Vés enrere

METAWIRELESS, un salt evolutiu en les comunicacions sense fils

METAWIRELESS, un salt evolutiu en les comunicacions sense fils

Una xarxa de formació innovadora de la Comissió Europea, coordinada pel centre italià CNIT, en què hi participa Àngel Lozano, cap del grup de recerca Wireless & Secure Communications , que persegueix la idea disruptiva de dissenyar xarxes sense fils tractant l’entorn com quelcom capaç de ser controlat i optimitzat.

17.06.2020

Imatge inicial

La connectivitat sense fils s’ha convertit en un pilar de la nostra societat. El creixement del trànsit sense fils és imparable, es preveu que arribi globalment a 5.016 exabytes l’any 2030, amb taxes de bits de l'ordre d’1 Tb/s i nous serveis relacionats amb la detecció, la localització, la baixa latència i la ultra fiabilitat. Si bé el rendiment de les xarxes sense fils ha millorat de manera espectacular durant les darreres dècades, els avenços i els mecanismes que han mantingut aquestes enormes millores comencen a disminuir.

MetaWireless, és un dels deu projectes seleccionats a Catalunya com a xarxes Innovative Training Network (ITN) Marie Sklodowska-Curie, en la convocatòria ITN MSC Actions de la Comissió Europea. És un projecte coordinat pel centre italià CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni) en què hi participa Àngel Lozano, coordinador del grup de recerca Wireless & Secure Communications  al Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) de la UPF. MetaWireless neix amb la idea que calen nous salts evolutius per tal de garantir que les previsions de creixement de la connectivitat sense fils puguin convertir-se en realitat. 

Fins ara, tots els sistemes sense fils han respectat la premissa segons la qual el canal de propagació de ràdio està fixat per naturalesa i no es pot alterar i que només es compensa mitjançant sistemes de transmissió / recepció cada cop més sofisticats. Un salt evolutiu potencial per a les xarxes 6G i més enllà és separar-se d'aquest postulat.

MetaWireless persegueix la idea disruptiva de dissenyar xarxes sense fils tractant l’entorn mateix com quelcom capaç de ser controlat i optimitzat

Amb aquesta visió, MetaWireless persegueix la idea disruptiva de dissenyar xarxes sense fils tractant l’entorn mateix com quelcom capaç de ser controlat i optimitzat. La manipulació de l’entorn sense fils es pot fer possible incorporant superfícies intel·ligents reconfigurables.

Aquestes superfícies són estructures planes, fetes de metamaterials i electromagnèticament discontínues, que no s’adhereixen a les lleis convencionals de reflexió i difracció; més aviat, poden modificar de forma controlable la fase i el front d’ona de les ones de ràdio que l'afecten. Si es despleguessin per revestir objectes, parets o façanes de construcció, podrien permetre personalitzar en temps real la resposta electromagnètica dels ambients. La idea es fer servir nous materials que tenen propietats electromagnètiques controlables per tal de manipular la propagació de les ones de radio en els ambients on vivim i treballem.

La idea es fer servir nous materials que tenen propietats electromagnètiques controlables per tal de manipular la propagació de les ones de radio en els ambients on vivim i treballem

Com explica Àngel Lozano, investigador principal del projecte a la UPF: "Imaginem per exemple la senyal WiFi de casa nostra. Surt de l'enrutador i rebota en varies parets fins arribar (mes o menys debilitada) al nostre ordinador o mòbil. A la vegada, rebotant en altres llocs arriba a casa del veí. I a l'inrevés, la senyal de l'enrutador del veí també ens arriba via diversos rebots. Tot plegat, la senyal que volem ens arriba mes o menys dèbil, amb moltes interferències i amb un empitjorament del servei. La nostra idea es controlar com les diverses superfícies reboten les senyals de manera que cada una arribi forta i sense interferència al seu destí.” "Aquest es un exemple molt senzill. En el projecte tractarem sistemes amb molts usuaris simultanis, com ara el campus de la UPF, o directament sistemes públics tipus 5G.", afegeix.

Una xarxa de formació innovadora de la Comissió Europea

Perquè aquesta visió sigui realitat requereix la formació d’una nova generació d’investigadors i un esforç multidisciplinari que impliqui comunicacions sense fils, física, teoria electromagnètica i aprenentatge computacional, que són els ingredients que defineixen el projecte MetaWireless.

Les xarxes de formació innovadora (ITN) tenen com a objectiu formar una nova generació d’investigadors en fase inicial i creativa, emprenedora i innovadora, capaços d’afrontar els reptes actuals i futurs i convertir el coneixement i les idees en productes i serveis amb benefici econòmic i social. Els programes ITN en el marc de les Accions Marie Sklodowska-Curie de la Comissió Europea donen suport a programes competitius conjunts de formació en recerca o doctorats conjunts. Aquests programes seran implementats per associacions d’universitats, centres de recerca, empreses, Pimes i altres agents d’Europa i la resta del món.

Projecte de referència:

META WIRELESS . Xarxa ITN Accions Marie Sklodowska-Curie de la Comissió Europea

  • Coordinador: Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT)
  • IP-UPF: Àngel Lozano
  • Finançament UPF: 261.499,68€
  • Finançament consorci: 3.922.495,20€  

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

ODS - Objetivos de desarrollo sostenible:

SDG - Sustainable Development Goals:

Els ODS a la UPF Los ODS en la UPF The ODS at UPF

Per a més informació

Para más información

For more information

Notícia publicada per:

Noticia publicada por:

News published by:

Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals

Unidad de Comunicación y Proyección Institucionales

Institutional Communication and Promotion Unit