El Treball de Fi de Grau es duu a terme durant el 4t curs dels teus estudis, de forma autònoma i guiat per un director o directora. Té una càrrega lectiva de 15 ECTS, sense classes presencials. Pot ser un projecte relacionat amb la recerca que es fa a un grup del departament, pot estar proposat per un docent a nivell individual, pot estar vinculat a alguna pràctica en empresa que hagis realitzat o pot estar proposat directament per tu.  En qualsevol cas, ha d'estar dirigit per un docent de l'Escola d’Enginyeria i ha de servir d'iniciació a la realització de projectes en l'àmbit laboral com a futurs enginyers i enginyeres.

S'ha d'escriure una memòria del projecte i defensar-lo davant d'un tribunal. Aquesta presentació i defensa es realitzarà a final de curs, al mes de juliol en una única convocatòria. Si no es pot acabar a temps, s'ha de tornar a matricular al curs següent.

Es poden fer treballs de forma col·laborativa, però tant la memòria com la presentació han de ser individuals.

Normativa del Treball de Fi de Grau
  • Propostes de TFG: recomanable fer-hi un cop d'ull a 3r curs.
  • Matrícula: es formalitza durant el període d'automatrícula (juliol).
  • Registre: a principis d'octubre, has de registrar-lo a través de l'Aula Global.
  • Qualificació: comprova el títol i la qualificació final obtinguda a l'expedient acadèmic abans de sol·licitar el títol de grau.

 

Calendari de les presentacions dels TFG: publicació abril/maig del 2024.

Adreça't a la professora coordinadora del TFG Carla Ràfols
[email protected]

o a la Secretaria de l'Escola d’Enginyeria
[email protected]