les desigualtats en matèria nutricional en el món promovent l’ús equilibrat dels recursos alimentaris entre els pobles promovent l’autonomia i l’empoderament de les persones, en concordança amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030.

Nutrició Sense Fronteres treballa en matèria nutricional en dos projectes principals:

Comparteix el Menjar

  • Promoure l'autonomia i l'empoderament de les persones i evitar models assistencialistes.
  • Garantir el dret a una alimentació saludable.
  • Reduir la petjada ecològica minorant la destrucció de l'excedent alimentari.
  • Donar visibilitat al compromís de corresponsabilitat alimentària de la xarxa d'actors, per tal que s'incrementin les accions de suport als col·lectius vulnerables.

Centres de Recuperació i Educació Nutricional a Gàmbia, a les regions de Soma i Basse

Els CRENs són espais especialitzats en la prevenció, detecció, i tractament de la desnutrició infantil a Gàmbia, a les regions de Soma i Basse. El principal objectiu dels centres és detectar els casos de desnutrició a l’inici de la malaltia (en risc de desnutrició o amb desnutrició moderada) per així evitar les conseqüències que comporta un nivell més elevat en els infants. Per això, una de les tasques principals dels centres és la realització de cribratges periòdics a les comunitats de la regió, que permeten detectar de manera continuada els infants amb desnutrició de la zona. Per fer-ho, realitzen un control mèdic de talla, pes i MUAC (mesura del contorn del braç). Un cop fets els cribratges, aquells infants en risc de desnutrició, amb desnutrició moderada i severa (que en molts casos, si no es tracta a temps, pot passar a ser cronificada) són ingressats al centre amb les seves mares. Allà hi passen una mitjana de 10 dies, on els infants reben els suplements adequats per la seva recuperació i les mares, a banda, reben formacions en matèria nutricional.