Què haig de fer?

Per avaluar les pràctiques, hauràs de presentar una memòria per correu electrònic ([email protected]) un cop finalitzi el teu conveni de pràctiques:

D'altra banda, el teu tutor/a de l'empresa haurà d'emplenar l'enquesta d'avaluació al Campus Treball (o bé enviar-nos l'informe d'avaluació, signat i amb el segell d'empresa, des del seu email institucional a [email protected]).

Amb aquests dos documents (memòria i enquesta d'avaluació) el coordinador/a del teu grau podrà avaluar el desenvolupament de les teves pràctiques i et posarà la nota final.

Quan?

  • Cal que presentis la documentació en les dues setmanes posteriors a la finalització del teu conveni per tal d'incorporar la nota a l'expedient i que l'assignatura consti com a superada en el curs acadèmic actual.
  • En cas que facis les pràctiques durant el tercer trimestre, hauràs de presentar la documentació com a màxim el dia 16 de juny.
  • Si fas pràctiques durant l’estiu (juliol-setembre), reobrirem actes més endavant per incorporar la nota a l’expedient. En aquest cas, hauràs d'entregar la memòria abans de la finalització de l'any acadèmic (22 de setembre). Tingues en compte que, mentre no tinguem la nota, amb el tancament d’actes de juliol apareixerà provisionalment un “No presentat” a l’assignatura al teu expedient.

Per últim, des de la Secretaria de l'Escola d'Enginyeria et comunicarem el resultat de l'avaluació que hagi fet el coordinador de pràctiques i introduirem aquesta nota al teu expedient acadèmic.

En cas que tinguis un contracte laboral (en lloc d'un conveni de pràctiques), també hauràs de presentar la memòria i la documentació especificada a l'apartat 1.

 Contacta amb l'àmbit de docència de l'Escola d'Enginyeria per CAU, o bé envia un correu electrònic a [email protected].

Contacta amb l'Àmbit de docència de l'Escola d’Enginyeria
[email protected]