Atesa l’evolució de la COVID-19 en algunes regions ha fet que algunes universitats sòcies hagin cancel·lat unilateralment les estades per al curs 2021-22, i com a resultat hi ha estudiants amb plaça adjudicada que han quedat sense plaça de mobilitat viable.

Atès que hi ha disponibilitat de places vacants i que les bases de la Convocatòria ordinària de mobilitat internacional per al curs acadèmic 2021-22 preveuen la possibilitat que l'Escola d'Enginyeria obri un període per a re-adjudicar-les, s'ha obert una nova convocatòria restringida de mobilitat.

 

Requisits

  • Haver participat a la convocatòria ordinària de mobilitat internacional 2021-22 (sol·licitud admesa).
  • Haver obtingut plaça en una universitat que hagi cancel·lat unilateralment la mobilitat per a tot el curs 2021-22.

Calendari

01/10: Publicació de la convocatòria i llistat de candidats i places disponibles

01-06/10: Resposta al qüestionari de sol·licitud

08/10: Publicació del llistat provisional d’estudiants admesos a la convocatòria extraordinària

17/10: Al·legacions al llistat d’estudiants admesos

19/10: Publicació del llistat definitiu d’estudiants admesos

21/10: Publicació de les places adjudicades

24/10: Al·legacions al llistat de places adjudicades

25/10: Resolució definitiva i llistat de places vacants

27/10: Reunió presencial per assignar places vacants

28/10: Tancament de la convocatòria

21/10/21: atès que només s'ha rebut una única sol·licitud i no hi han hagut al·legacions, la convocatòria queda tancada i resolta amb l'adjudicació de la plaça a l'estudiant amb el NIA 230428 a l'Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Itàlia.