Vés enrere RemixED, un projecte Erasmus+ que pretén innovar el desenvolupament professional del professorat amb un disseny d’aprenentatge en equip

RemixED, un projecte Erasmus+ que pretén innovar el desenvolupament professional del professorat amb un disseny d’aprenentatge en equip

En el projecte, coordinat pel grup de recerca en Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l’Educació (TIDE) del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la UPF, hi col·laboren investigadors, empreses socials i professors d’Espanya Dinamarca i Xipre.

01.06.2022

Imatge inicial

RemixED és un projecte de 30 mesos de durada, emmarcat en la convocatòria europea 2021 Erasmus+ per a la promoció de projectes d'educació, formació, joventut i esport, coordinat pel grup de recerca en Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l'Educació (TIDE) del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) de la UPF.

En el projecte, investigadors, empreses socials i professors d'escoles de tres països (Espanya, Dinamarca i Xipre) col·laboren en la innovació del desenvolupament professional del professorat amb un disseny d'aprenentatge basat en equips. L'enfocament de desenvolupament professional basat en equips implica que els equips de professors treballin junts per redissenyar i utilitzar amb els alumnes recursos educatius oberts (REA) seguint l'orientació d'experts en la inclusió social i el disseny d'aprenentatge.

L'enfocament de desenvolupament professional basat en equips implica que els equips de professors treballin junts per redissenyar i utilitzar amb els alumnes recursos educatius oberts (REA) seguint l'orientació d'experts en la inclusió social i el disseny d'aprenentatge.

Els REA estan relacionats amb la gestió de l'estrès dels estudiants i es basen en un projecte recent d'Erasmus+, Spotlighters, que va impartir més de 30 conjunts de lliçons pilot per a més de 1.000 estudiants a cinc països sobre la ciència de l'estrès i l'autoregulació. Els educadors que participen a RemixED adapten i milloren el material de les lliçons de Spotlighters, centrant-se a fer-les més inclusives des del punt de vista social i centrades en els estudiants (és a dir, utilitzant les directrius del Disseny Universal per a l'Aprenentatge). 

Un objectiu addicional de RemixED és contribuir a l'alfabetització en salut mental a l'educació escolar. Això s'aconseguirà familiaritzant els professors participants amb les lliçons de Spotlighers i les tècniques d'autoregulació, com l'atenció plena i el reenquadrament cognitiu, i fent que ensenyin les lliçons als alumnes. Una escola associada a Dinamarca, 10.klasseskolen, ja s'ha compromès a integrar les lliçons sobre la ciència de l'estrès com a part del pla d'estudis en el marc del projecte RemixED.

Marc Beardsley, director del projecte RemixED i Spotlighters, explica la motivació del projecte: "El nostre objectiu és codisenyar amb els professors un procés de desenvolupament professional centrat en el disseny de l'aprenentatge i que serveixi per estendre un pont sostenible entre la investigació i la pràctica".

Marc Beardsley: “El nostre objectiu és codisenyar amb els professors un procés de desenvolupament professional centrat en el disseny de l'aprenentatge i que serveixi per estendre un pont sostenible entre la investigació i la pràctica”

A més de desenvolupar l'enfocament de desenvolupament professional, RemixED es basarà en la tecnologia anterior desenvolupada pel grup de recerca TIDE, coneguda com a ILDE (Integrated Learning Design Environment) per proporcionar una plataforma de suport que faciliti el procés de redisseny i albergui els REA revisats. 

Laia Albó, membre de l'equip del projecte, descriu el que va inspirar la seva conceptualització: "La pandèmia no només va posar de manifest la necessitat de reforçar els usos pedagògics de la tecnologia per part del professorat, sinó que també va revelar allò que els professors trobaven valuós quan se'ls demanava que aprenguessin a utilitzar les tecnologies digitals: el suport dels companys i els recursos compartits. L'enfocament de disseny de l'aprenentatge en equip es basa en allò que s'ha après durant la pandèmia", explica.

Per la seva banda, Davinia Hernández-Leo, directora del grup de recerca TIDE i catedràtica del DTIC, explica que "el suport als professors en el disseny per a un aprenentatge fructífer és una de les nostres principals línies de recerca, present en diverses de les nostres iniciatives de recerca i transferència. A TIDE, avancem en les tecnologies educatives destacant el paper dels professors i el potencial de la col·laboració i inspiració mútua dels mateixos". “En estudis previs del nostre grup”, segueix, “hem vist que els professors durant la pandèmia s’ajudaven molt en xarxa, hi havia molt intercanvi informal de tècniques”.

Aquest projecte, com explica Hernández-Leo, “està pensat perquè no sigui un únic professor que faci el disseny, sinó diversos. Després, ho apliquen als seus diferents contextos i allà recullen els resultats de com ha anat, i així es pot aconseguir, al seu torn, més evidència científica per la recerca”.

Davinia Hernández-Leo: “A TIDE, avancem en les tecnologies educatives destacant el paper dels professors i el potencial de la col·laboració i inspiració mútua dels mateixos”

El consorci RemixED inclou diferents socis d’educació superior com la Universitat de Vigo i la Universitat Europea de Xipre, socis escolars com el Centre d'Estudis Dolmen S.L., SEK-Atlántico S.L., Lykeio Archangelou Apostolos Markos, i 10.klasseskolen; i una empresa social, MLCommunicate. El projecte va celebrar la reunió inicial a finals de març a l'escola 10.klasseskolen de Dinamarca. 

La investigació educativa del TIDE

A més de coordinar el projecte, TIDE lidera el desenvolupament de la tecnologia de disseny d'aprenentatge en equip i treballarà estretament amb el Centre d'Estudis Dolmen S.L per codisenyar i provar els resultats del projecte a nivell local.

Una de les línies d’investigació del grup més rellevants és l’ús de la tecnologia per donar suport al professorat en el disseny de bones activitats d’aprenentatge. “Això ho fem amb tecnologia, eines d’autoria i plataformes de comunitats de professor”, explica Hernández-Leo. RemixED és un dels diversos projectes que té el grup, que en compta amb diversos a nivell europeu i nacional, i en col·laboració amb l’administració. 

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

04. Educació de qualitat
Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació