Vés enrere La neurociència i la tecnologia participen en l'aprenentatge musical

La neurociència i la tecnologia participen en l'aprenentatge musical

En un treball d'Ángel David Blanco i Rafael Ramírez, investigador i director, respectivament del Music and Machine Learning Lab, del Grup de Recerca en Tecnologia Musical, del qual són autors i que s'ha publicat el 12 de febrer a la revista Frontiers in Psychology.

22.02.2019

 

Les tecnologies musicals disponibles a l'actualitat podrien ajudar els alumnes a aprendre a tocar un instrument musical i també els seus professors proporcionant-los mesures objectives sobre les quals avaluar el progrés en l'aprenentatge dels seus estudiants en determinades tasques.

Ángel David Blanco i Rafael Ramírez, investigador i director del Music and Machine Learning Lab, respectivament, del Grup de Recerca en Tecnologia Musical (MTG) del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) de la UPF, el 12 de febrer han publicat a la revista Frontiers in Psychology un treball el objectiu del qual ha estat contribuir a la comprensió dels efectes de la retroalimentació (feedback) en l'aprenentatge musical des d'un punt de vista electrofisiològic.

"Vam estudiar l'activitat cerebral a través de tècniques d'electroencefalografia (EEG) en un grup de participants sense experiència prèvia en tocar violí mentre aprenien a produir un so estable (pel que fa al to, la dinàmica i el timbre), a fi de poder trobar biomarcadors d'aprenentatge al fer una tasca musical"

"Per a aquest propòsit, els investigadors van avaluar l'efectivitat de l'ús d'un sistema de retroalimentació visual de la qualitat de so per millorar el so produït per estudiants de violí principiants. En particular, "vam estudiar l'activitat cerebral a través de tècniques d'electroencefalografia (EEG) en un grup de participants sense experiència prèvia en tocar violí mentre aprenien a produir un so estable (pel que fa al to, la dinàmica i el timbre), per tal de poder trobar biomarcadors d'aprenentatge al fer una tasca musical", expliquen Ángel Blanco i Rafael Ramírez. Es van obtenir registres de l'activitat cerebral dels participants a través d'electroencefalogrames (EEG) i registres del so que aquests van produir amb el violí.

Els participants (18) van ser dividits en dos grups. Tots dos van tenir accés a materials d'aprenentatge i vídeos de referència durant l'experiment, però a més, un dels grups va rebre informació sobre la qualitat de la seva interpretació a través del sistema de retroalimentació visual amb qualitat de so. La qualitat del so produït, així com l'activitat d'EEG de cada participant, es va registrar durant 4 blocs de 5 assaigs cadascun (20 assajos en total). Un grup addicional de 9 experts en violí va actuar de grup control.

Resultats sobre la qualitat del so i l'activitat cerebral

Els resultats van revelar millores significatives en la qualitat del so al llarg de la sessió en tots els participants, a excepció del grup control. A més, els participants en el grup experimental van mostrar un major interès en el procés d'aprenentatge i una millora significativa després del segon bloc d'assajos, cosa que no es va objectivar en el grup de control.

A nivell electrofisiològic, els autors han trobat correlació entre els nivells de potència de les ondes gamma del cervell frontal i la millora del so al llarg de la tasca, tant en el grup experimental com en el de control. Aquest resultat és consistent amb el model d'enllaç temporal que associa la potència de les ondes cerebrals gamma amb la integració de la informació processada en àrees corticals distribuïdes. La complexitat de la tasca exigeix més recursos cognitius, més vinculant i, per tant, millora de la potència de les ondes gamma, activitat que es redueix a mesura que la tasca comença a automatitzar-se.

Treball de referència:

Ángel David Blanco, Rafael Ramírez (2019), Evaluation of a Sound Quality Visual Feedback System for Bow Learning Technique in Violin Beginners: An EEG Study”,  Frontiers in Psychology, 12 de febrer. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00165

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact