Vés enrere Fundació Acollida i Esperança

Fundació Acollida i Esperança

Imatge inicial

Promovem espais d’acollida per a persones en situació d’exclusió social amb la finalitat d’acompanyar-les i donar-los oportunitats de canvi, tant pel que fa a la millora de la seva qualitat de vida com a la seva promoció com a persones. 

 

La Fundació Acollida i Esperança és una entitat sense ànim de lucre dedicada a crear espais d’acollida i donar acompanyament socioeducatiu a persones en situació d’exclusió social. L’objectiu és millorar la qualitat de vida i crear oportunitats de canvi.

La majoria de les persones que viuen als centres d’acollida i pisos que gestiona la Fundació ingressen des del sensellarisme o amb condicionants de vida que determinen una gran vulnerabilitat: soledat, precarietat econòmica, història d’addiccions, salut malmesa i/o sense accés al mercat de treball. 

El nostre mètode de treball es basa en l’acompanyament socioeducatiu i en la promoció integral a partir d’una visió centrada en la persona; de foment d’un suport afectiu que fa possible relacions de confiança, afecte i comunicació que acaben afavorint l’autoestima i el creixement personal; de promoció i qualitat dels serveis oferts per aconseguir la millor qualitat de vida possible, i, finalment, tenint sempre en compte les xarxes de l’entorn social, sanitari i administratiu.

La Fundació va néixer a principis dels anys 90 per acollir persones afectades pel virus del VIH/sida i sense recursos que morien molt joves i patien un gran estigma social. Al llarg dels seus anys de vida ha anat ampliant els seus serveis i a més de dos centres d’acollida especialitzats en VIH/sida i exclusió social (a Badalona i a la Bisbal d’Empordà), compta amb el pis d’inclusió Itaca (Barcelona), el programa de pisos SAVA (Servei d’Acompanyament a la Vida Autònoma), un Centre Especial de Treball (Badalona) o un consultori odontològic per a persones sense recursos (Badalona).

Memòria 2020

 

Contacta amb l’entitat:

Mèdia: