Vés enrere La musicoteràpia té efectes beneficiosos per als pacients amb càncer terminal

La musicoteràpia té efectes beneficiosos per als pacients amb càncer terminal

Segons un assaig clínic, els resultats del qual es publiquen a Frontiers in Psychology.  Rafael Ramírez, investigador del Grup de Recerca en Tecnologia Musical,  és el primer autor, amb participació del Servei d’Oncologia del Parc de Salut Mar de l’Institut Mar d’Investigacions Mèdiques de Barcelona i l’Institut Català de Musicoteràpia.

08.03.2018

 

Ajudar els pacients de cures pal·liatives i les seves famílies a fer front amb eficàcia al dolor, les preocupacions i l’impacte emocional inherents al diagnòstic de càncer terminal és un repte recurrent per a metges i infermeres de les unitats de cures pal·liatives. Se sap que la música té el poder d'induir emocions fortes i que té impacte en el humor de les persones i ara s’han trobat evidències que la musicoteràpia té efectes beneficiosos per als pacients amb càncer terminal.

Rafael Ramírez, investigador del Grup de Recerca en Tecnologia Musical (MTG) del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) de la UPF,  és el primer autor d’aquets treball, publicat el 3 de març a ala revista Frontiers in Psychology , del qual són coautors de l’article,  Josep Planas i Cristina Farriols, metges del Servei d’Oncologia del Parc de Salut Mar de l’Institut Mar d’Investigacions Mèdiques de Barcelona i Núria Escudé i Jordi Mercadé, investigadors de l’Institut Català de Musicoteràpia.

L'objectiu d'aquest estudi ha estat contribuir a la comprensió de l'efecte emocional (estimat mitjançant l’activitat cerebral dels pacientes) de la musicoteràpia (MT) en el context de l'atenció pal·liativa. Més concretament, l'estudi ha pretès avaluar l'efectivitat d'una determinada intervenció de musicoteràpia (una sessió de 30 minuts incloent tècniques MT actives i receptives) per millorar l'estat emocional dels pacients amb cures pal·liatives analitzant la seva activitat cerebral amb electroencefalografia (EEG). Els estats emocionals dels pacients es van estimar abans, durant i després de les sessions de musicoteràpia per tal d'avaluar l'efecte emocional general de la sessió de MT i avaluar l'efecte emocional de determinades tècniques MT (actives i receptives).

El primer assaig clínic controlat i aleatoritzat d’aquestes característiques

Una mostra de 40 participants amb diagnòstic de càncer terminal de la unitat de cures pal·liatives de l'Hospital del Mar de Barcelona va ser assignada aleatòriament a un del dos grups en estudi: un primer grup, l’ experimental,  amb musicoteràpia, i un segon grup, o grup control, se li va assignar només acompanyament. Basant-se en estudis previs de detecció d’emocions a través d’electroencefalograma (EEG), els autors,  en aquest assaig clínic,  van poder mesurar la resposta instantània a la musicoteràpia mitjançant EEG.

Abans de la sessió de MT, els participants assignats al grup experimental van ser entrevistats sobre les seves preferències musicals per identificar peces concretes que es van incloure en la seva sessió de MT. La música incloïa peces instrumentals i vocals en diversos gèneres musicals (música clàssica i popular), com ara Canon de Pachelbel, La Bella Lola, Rien de rien, Hey Jude, Color Esperanza.

Els investigadors van analitzar l’efecte emocional general dels pacients amb càncer avançat i musicoteràpia en comparació amb els pacients del grup control, així com també l’efecte relatiu de les diferents tècniques de musicoteràpia aplicades durant cada sessió. Durant cada sessió es van tenir en compte cinc condicions: l’estat inicial, abans de començar la musicoteràpia; l’escolta passiva; l’escolta activa; la relaxació i l’estat final del pacient.

Els resultats de l’estudi revelen un efecte emocional positiu en els pacients de càncer terminal amb musicoteràpia, mentre que no s’han trobat canvis significatius en els pacients del grup control. A més, segons les respostes als qüestionaris previ i posterior a la intervenció, els participants del grup experimental també van mostrar una disminució significativa del cansament, ansietat i respiració, així com un augment dels nivells de benestar, la qual cosa els investigadors no l’han pogut observar en el grup control.

El present estudi és el primer assaig clínic aleatoritzat controlat a nivell mundial per examinar els efectes emocionals de la teràpia musical en cures pal·liatives mitjançant informació sobre l'activitat cerebral. Segons l'Associació Americana de Teràpia Musical, el terapeuta musical és una professió sanitària establerta en la qual la música s'utilitza en una relació terapèutica per abordar les necessitats físiques, emocionals, cognitives i socials dels individus (American Music Therapy Association, 2017).

Treball de referència:

Rafael Ramírez, Josep Planas, Nuria Escudé, Jordi Mercadé, Cristina Farriols (2018), “EEG-Based Analysis of the Emotional Effect of Music Therapy on Palliative Care Cancer Patients”, Frontiers in Psychology, 3 de març.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact