Vés enrere Una nova teoria sobre la confiança del cervell en el moment de prendre una decisió

Una nova teoria sobre la confiança del cervell en el moment de prendre una decisió

Gustavo Deco i els seus col·laboradors la formulen en un article publicat al Journal of Neurophysiology. Per primera vegada es disposa d'una teoria neurobiològica plausible sobre aquesta funció cognitiva basada en estudis experimentals.
18.07.2010

 

Deco Andrea 2010En termes de la neurobiologia del comportament, el concepte de confiança en el moment de prendre una decisió expressa la seguretat o la inseguretat en què s'escull fer o deixar de fer una acció determinada a nivell neuronal.

Un treball publicat al Journal of Neurophysiology presenta per primera vegada una teoria neurobiològicament plausible basada en estudis experimentals en rata sobre com opera aquest procés al cervell dels mamífers.

El treball ha estat dirigit per Gustavo Deco, investigador ICREA, director de la Unitat de Cognició i Cervell i del Laboratori de Neurociència Computacional del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) de la UPF, conjuntament amb Andrea Insabato, primer signant de l'estudi i Mario Pannunzi, ambdós membres del seu equip, a més d'Edmund T. Rolls, prestigiós investigador del Centre de Neurosciències Computacionals d'Oxford (Regne Unit).

Andrea Insabato ha afirmat que "aquest treball significa un avenç en relació amb les teories existents de caire més teòric i abstracte perquè explica com una xarxa neuronal és capaç d'implementar un mecanisme relacionat amb el grau de confiança alhora de prendre una determinada decisió i ser capaç d'emmagatzemar aquesta informació per planificar noves accions en el futur".

En línies generals, la teoria desenvolupada pels autors del treball posa de manifest que una xarxa de neurones que en un moment donat prenen una determinada decisió emeten un senyal de confiança capaç de ser interpretat per una altra xarxa neuronal que igualment hagi de prendre alguna altre decisió en aquell moment com per exemple, executar una acció, canviar d'estratègia o interrompre l'acció iniciada.

La teoria ha estat desenvolupada a partir de dades electrofisiològiques i psicofísiques mesurades en cervell de rata. El resultat ha estat una formulació teòrica amb suficient poder explicatiu de les funcions del cervell alhora de prendre decisions que, a més, pot fer prediccions sobre futurs comportaments.  

Aquest procés determinat a nivell teòric podria igualment donar llum a establir quines són les bases neuronals de la consciència, una funció mental atribuïda als éssers superiors les bases neurobiològiques de la qual romanen sense ser suficientment explicades.

Treball de referència:

Andrea Insabato, mario Pannunzi, Edmund T. Rolls i Gustavo Deco (2010), " Confidence-Related Decision Making", Journal of Neurophysiology, 104: 539-547.

> Altres e-notícies relacionades:

Avenços en la manera com operen les xarxes neuronals en les principals funcions cerebrals


Un model dinàmic i aleatori del cervell explicaria millor el seu funcionament

 

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact