- Jaume Parera

Estudiant  del màster Sound and Music Computing

Dimecres, 8 de juny, 2016 

 

Breu Descripció de la Tesi sobre el premi i el vostre treball:

El projecte de tesis que estic desenvolupant tracta de descobrir com millorar els sistemes de mescla automàtica de cançons; per tant, com imitar les funcions del DiscJoquei automàticament. Això inclou, tant la pròpia mescla, com l'escollir quina cançó va rere l'altra; i així poder crear una sessió que tingui el màxim "d'humanitat" possible. Es tracta d'un projecte relacionat amb GiantSteps i en el que, tant en Perfecto Herrera i en Sergi Jordà, com a supervisors, m'han donat tot el suport necessari. Per altra banda, l'equip de l'escola Microfusa de Barcelona han col·laborat amb el projecte posant-me en contacte directe amb professionals del món del DJ.

 
En estreta relació amb aquest projecte, va sorgir la possibilitat de presentar el sistema, i poder fer una avaluació del mateix, al concurs AlgoRhythms, proposat per el Neukom Institut for Computational Science, amb la col·laboració del programa de Digital Musics and Sonic Arts a Dartmouth. Així doncs, ma a ma, amb el meu company Pritish Chadna, vam desenvolupar l'algoritme de mescla automàtica que creava una sessió de 15 minuts a partir d'una cançó inicial i una selecció de 1000 cançons. Finalment el nostre "DJ automàtic" ha quedat primer en la classificatòria, compartint "pòdium" amb un altre sistema i amb un ex-membre de l'MTG, Gerard Romà, en segona posició. Estem molt contents del resultat i del suport rebut per desenvolupar-lo, així com de la possibilitat d'haver pogut representar positivament el Màster (SMC), que estem cursant, i a l'equip de l'MTG.
 
 
Experiència com a Estudiant de Màster:
 
Crec que aquest màster ofereix una via directa a qualsevol àmbit relacionat tant amb la investigació com amb el desenvolupament més a nivell d'empresa de tot el que siguin tecnologies del so i de la música. El treball durant el curs es intens, es toquen molts dels fils de l'State of the Art en l'àmbit, cada un d'ells amb una potencialitat de desenvolupament infinita que t'obren camins per continuar treballant, especialitzant-te o bé per estar preparat davant qualsevol situació. Es una formació molt gratificant; descobrir i veure l'impacte dels projectes, o fins i tot modelar el futur de les tecnologies del so es el motor d'aquest màster.