El Treball de Fi de Grau es duu a terme durant el 4t curs dels teus estudis, de forma autònoma i guiat per un director o directora. Té una càrrega lectiva de 15 ECTS, sense classes presencials. Pot ser un projecte relacionat amb la recerca que es fa a un grup del departament, pot estar proposat per un docent a nivell individual, pot estar vinculat a alguna pràctica en empresa que hagis realitzat o pot estar proposat directament per tu.  En qualsevol cas, ha d'estar dirigit per un docent de l'Escola d’Enginyeria i ha de servir d'iniciació a la realització de projectes en l'àmbit laboral com a futurs enginyers i enginyeres.

S'ha d'escriure una memòria del projecte i defensar-lo davant d'un tribunal. Aquesta presentació i defensa es realitzarà a final de curs, al mes de juliol en una única convocatòria. Si no es pot acabar a temps, s'ha de tornar a matricular al curs següent, i llavors es pot sol·licitar una lectura avançada al desembre.

Es poden fer treballs de forma col·laborativa, però tant la memòria com la presentació han de ser individuals.

També hi ha l’opció del TFG Integrats.

Normativa del Treball de Fi de Grau
  • Propostes de TFG: recomenable fer-hi un cop d'ull a 3r curs.
  • Matrícula: es formalitza durant el període d'automatrícula.
  • Registre: abans d'acabar el 1r trimestre has de registrar-lo a través de l'Aula Global.

 

Calendari de les presentacions dels TFG.

Adreça't al professor coordinador del TFG Enric Peig
[email protected]

o a la Secretaria de l'Escola d’Enginyeria
[email protected]