Vés enrere

Entrevista a Laura Palacio

Entrevista a Laura Palacio

Laura Palacio, graduada en Enginyeria Biomèdica per l'Escola Superior Politècnica (ESUP) de la UPF, ha estat guardonada amb el Premi en la competició d'alumnes del grau enginyeria biomèdica, Comitè Científic del XXXIV Congrés Anual de la Societat Espanyola d'Enginyeria Biomèdica (CASEIB 2016) a les contribucions científiques dels estudiants, pel seu treball Characterizing functional connectivity during rest in multiple sclerosis patients versus healthy volunteers using independent component analysis

13.12.2017

 

 

aig triar fer Enginyeria Biomèdica a la UPF perquè vaig creure que era la universitat, entre les que oferien la carrera, que millor combinava l'àmbit de l'enginyeria amb el mèdic. La veritat és que crec que vaig fer una bona elecció i penso que he après molt durant tota la carrera. Sobretot m'agradaria destacar la qualitat del profesorat i com estan estructurats els estudis, amb una quantitat molt important de treballs de pràctiques i presentacions orals que et permeten desenvolupar l’anàlisi de problemes, millorar les habilitats de comunicació, aprendre ràpidament i aplicar els coneixements en projectes reals. Tot això ha estat molt útil al sortir de la universitat.

 
Vaig realitzar el meu TFG a l'empresa Mint Labs a Barcelona i va estar supervisat pel Ralph Andrzejak a la UPF. En el meu treball, vaig estudiar les diferències en la connectivitat funcional entre pacients amb esclerosis múltiple i voluntaris sans. Normalment, es creu que el nostre cervell no està actiu quan no rep cap estímul extern però això no és cert ja que, durant el repòs, hi ha certes regions distants en el cervell que estan funcionalment correlacionades entre elles. Aquestes regions són les anomenades resting-state networks. La connectivitat funcional del cervell es troba afectada en moltes malalties neurodegeneratives, com per exemple en l'esclerosi múltiple, la malaltia neurodegenerativa més comuna que afecta el sistema nerviós central de joves adults. Per a estudiar la diferència entre les resting-state networks dels pacients i controls, vaig aplicar una tècnica anomenada Independent Component Analysis (ICA) que permetia comparar la connectivitat funcional del cervell entre aquests dos grups. Aquest neuroanàlisis es va fer amb un software anomenat FMRIB Software Library (FSL), on FMRIB significa Oxford Centre for Functional MRI of the Brain. Per tant, vaig haver de crear una interfície web amb Python i HTML/CSS utilitzant Flask, la qual permetia classificar els components independents obtinguts després de realitzar ICA. Finalment, això permetia identificar correctament les resting-state networks. Va ser el treball més llarg que mai havia fet ja que vaig estar-hi treballant des de gener a juny. D'aquesta manera, es va posar a prova tot el que m'havien aportat els meus estudis d'Enginyeria Biomèdica. Tot i que a l'inici pot costar començar un treball de tals magnituds, després ja és qüestió de ser perseverant i consistent per així acabar-l'ho en el temps previst. 
 
Vaig disfrutar molt fent el meu TFG i guanyar aquest premi va ser tot un honor, tant per mi com per tota la gent que em va ajudar a realitzar-lo (sobretot volia donar les gràcies al meu tutor Ralph, de la UPF, i al Paulo i a la Vesna, de Mint Labs). Em vaig sentir molt orgullosa ja que tot l'esforç i el temps que li havia dedicat va tenir recompensa. Genera molta satisfacció el fet de saber que han escollit el teu treball entre uns altres 15, tots treballs d'un alt nivell que demostren tot el que s'està fent en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica a Espanya.
 
Al acabar la carrera, no tenia clar quin màster fer i és per això que vaig decidir passar primer per una primera experiència laboral. Actualment, estic treballant i, en un futur pròxim, tinc pensat fer un màster. Precisament, com he comentat abans, ara que em trobo en un entorn professional, aprecio encara més totes les eines que la metodologia de treball de la carrera m’ha aportat i em trobo més capacitada a l'hora d’aprendre noves coses i emprendre nous reptes en àmbits que fins i tot són totalments nous per mi, com vaig haver de fer en el meu TFG.

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories: