Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària. Edició 2018.

El projecte HackLab guanya una distinció Jaume Vicens Vives 2018

Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària edicions 2005-2006

A l'Escola Superior Politècnica de la Universitat Pompeu Fabra, pel projecte d'innovació docent en els estudis d'Enginyeria de Telecomunicacions, mitjançant l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior de les assignatures de l'Àrea de gestió d'empreses i amb la introducció d'un model d'aprenentatge basat en la resolució de problemes.

Premis a la qualitat de la docència

Convocatòria 2019:

Tres premis atorgats pel Consell Social de la UPF:

 • Josep Blat per la seva trajectòria docent.
 • Vanesa Daza, Adrián Martín, Luís Morís, Zaida Pindado i Javier Silva per la qualitat en la docència, concretament per l'activitat docent dins el Grau en Enginyeria Informàtica.
 • Davinia Hernández-Leo i  Konstantinos Michos per la qualitat en la docència, concretament per l'activitat docent dins el Màster en Sistemes Interactius Intel·ligents.

Convocatòria 2018:

 • Adrià Arbués Sangüesa, Coloma Ballester Nicolau I Patricia Vitoria Carrera  per l’activitat docent dins d'un grau.

Convocatòria 2017:

 • Xavier Binefa, Aurelio Ruiz, Davinia Hernández Leo, Verónica Moreno, Pol Capdevila, Josepa Alemany, Alberto Carrió, Aïda Solé, Carles Roca, Mar Carrió i Encarna Atienza (candidatura conjunta de totes les USQUIDs de la UPF) amb "El HackLab UPF: iniciativa per a promoure l'aprenentatge informa i interdisciplinari".
 • Óscar Camara Rey, per l'activitat docent dins el grau d'Enginyeria Biomèdica amb "Projectes Professionalitzadors com a metodologia d'empoderament de l'estudiantat"
 • Vanesa Daza, José Mari Esnaola, José Ángel García, Glòria Haro, Maria Oliver I Jordi Taixés, per l'activitat docent dins el grau d'Enginyeria Informàtica amb "L'ús de Kahoot en assignatures del Grau d'Enginyeria Informàtica (Càlcul i Àlgebra Linial). Experiència de Gamificació per enfortir l'aprenentatge i incrementar la motivació de l'estudiantat"
 • Albert Bel Pereira, Davinia Hernández Leo, Ana María Freire Veiga, per l'activitat docent dins el grau d'Enginyeria en Xarxes de Telecomunicacions amb "L'ús de NearPod i PyramidApp en diverses assignatures del Grau d'Enginyeria en Xarxes de Telecomunicacions. Experiència de Gamificació per enfortir l'aprenentatge i incrementar la motivació de l'estudiantat "

Convocatòria 2016:

 • Javier Macía Santamaría, per l'activitat docent dins del Grau d'Enginyeria Biomèdica .Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida
 • Víctor Dalmau LLoret, per l'activitat docent dins del Grau d'Enginyeria Informàtica
 • Xavier Serra, per l'activitat docent dins d'un màster en l'àmbit de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

Convocatòria 2015:

 • Anders Jonsson, per l'activitat docent dins del Grau d'Enginyeria en Informàtica.
 • Vanesa Daza, per l'activitat docent dins del Grau d'Enginyeria de Telemàtica.

Convocatòria 2014:

 • David de Lorenzo López, Miguel Ángel González Ballester i Aurelio Ruiz, per l'activitat docent dins del Grau en Enginyeria Biomèdica.

Convocatòria 2013:

 • Vanesa Daza i Nikolaos Makriyannis, per l'activitat docent dins del Grau d'Enginyeria de Telemàtica.
 • Davinia Hernández-Leo i Verónica Moreno, per l'activitat docent dins del Grau d'Enginyeria en Informàtica.

Convocatòria 2012:

 • Vanesa Daza, per l'activitat docent dins del Grau d'Enginyeria de Telemàtica.
 • Emilia Gómez i Justin Salamon, per l'activitat docent dins del Grau d'Enginyeria de Sistemes Audiovisuals.

Convocatòria 2011:

 • Bruno Zami, per l'activitat docent dins dels estudis d'Enginyeria de Telecomunicacions.

Convocatòria 2010:

 • Vanesa Daza, Alejandro Frangi, Davinia Hernández-Leo i Verónica Moreno, a la iniciativa docent, per l'experiència d'un Pla de Mentoria a l'Escola Superior Politècnica.
 • Davinia Hernández-Leo i Verónica Moreno, per l'activitat docent dins dels estudis d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions.

Convocatòria 2009:

 • Laura Demprere i Núria García, per l'activitat docent dins dels estudis d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions.

Convocatòria 2008:

 • A l'Escola Superior Politècnica per l'iniciativa docent de crear el Curs d'Introducció a la Universitat.
 • Boris Bellalta, per la preparació de noves assignatures i de nous mecanismes i estratègies de coordinació entre assignatures dins dels estudis d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions.

Convocatòria 2007:

 • David Delgado, Jordi Faro i Mohamed Sordo, per la seva tasca en el disseny i l'elaboració de materials i la implantació d'un nou projecte docent per a l'assignatura de Fonaments Matemàtics de la titulació d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions.

Convocatòria 2006:

 • Jesús Ibàñez i Toni Navarrete, per l'activitat docent dins dels estudis d'Enginyeria en Informàtica d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes.

Premis a la Transferència de Coneixement

Edició 2018:

 • Horacio Saggion i Francesco Ronzano per "SemaMed: Semantic Medical Record Understanding".

Edició 2017:

 • Marcelo José Bertalmío, Javier Vazquez-Corral I Syed Waqas Zamir, per Gamut Mapping Technology.

