8 de juliol

1r curs - Matemàtica Discreta
 

8.30-11.30

Aules: 52.015, 52.023 i 52.119

1r curs - Xarxes

12.00-14.00

Online

2n curs - Introducció Programació Paral·lela i Distribuïda 

15.00-17.00

Online 

2n curs - Teoria de la Informació i Codificació 

15.00-17.00

Aules: 52.019 i 52.119

2n curs - Aprenentatge Automàtic 

18.00-20.00

Online 

3r curs - Criptografia i Seguretat

9.00-11.00

Online

3r curs - Enginyeria Òptica

 9.00-11.00

Online 

3r curs - Processament de So, Parla i Música

12.00-14.00

Aula: 52.119

Optativa - Anàlisi de Gestos i Cares

12.00-14.00

Online 

Optativa - Taller de Tecnologia Musical

15.00-17.00 

Online

Optativa - Avenços en Tecnologies de la Parla 

15.00-17.00

Online

Optativa - Sensors i Adquisició de Dades

18.00-20.00

 Online 

9 de juliol

1r curs - Fonaments de Física

8.30-11.00

Online

1r curs - Estructures de Dades i Algorismes II 

12.00-14.00

Online 

2n curs - Senyals i Sistemes I 

15.00-17.00

Aules: 52.019 i 52.321

2n curs - Disseny d'Algorismes 
 

17.30-20.30

Aules: 52.119, 52.221 i 52.223

2n curs - Senyals i Sistemes II 

18.00-20.00

Online 

3r curs - Organització d'Empreses TIC 

9.00-11.00

Aula: 52.321

3r curs - Models Gràfics Probabilístics 

 

12.00-14.00

Online 

Optativa - Introducció a les Tècniques de Processament de Llenguatge Natural per a Aplicacions Quotidianes

18.00-20.00

Online 

12 de juliol

1r curs - Càlcul I

12.00-14.00

Aules: 52.019, 52.119, 52.221, 52.223 i 52.321

2n curs - Tècniques d'Optimització 

15.00-17.00

Online

2n curs - Arquitectura de Xarxes

18.00-20.00

Online

3r curs - Intel·ligència Artificial 
 

9.00-11.00

Online 

3r curs - Transmissió Digital de Dades 
 

9.00-11.00

Aules: 52.019 i 52.119

3r curs - Models Estadístics 

9.00-11.00

Online 

3r curs - Aplicacions Telemàtiques
 

12.00-14.00

Online

4t curs - Recuperació de la Informació i Anàlisi de la Web 

15.00-17.00

Online

13 de juliol

1r curs - Càlcul II 
 

9.00-11.00

Aules: 52.019, 52.217, 52.221 i 52.223

2n curs - Probabilitat

15.00-17.00

 Online 

2n curs - Estadística

18.00-20.00

Online

3r curs - Sistemes Distribuïts a Gran Escala

9.00-11.00

Online

3r curs - Sistemes de Radiocomunicacions

9.00-11.00

Aula: 54.003

3r curs - Processament de Vídeo

 

9.00-11.00

Online 

4t curs - Xarxes Òptiques

15.00-17.00

Aula: 52.429

Optativa - Interacció Persona Màquina
 

12.00-14.00

Onlline

Optativa - Àudio 3D

12.00-14.00

Aula: 52.223

Optativa - Seguretat en Ordinadors
 

12.00-14.00

Online 

Optativa - Visió Tridimensional
 

18.00-20.00 

Online

Optativa - Aprenentatge Automàtic per a Xarxes

18.00-20.00

Aula: 52.119

14 de juliol

1r curs - Àlgebra Lineal

8.30-11.30

Aules: 52.019 i 52.119

1r curs - Organització de Computadors

12.00-14.00

Online

2n curs - Sistemes Operatius
 

15.00-17.00

Aula: 52.119

2n curs - Programació Orientada a Objectes

18.00-20.00

Aula: 52.119

3r curs - Bases de Dades 
 

9.00-11.00

Aula: 52.429

Optativa - Aprenentatge Profund 

 

12.00-14.00

Aula: 52.019

Optativa - Sistemes Distribuïts Avançats 

18.00-20.00

Online 

15 de juliol
1r curs - Estructures de Dades i Algoritmes I

9.00-11.00

Online 

1r curs - Introducció a la Programació

12.00-14.00

Online 

2n curs - Disseny Funcional de Programes

 

15.00-17.00

Online

2n curs - Medis de Transmissió i Circuits

 

15.00-17.00

Aula: 54.007

2n curs - Introducció a la Ciència de les Xarxes

15.00-17.00

Online 

2n curs - Gràfics per Ordinador

 

18.00-20.00

Online 

2n curs - Enginyeria de Xarxes

18.00-20.00

Online

3r curs - Simulació i Modelització de Xarxes

9.00-11.00

Online

3r curs - Mineria de Dades Massives

9.00-11.00

Online

3r curs - Enginyeria Acústica

 

9.00-11.00

Aula: 52.429

4t curs - Sistemes de Codificació d'Àudio i Vídeo 

15.00-17.00

Aula: 52.329

4t curs - Processos Estocàstics

15.00-17.00

 Online 

Optativa - Visió per Computador 
 

12.00-14.00

Online 

16 de juliol

1r curs - Mètodes Numèrics 

9.00-11.00

Aules: 52.019, 52.221, 52.223 i 52.321

1r curs - Introducció a les TiC 

12.00-14.00 

Online

2n curs - Processament d'Imatge 

 

15.00-17.00

Online

4t curs - Equips i Sistemes d'Àudio

 

9.00-11.00

Aula: 52.429

Optativa - Teoria de Jocs Algorísmica 

 

9.00-11.00

Online 

Optativa - Equitat, Responsabilitat, Transparència i Ètica a la Informàtica

12.00-14.00

Online