Docència i avaluació no presencial

Suport de La Factoria Suport de La Factoria

dl. a dv. de 09.00 a 19.00 h

Tel.: 935 421 959

Assistència per videoconferència

CLIK

dl. a dv. de 09.00 a 14.00 h

[email protected]
Tel.: 935 422 427

 

La pandèmia del Covid-19 no atura la docència! En aquesta pàgina trobaràs recomanacions pràctiques per a la docència i l’avaluació no presencials i quines eines posem a la teva disposició per dur-ho a terme. Recollin també les directrius de gestió el·laborades per a l'ocasió per diferents òrgans de la UPF i una selecció de recursos d’autoaprenentatge, tant de la UPF com d'altres institucions.

La Factoria et fa costat, com sempre, per continuar l’activitat docent i l'aprenentatge, a distància i amb la màxima eficiència possible. Entre tots hem d'aconseguir fer de la crisi una oportunitat!

Planificació i recomanacions pràctiques per a la docència no presencial

Planificació de la docència no presencial

Et proposem algunes lectures a l'apartat específic de la Guia de recursos per a la docència no presencial.

Segons l'activitat docent

Et suggerim alternatives en línia per portar a terme les diferents activitats docents:

Alguns consells

 • Comunica’t amb els estudiants amb la mateixa freqüència que ho faries presencialment. Si tens classe un cop per setmana, fes activitat en línia un cop per setmana. 
 • Fes classe com la fas normalment, però a través d’una pantalla d’ordinador. No tens els estudiants davant, però són darrere la pantalla. No siguis un simple administrador d’una aula global; els estudiants esperen un professor, no un administrador. 
 • Utilitza els recursos que millor s’adaptin a la teva assignatura. Si necessites recursos multimèdia fes-los servir, però no oblidis els materials impresos (lectures, activitats de comprensió i de producció escrites, etc.). 
 • Fes explícit el pla d’aprenentatge que tindrà l’estudiant. Si utilitzes regularment l’aula global ja ho estàs fent (perquè programes l’activitat que farà l’estudiant cada setmana, o penges materials a l’aula també setmanalment). L’estudiant ha de poder llegir o escoltar quin itinerari formatiu té (igual com quan comences la classe fas explícit quin contingut tractaràs en aquella sessió, en format no presencial fas el mateix però per escrit o amb un vídeo). 
 • Procura respondre les consultes de l’estudiant en un període màxim de 48 hores. Si l’estudiant no pot veure’t a classe i necessita tutoria l’únic canal que té per contactar amb tu és el correu electrònic o els fòrums que hagis establert com a sistema de comunicació.
 • Recorda que pots fer a distància la majoria d’activitats d’avaluació continuada i que amb les eines que tens disponibles pots fer el seguiment de l’aprenentatge de l’estudiant.

Recomanacions per a l'avaluació no presencial

Amb el propòsit d’adaptar-nos a les noves condicions no presencials que ens venen imposades, però també amb l’objectiu d’explorar formes d’avaluació innovadores que poden no només substituir sense pèrdua de qualitat les avaluacions presencials, sinó fins i tot aportar-nos avantatges, nous valors i noves possibilitats de perfeccionament de l’aprenentatge per part de l’estudiant, us proposem una taula amb recursos que us poden ser d’utilitat en aquest període juntament amb algunes recomanacions.

La taula de recursos que us presentem a continuació, no pretén ser exhaustiva sinó un ventall obert de recursos complementaris que se sumen als que segurament ja coneixeu i que són habitualment més utilitzats a l’Aula Global.

 

 

Alguns consells

La majoria d’experts en avaluació docent recomanen aplicar, entre d’altres, estratègies com les següents :

 • Cercar l’equilibri entre l’avaluació formativa, que permet a l’estudiant detectar durant el trimestre les possibles dificultats i corregir-les, i l’avaluació sumativa, que valora els resultats obtinguts al final d’un procés.
 • Considerar diverses formes de presentació dels treballs: infografies, mapes mentals, pòsters, presentacions narrades amb veu, podcasts o vídeos i considerar també la possibilitat de coavaluar, professor i estudiants o l’avaluació entre els mateixos estudiants.
 • En la mesura del possible, replicar aspectes del treball de pràctiques o de laboratori, mitjançant simulacions per exemple en vídeo, oferint als estudiants casos, problemes o dades que han d’interpretar.
 • Ajornar o reprogramar els terminis de lliurament, que permetin als estudiants disposar de més temps per completar la tasca o activitat proposada, fet que evidentment també incidirà en el temps en què podreu fer la retroalimentació, atès que les circumstàncies ens afecten a tots. És important, tanmateix, comunicar als estudiants tant la reprogramació com el temps de devolució de feedback.  
 • Enregistrar missatges d'àudio per donar feedback per optimitzar el temps.
 • Establir un horari de tutoria en línia.  
 • Mostrar-nos pacients i flexibles. Recordar que estem treballant de forma diferent a l’habitual i que la situació actual també afecta a la salut i a d’altres condicionants.

Consulta també:

Eines que permeten fer docència i avaluació no presencials

Guia d'úsVideotutorial

Eina de videoconferència (Collaborate)

La videoconferència (eina externa - Collaborate) permet fer classes virtuals i realitzar videoconferències amb la possibilitat de gravació per compartir-les i penjar-les posteriorment a l'aula. Entre les seves opcions destacades hi ha la de compartir pantalla, crear una pissarra compartida o comentar treballs directament en línia.

Guia d'úsVideotutorial

Eina per a l’autogravació (Kaltura Capture)

Permet gravar en vídeo totes les accions realitzades a la pantalla de l'ordinador amb la possibilitat d'incorporar veu (micro) i imatge (webcam). Per exemple, una presentació PowerPoint, una explicació d'ús d'un programa informàtic, un videotutorial, etc. Un cop realitzat, el vídeo es pot pujar a l'espai personal de l'Aula Global per ser incrustat dins una assignatura o compartir-ne el visionat. 

Guia d'úsVideotutorial

Qüestionari

El qüestionari d'avaluació permet dissenyar, configurar i definir qüestionaris a base de preguntes de diferent tipologia. Es puntua automàticament.

Guia d'ús

Fòrum

El fòrum permet al professor crear un espai de conversa en línia entre els participants d’una Aula Global. Els participants del fòrum poden incorporar arxius adjunts, enllaços, imatges, etc. Aquesta activitat també permet que els participants mantinguin discussions asíncrones, és a dir, discussions que s'estenen durant un període de temps llarg. A més, el fòrum pot ser avaluable. 

Guia d'ús

Lliurament de materials: Tasca

La tasca permet al professor proposar treballs als estudiants, recollir-los, avaluar-los i proporcionar retroalimentació als estudiants.

Guia d'úsVideotutorial

Lliurament de materials: Control antiplagi (Turnitin)

L'activitat Turnitin permet al professor revisar els treballs dels estudiants i detectar citacions incorrectes o possibles plagis. Aquesta eina compara els treballs dels estudiants amb una base de dades que inclou pàgines web, llibres digitals, articles de premsa, revistes, publicacions en línia, etc.

Guia d'ús

Control d’assistència

El mòdul d'activitat d'assistència permet al professor prendre nota de l'assistència a les classes. Als estudiants, els permet marcar el seu propi registre d'assistència, si el professor ho creu convenient. 

Guia d'ús

Seguiment de l'activitat dels estudiants

L'Aula Global permet fer un seguiment de l'activitat que realitza l’estudiant dins una assignatura.

Guia d'ús

Afegir recursos d’aprenentatge:

Fitxers (pdf, ppt, etc.)

Permet proporcionar un arxiu com a recurs del curs. Cal tenir en compte que l'estudiant ha de tenir el programari adequat al seu equip per tal de poder obrir un fitxer determinat. 

Vídeos

Permet al professor gravar, pujar i enllaçar un vídeo a l'aula.

URL

Permet subministrar un enllaç web com a recurs docent. Es pot enllaçar qualsevol URL que estigui disponible en línia.

Guia d'ús

Restriccions d'accés i seguiment de compleció

Les Restricions d'accés et permeten restringir la disponibilitat de qualsevol activitat o recurs, (fins i tot d'una secció del curs), d'acord a certes condicions: una data, una qualificació obtinguda, ​la pertinença a un grup, o la compleció d'una activitat

Capacitat d'ús simultani de l’Aula Global

Les aplicacions i els serveis que tenim al núvol en modalitat SaaS, com són l’Aula Global, Collaborate, Turnitin, Kaltura, etc., no tenen limitacions pel que fa al nombre simultani d’usuaris, ja que tenen un escalat de servidors per donar resposta a la demanda.

Amb tot, es recomana seguir algunes accions preventives, com ara, evitar l’accés simultani dels usuaris al mateix dia i la mateixa hora; per exemple, no fer tots els exàmens del segon trimestre, de totes les assignatures, el mateix dia a la mateixa hora.

 

Directrius per a la gestió de la docència no presencial Directrius per a la gestió de la docència no presencial

 

Autoaprenentatge / Autoaprendizaje / Self-training

Tutorials d’eines / Tutoriales de herramientas / Tools tutorials:

 

Webinars:

 

Acompanya't de les eines digitals UPF

Sèrie de vídeos on els teus companys i companyes parlen de la seva experiència utilitzant alguna de les eines per a la docència i l'avaluació no presencials.

 

Recursos per a la docència no presencial / Recursos para la docencia no presencial / Resources for online teaching:

 

Altres / Otros / Other: