Un cop l'empresa pugi les dades del conveni al Campus Treball, aquest haurà de ser validat per les quatre parts: l'estudiant, l'empresa, la UGA i el tutor acadèmic.

Quan t'arribi el conveni per validar, hauràs d'introduir les teves dades i confirmar si el conveni és extracurricular (sense crèdits) o curricular (amb obtenció de crèdits de pràctiques). Si és curricular, hauràs de marcar la casella 'curricular' i indicar quants crèdits voldràs obtenir introduïnt el codi de l'assignatura.

Per obtenir els crèdits has de tenir l'assignatura matriculada. Pots fer-ho al juliol quan facis la matrícula, o bé afegir-la durant els períodes d'automodificació de matrícula. Si s'han esgotat els períodes d'automodificació, la matrícula es farà des de la Secretaria un cop el teu conveni sigui signat per totes les parts.

Quan el conveni estigui validat per totes les parts, des de Carreres Professionals prepararan el conveni per signar. Aquest conveni haurà de ser signat primerament per l'estudiant i l'empresa. Posteriorment, serà signat per la UPF. La signatura i el procediment es farà digitalment.

Important: Cal signar els documents en un termini d'una setmana.

Durant la teva estada de pràctiques, en règim de cooperació educativa, la UPF es reserva el dret de contactar amb el tutor o tutora de l'empresa per tal de fer-ne un seguiment.

Si tens qualsevol dubte, pots contactar amb la Secretaria ([email protected]) o bé amb Carreres Professionals ([email protected]).

 

 • Què haig de fer?
  En la primera fase, introduir les teves dades al conveni al Campus Treball i validar-lo. En la segona fase, signar el conveni.
 • Quan?
  Quan reps el conveni per validar, s'ha de fer al més aviat possible per tal d'agilitzar el procediment. Un cop estigui per signar el conveni, s'ha de signar en el termini d'una setmana.
 • A on?
  Tot el procediment serà online. Al Campus Treball podràs validar el conveni. La signatura la faràs digitalment descarregant el document en PDF.
 • Com sé els codis de pràctiques que haig de matricular?
  En aquest document hi trobaràs els codis de pràctiques per graus.

 


 Contacta amb la secretaria de l'Escola d'Enginyeria per CAU

Contacta amb l'Àmbit de docència de l'Escola d’Enginyeria
[email protected]