El Treball de Fi de Grau es duu a terme durant el 4t curs dels teus estudis, de forma autònoma i guiat per un director o directora. Té una càrrega lectiva de 15 ECTS, sense classes presencials. Pot ser un projecte relacionat amb la recerca que es fa a un grup del departament, pot estar proposat per un docent a nivell individual, pot estar vinculat a alguna pràctica en empresa que hagis realitzat o pot estar proposat directament per tu.  En qualsevol cas, ha d'estar dirigit per un docent de l'Escola d’Enginyeria i ha de servir d'iniciació a la realització de projectes en l'àmbit laboral com a futurs enginyers i enginyeres.

S'ha d'escriure una memòria del projecte i defensar-lo davant d'un tribunal. Aquesta presentació i defensa es realitzarà a final de curs, al mes de juliol en una única convocatòria. Si no es pot acabar a temps, s'ha de tornar a matricular al curs següent.

Es poden fer treballs de forma col·laborativa, però tant la memòria com la presentació han de ser individuals.

També hi ha l’opció del TFG Integrats.

Normativa del Treball de Fi de Grau
  • Propostes de TFG: recomanable fer-hi un cop d'ull a 3r curs.
  • Matrícula: es formalitza durant el període d'automatrícula (juliol).
  • Registre: a principis d'octubre, has de registrar-lo a través de l'Aula Global.
  • Qualificació: comprova el títol i la qualificació final obtinguda a l'expedient acadèmic abans de sol·licitar el títol de grau.

 

Calendari de les presentacions dels TFG: publicació abril/maig del 2024.

Adreça't a la professora coordinadora del TFG Carla Ràfols
[email protected]

o a la Secretaria de l'Escola d’Enginyeria
[email protected]