Edició 2016: 

 • Projecte guanyador: A medical system and a device based on microwave technology for prevention and diagnosis diseases, per Òscar Cámara Rey, Mario Ceresa, Glòria Fernández-Esparrach, Miguel ángel González Ballester, Marta Guardiola Garcia i Jordi Romeu Robert.
 • Segon Finalista: MusicMuni per Sankalp Gulati, Krishna Gopala
Edició 2014: 

Modalitat A: Investigadors que excel·leixen en la transferència de coneixement 

 • Paul Verschure: Grup de recerca SPECS

Modalitat B: Tesis doctorals recents d'alt potencial en la transferència de coneixement 

 • Nicolas Duchateau: Statistical atlases of cardiac motion and deformation for the characterization of CRT responders 

Edició 2013: 

Modalitat B: Tesis doctorals recents d'alt potencial en la transferència de coneixement: 

 • Hernán Morales Varela : Endovascular Coiling and its Influence on Intra-aneurysmal Hemodynamics by Image-based Modelling

Edició 2012: 

Modalitat A: Investigadors que excel·leixen en la transferència de coneixement :

 • Jordi Bonada Sanjaume

Modalitat B: Tesis doctorals recents d'alt potencial en la transferència de coneixement: 

 • Patricia Santos Rodríguez : Computing-Based Testing: conceptual model, implementations and experiments extending IMS QTI

Edició 2011: 

Modalitat A: Investigadors que excel·leixen en la transferència de coneixement 

 • Grup de Tecnologies Interactives (GTI)

 Modalitat B: Tesis doctorals recents d'alt potencial en la transferència de coneixement

 • Joan Serrà Julià: Identification of versions of the same musical composition by processing audio descriptions 

Edició 2010: 

Modalitat B: Tesis doctorals recents d'alt potencial en la transferència de coneixement

 • Jordi Bonada Sanjaume : Voice Processing and Synthesis by Performance Sampling and Spectral Models 

Edició 2009:

 • Narcís Parés

Edició 2008: 

 • Alejandro Frangi 

Edició 2007

 • Grup de Recerca en Tecnologia Musical

Premis UPF Emprèn a la Iniciativa i Capacitat Empresarial

Edició 2014

 • Finalistes: Sergio Caballero, Giovanni Giusti i Pablo López-Aguilar (graduat  dels estudis d'Enginyeria de Telecomunicació) - RespondOn
  RespondOn és un sistema que permet a les empreses establir un diàleg directe i permanent amb els seus clients, mentre que als clients els permet comunicar-se amb totes les seves empreses favorites mitjançant una única aplicació mòbil. Les empreses tenen accés a un únic panel de gestió des del qual poden enviar qüestionaris, analitzar els resultats , rebre missatges i atorgar premis bescanviables directament des del mòbil dels clients. Els clients de les empreses poden agregar totes les empreses que vulguin, respondre a les seves preguntes en pocs segons, tot obtenint premis per fer-ho, i enviar missatges quan vulguin manifestar-se.

Edició 2012

 • Finalistes: Ignacio Paso (graduat dels estudis d'Enginyeria de Telecomunicació), Albert Moreo (graduat dels estudis d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació), Guillem Moreo i Ruben Rayó - ROOMTAB
  Roomtab és un innovador sistema de gestió integral de serveis i continguts per al sector hoteler. Com a solució integral està composta d'una infraestructura de comunicacions inalàmbriques totalment integrades amb el propi sistema de gestió de l'hotel que permet implementar en un únic dispositiu tots els serveis i continguts que l'hotel ofereix d'una manera tàctil, dinàmica i interactiva.

Edició 2010

 • Finalistes: Ignasi Delgado Balsa  i Jordi Vallverdú Santó (estudiants d'Enginyeria en Informàtica) - ONLINE SEMANTICS
 • Finalistes: Sònia Albert Fàbregas, Ana Belén Colén Rafales, (llicenciades en Comunicació Audiovisual) i Laura Domínguez Zacarías, Carles Fernández Fernández,  Ignasi Lausin Bernet, Ferran Parareda Alonso i Marc Veiga Nogués (graduats dels estudis d'Enginyeria en Informàtica) - PROFILE

Premis a la Iniciativa i Innovació en l'Administració i els Serveis

Edició 2015

Modalitat B: Idea o iniciativa d’innovació o millora que es pugui realitzar en el termini màxim d'1 any

 • Guanyador: "1st. International Staff Training Week" CHAMPION COLELL, JUDITH; PARRAMON OLIVÉ, M. TERESA I SABATER ANELL, IOLANDA

Edició 2013 

Modalitat A: actuació o projecte realitzat:

 • Guanyador:  "Integració dels serveis d'atenció a l'estudiant a través de l'eina CAU" (síntesi)
  ESTHER CELMA, ROBERT MORENO, ENRIC SORIA I PEPA VALLDEPÉREZ, en col·laboració amb el personal de les Secretaries dels Estudis de Grau, el Servei de Gestió Acadèmica i la Unitat d'Aplicacions Corporatives del Servei d'Informàtica

Edició 2012 

 Modalitat A: actuació o projecte realitzat:

 • Finalista: "Millora de les Secretaries de Centre" (síntesi)
  ESTHER CELMA, MONTSE FABREGAT, CRISTINA GORGUES, CONXITA LOPEZ, MACARENA LOPEZ, M. ANTONIA MATA, LLUÏSA ROJAS, DOLORS RUIZ I IOLANDA SABATER (Secretaries de Centre de la UPF)

Edició 2011

Modalitat A: actuació o projecte realitzat: 

 • Guanyador:  Intranet DTIC" (síntesi)  SECRETARIA DEL DEPARTAMENT DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS