Procés d'adaptació del plans del 2009 de les Enginyeries TIC als nous plans del 2016

Els plans d'estudis del 2009 del Grau en Enginyeria en Informàtica, Grau en Enginyeria de Telemàtica i Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals, s'extingiran a curs per any a partir del curs acadèmic 2016-2017.

A mesura que s'extingeixin les assignatures dels plans, els estudiants que tinguin assignatures pendents podran optar per adaptar-se als plans d'estudis 2016 corresponents en cada cas, o bé podran examinar-se de les assignatures extingides durant el número de convocatòries que resulti de l'aplicació del règim de permanència establert per la Universitat.

Per assegurar aquesta possibilitat, la Universitat organitzarà, després de l'extinció de cada curs, quatre convocatòries d'examen en els quatre anys acadèmics següents.

Esgotades pels estudiants les convocatòries corresponents als plans d'estudis del 2009 de les tres titulacions  sense haver superat totes les assignatures, si desitgen continuar els estudis - sempre que ho permetin les normes de permanència - hauran de fer-ho pels plans d'estudis del 2016 corresponents  mitjançant l'adaptació.

Les taules d'adaptació dels plans són les següents: