Vés enrere Aste BCN

Aste BCN

Imatge inicial

 Donar qualitat de vida a la gent gran creant sinergies amb els joves

 

 

Aste BCN És una associació sense ànim de lucre que treballa des de 2015 per a crear sinergies entre joves i majors a Barcelona.

Ideari:

 • Missió: treballar per a donar qualitat de vida a les persones majors mitjançant projectes que promouen el voluntariat social entre joves que estan en formació.
 • Visió: Aconseguir ser un instrument de transformació social sent referents a crear sinergies inter generacionals que validin i formin a les persones.

Objectius:

Millorar:

 • La qualitat de vida de la gent gran
 • La formació dels joves


Promoure:

 • Sinergies inter generacionals
 • El voluntariat social
 • La inclusió de la gent gran


Innovar:

 • Recerca en les universitats
 • Formació i professionalitat del voluntariat

Descripció del projecte de ASTE:

Partint de la idea de crear sinergies inter generacionals que aportin qualitat de vida a la gent gran i promoguin els valors del voluntariat entre els joves, es dissenyen una sèrie de programes que esdevenen eines per a l'acostament i la comunicació entre aquests col·lectius. En el marc de la innovació i la formació es desenvolupen activitats que mostren als joves com acompanyar, activar, estimular i validar a la gent gran que viu en les residències de Barcelona. El seu impacte es mesura pel nombre de beneficiaris: 650 ancians i 460 joves l'any 2018, i per l'avaluació de la satisfacció d'aquests, 90% de satisfacció amb els programes.
Sembla una contradicció que parlem que vivim en l'era de la comunicació, en la qual preval la tecnologia i la informació, i ens oblidem de la necessitat universal de l'ésser humà de comunicació i atenció afectiva en totes les etapes de la vida. Urgeix crear un nou model de convivència en el qual tinguin cabuda totes les generacions i tots ens sentim vàlids i útils. En aquesta línia ASTE s'implica en la formació dels joves desenvolupant projectes de voluntariat social per a generar sinergies inter generacionals que donin visibilitat i validin als majors.

Els programes

L'entitat desenvolupa 5 línies de programes amb voluntaris:

 • Acompanyament: organització de l'acompanyament setmanal dels voluntaris als ancians que viuen en les residències.
 • Divertiment: organització d'esdeveniments puntuals en les residències a fi d'entretenir als residents i trencar la rutina diària.
 • Autoestima: activitats destinades a augmentar l'autoestima, la autoimatge i el sentiment positiu cap a un mateix.
 • Estimulació: activitats l'objectiu principal de les quals és estimular física i cognitivament als residents.
 • Formació: organització de sessions de formació d'iniciació al voluntariat i promoció de la recerca sobre el tema de la tercera edat, treballs de fi de grau.

La proposta

Oferir els estudiants una oportunitat per relacionar-se amb la gent gran i aprendre de la seva experiència, alhora que posen a prova les seves competències. La proposta és demanar els joves una hora a la setmana per poder acompanyar i/o estimular els grans. Aquest curs, donada la situació de crisis sanitària, totes les activitats es faran virtualment.

Contacta amb l’entitat:

Mèdia: